De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het belang van de Belgische zandwinning op zee

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het belang van de Belgische zandwinning op zee"— Transcript van de presentatie:

1 Het belang van de Belgische zandwinning op zee
Zeegra Het belang van de Belgische zandwinning op zee Door René Desaever, voorzitter

2 Flowsheet Zeegra vzw Leden Doel Granulaten Toekomst Economische impact
Herkomst Toepassingen Winning Ontginningszones Toekomst Economische impact Ecologische impact Slot

3 Zeegra vzw Zeegra vzw is een beroepsfederatie van invoerders en producenten van gebaggerde zeegranulaten.

4 Leden Alzagri nv Brugge Belmagri nv Hasselt DBM nv Antwerpen
Dranaco nv Antwerpen Insagra nv Nieuwpoort Hanson Aggregates Belgium nv Zeebrugge Kesteleyn nv Gent NHM nv Nieuwpoort Satic – Minera Antwerpen

5 Doel Promotie van gebaggerde zeegranulaten Uitwisseling van informatie
Overleg met de sector Behoud van de actuele winzones Optimaal beheer Concessies Partnership tussen de overheid en de industrie

6 Granulaten

7 Herkomst Belgisch Continentaal Plat Zand van constante kwaliteit
Natuurlijk en onbehandeld Fijn tot middelgrof Er zijn twaalf licentiehouders Drie miljoen ton per jaar

8 Toepassingen Asfalt Beton en mortel Draineerzand Strandsuppletie
Landwinning

9 Winning Dagelijks vertrekken baggerschepen vanuit de verschillen-de havens die België rijk is naar zee. Terwijl deze schepen zich naar de zandbanