De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
Voorganger: ds. W.M. van Wijk te Deventer Voorlezer: Margriet Toornstra We lezen: Hebreeën 11: De preek gaat over: HC zondag 7 Na de zegen zingen we: Gezang 167 (NG 87) PvN 84 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd

2 Kinder Kantory: Groot is onze God Daar wil ik zijn
. . Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 167 (NG 87) PvN 84 Gebed Kinder Kantory: Groot is onze God Daar wil ik zijn Schriftlezing: Hebreeën 11: Zingen God met ons Preek over HC 7 Zingen: E&R 319 . .

3 Kinder Kantory: Groot is onze God Daar wil ik zijn
. . Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 167 (NG 87) PvN 84 Gebed Kinder Kantory: Groot is onze God Daar wil ik zijn Schriftlezing: Hebreeën 11: Zingen God met ons Preek over HC 7 Zingen: E&R 319 . .

4 . . Gezang 167: 1, 2, 3 (NG 87) Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer. Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer. . .

5 . . Gezang 167: 1, 2, 3 (NG 87) Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is. En zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. 't Werk van God is niet te keren omdat Hij er over waakt, en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. . .

6 . . Gezang 167: 1, 2, 3 (NG 87) Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar. Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar. Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer. 't Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer . .

7 Kinder Kantory: Groot is onze God Daar wil ik zijn
. . Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 167 (NG 87) PvN 84 Gebed Kinder Kantory: Groot is onze God Daar wil ik zijn Schriftlezing: Hebreeën 11: Zingen God met ons Preek over HC 7 Zingen: E&R 319 . .

8 Heer van de hemelse legers. Ik kan zo sterk verlangen naar
PvN 84: 1, 2, 3, 4, 5 Wat hou ik van uw huis, Heer van de hemelse legers. Ik kan zo sterk verlangen naar de binnenpleinen van de Heer. Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, zo’n blijvende schreeuw om de levende God. . .

9 Heer van de hemelse legers. Een zwaluw voedt haar jongen op
PvN 84: 1, 2, 3, 4, 5 Een vogel is er thuis, Heer van de hemelse legers. Een zwaluw voedt haar jongen op bij u onder de pannen, God. Wonen bij u is een zegen, zo’n blijvende kans om te zingen voor u. . .

10 vol van verlangen op weg zijn. Zelfs in het dorre bomendal
PvN 84: 1, 2, 3, 4, 5 Gelukkig wie naar u, vol van verlangen op weg zijn. Zelfs in het dorre bomendal zien zij een bron en regenval. Gaan ze van zegen tot zegen, naar God die verschijnt in zijn heilige stad. . .

11 Ach hoor en kijk naar mij, Heer van de hemelse legers.
PvN 84: 1, 2, 3, 4, 5 Ach hoor en kijk naar mij, Heer van de hemelse legers. Ja, liever één dag dicht bij u, dan duizend dagen zonder u. Liever bij u aan de drempel, dan binnen te zijn in een duistere tent. . .

12 eer en geluk zal hij geven. Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd
PvN 84: 1, 2, 3, 4, 5 De Heer beveiligt ons, eer en geluk zal hij geven. Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd aan mensen, eerlijk onderweg. Heer van de hemelse legers, gelukkig zijn zij die vertrouwen op u. . .

13 Kinder Kantory: Groot is onze God Daar wil ik zijn
. . Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 167 (NG 87) PvN 84 Gebed Kinder Kantory: Groot is onze God Daar wil ik zijn Schriftlezing: Hebreeën 11: Zingen God met ons Preek over HC 7 Zingen: E&R 319 . .

14 Kinder Kantory: Groot is onze God Daar wil ik zijn
. . Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 167 (NG 87) PvN 84 Gebed Kinder Kantory: Groot is onze God Daar wil ik zijn Schriftlezing: Hebreeën 11: Zingen God met ons Preek over HC 7 Zingen: E&R 319 . .

15 Groot is onze God! En groot onze aanbidding!
. . Groot is onze God Groot is onze God! En groot onze aanbidding! Geen lied is te veel voor onze grote koning! Laat elk orkest en elk koor Laat iedereen die het hoort, zingen: Groot is onze God! Ons lied is niet te stoppen! Zo machtig en groot, gaat ons verstand te boven! Kinderen, verhef je stem Kinderen, vertel van Hem . .

16 Wij bezingen U en bedanken U Wij verhogen Uw naam
. . Groot is onze God Wij bezingen U en bedanken U Wij verhogen Uw naam Ja, onze God is groot, kom zing nu allemaal Groot is onze God! Veel groter dan wij weten! Hij is altijd bij ons. Hij zal ons niet vergeten. In ieder hart klinkt Zijn lied. In elke taal klinkt Zijn verhaal. . .

17 Hij geeft vermoeiden kracht En de machtelozen macht Wie hoopt op God
. . Daar wil ik zijn Heb je het niet gehoord? Is het je niet verteld? Hij geeft vermoeiden kracht En de machtelozen macht Wie hoopt op God Krijgt nieuwe moed, in overvloed Zo groot en zo wijd Als een adelaar, die zijn vleugels spreidt. . .

18 Ik ren zo snel ik kan naar U Want U bent de hoop en de kracht in mij
. . Daar wil ik zijn Ik ren zo snel ik kan naar U Want U bent de hoop en de kracht in mij Ik ren en ik raak niet vermoeid Want waar U bent, daar wil ik zijn! Daar wil ik zijn! Wie is als U? Wie is als U? Niemand! Kan wat U kan, kan wat U kan. . .

19 Kinder Kantory: Groot is onze God Daar wil ik zijn
. . Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 167 (NG 87) PvN 84 Gebed Kinder Kantory: Groot is onze God Daar wil ik zijn Schriftlezing: Hebreeën 11: Zingen God met ons Preek over HC 7 Zingen: E&R 319 . .

20 Kinder Kantory: Groot is onze God Daar wil ik zijn
. . Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 167 (NG 87) PvN 84 Gebed Kinder Kantory: Groot is onze God Daar wil ik zijn Schriftlezing: Hebreeën 11: Zingen God met ons Preek over HC 7 Zingen: E&R 319 . .

21 God troost hen die alles kwijt zijn, Hij geeft hen de toekomst terug.
God met ons a, b, c, d Allen God brengt goed nieuws aan wie arm zijn, strekt zijn armen naar hen uit. Hij is de God van hoop. God troost hen die alles kwijt zijn, Hij geeft hen de toekomst terug. God met ons, U neemt ons bij de hand, U gaat ons steeds voor. Laat ons leven passen in uw plan, geef uw liefde door. . .

22 God heet welkom wie gevlucht is, geeft de vreemdeling een thuis.
God met ons a, b, c, d Allen God heet welkom wie gevlucht is, geeft de vreemdeling een thuis. Hij is de God van hoop. God spreekt voor wie niet gehoord wordt, voor de zwakke is Hij sterk. God met ons, U neemt ons bij de hand, U gaat ons steeds voor. Laat ons leven passen in uw plan, geef uw liefde door. . .

23 Breng nu hoop en breng herstel. Breng de wereld recht.
God met ons a, b, c, d Band Breng nu hoop en breng herstel. Breng de wereld recht. . .

24 Breng nu hoop en breng herstel. Breng de wereld recht.
God met ons a, b, c, d Allen Breng nu hoop en breng herstel. Breng de wereld recht. God met ons, U neemt ons bij de hand, U gaat ons steeds voor. Laat ons leven passen in uw plan, geef uw liefde door. . .

25 Kinder Kantory: Groot is onze God Daar wil ik zijn
. . Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 167 (NG 87) PvN 84 Gebed Kinder Kantory: Groot is onze God Daar wil ik zijn Schriftlezing: Hebreeën 11: Zingen God met ons Preek over HC 7 Zingen: E&R 319 . .

26 Geloven is... Zondag 7 Catechismus

27 Geloven is... meer zijn dan doen twee brandpunten
geloof is niet zo belangrijk...

28 Eerst zijn dan doen geloven is anders geworden? wie ben ik?
dan komt het doen ook

29 Twee brandpunten kennen en vertrouwen gevoel volgt geloof
verstand volgt geloof

30 Geloof is niet eens zo belangrijk...
voorbeeld: leren lezen wonder dát ik geloof groter is wát ik geloof Gods belofte en mijn antwoord

31 Geloofsbelijdenis: Gezang 161 Zegen
. . Zingen: E&R 319 Dankgebed Collecte Geloofsbelijdenis: Gezang 161 Zegen . .

32 U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe.
E&R 319 a, b, c Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe. Laat mijn hart steeds bij U zijn, laat mij nooit alleen. . .

33 Abba, Vader, laat mij zijn, slechts van U alleen.
E&R 319 a, b, c Abba, Vader, laat mij zijn, slechts van U alleen. Dat mijn wil voor eeuwig zij, Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer, laat mij nooit meer gaan. . .

34 U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe.
E&R 319 a, b, c Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe. Laat mijn hart steeds bij U zijn, laat mij nooit alleen. . .

35 Geloofsbelijdenis: Gezang 161 Zegen
. . Zingen: E&R 319 Dankgebed Collecte Geloofsbelijdenis: Gezang 161 Zegen . .

36 COLLECTE Collectemunten nodig? Vandaag Is de collecte voor de Kerk
. . Collectemunten nodig? Morgenavond van 19.00 uur tot 20.00 uur COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Lieke Boeije Volgende week: Luc van Casand Na de collecte: Geloofsbelijdenis: Gezang 161 . .

37 U bent de Heer. U houdt de hemel in Uw hand. Alle eer aan onze God!
Kijken met uw ogen U bent de Heer. U houdt de hemel in Uw hand. Alle eer aan onze God! U bent de Heer die sterren aan de hemel hangt. Alle eer aan onze God! U maakt het land, het water van de oceaan. Alle eer aan onze God! Ga aan de kant, want onze Maker komt eraan. Alle eer aan onze God! En alles wat U deed, doet U vandaag nog steeds. . .

38 Laat me kijken met uw ogen. Laat me zien.
Laat het blijken uit mijn daden wie ik dien Leg uw woorden op mijn lippen. Maak mij wijs. Laat me leven zoals u. . .

39 U bent de Heer. Uw daden tonen wie U bent. Alle eer aan onze God!
Kijken met uw ogen U bent de Heer. Uw daden tonen wie U bent. Alle eer aan onze God! U bent de Heer die al onze talenten kent. Alle eer aan onze God! U geeft ons kracht. U laat ons doen wat U ons zegt. Alle eer aan onze God! U heeft uw werk in handen van de mens gelegd. Alle eer aan onze God! En alles wat U deed, doet U vandaag nog steeds. . .

40 Laat me kijken met uw ogen. Laat me zien.
Laat het blijken uit mijn daden wie ik dien Leg uw woorden op mijn lippen. Maak mij wijs. Laat me leven zoals u. Wij zijn van u. Wij doen wat U van ons verwacht. Wij dienen U en daarom gaan we aan de slag. U maakt ons sterk om zwakke mensen bij te staan. Wij zijn uw kerk. Wij doen wat U hebt voorgedaan. . .

41 Laat me kijken met uw ogen. Laat me zien.
Laat het blijken uit mijn daden wie ik dien Leg uw woorden op mijn lippen. Maak mij wijs. Laat me leven zoals u. . .

42 COLLECTE Collectemunten nodig? Volgende week
. . Collectemunten nodig? Morgenavond van 19.00 uur tot 20.00 uur COLLECTE Volgende week Is de collecte voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Lieke Boeije Volgende week: Luc van Casand Na de collecte: Geloofsbelijdenis: Gezang 161 . .

43 de waarheid die mij leidt Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga
. . Geloofsbelijdenis: Gezang 161: 1, 2, 3, 4 Heer u bent mijn leven, de grond waarop ik sta Heer u bent mijn weg, de waarheid die mij leidt Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga Zolang u mij adem geeft, zolang als ik besta Ik zal niet meer vrezen want u bent bij mij Heer ik bid u blijf mij nabij . .

44 ’k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd,
. . Geloofsbelijdenis: Gezang 161: 1, 2, 3, 4 ’k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd, eeuw’ge Zoon van God, die mens werd zoals wij. U die stierf uit liefde, l eeft nu onder ons: één met God de Vader en verenigd met uw volk. Tot de dag gekomen is van uw wederkomst, dan brengt U ons thuis in Gods rijk. . .

45 Heer, u bent mijn waarheid de vrede van mijn hart
. . Geloofsbelijdenis: Gezang 161: 1, 2, 3, 4 Heer, u bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw Heer, u bent mijn waarheid de vrede van mijn hart En niets in dit leven zal ons scheiden Heer Zo weet ik mij veilig want uw hand laat mij nooit los Van wat ik misdaan heb, heeft u mij bevrijd En in uw vergeving leef ik nu . .

46 Geest van liefd’ en kracht U die via duizend wegen
. . Geloofsbelijdenis: Gezang 161: 1, 2, 3, 4 Vader van het leven, ik geloof in u Jezus de verlosser, wij hopen steeds op u Kom hier in ons midden, Geest van liefd’ en kracht U die via duizend wegen ons hier samen bracht En op duizend wegen zendt u ons weer uit Om het zaad te zijn van Gods rijk . .

47 . . Zegen . .

48 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 9 maart
. . De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 9 maart om uur Van harte welkom. LET OP !!! . .


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google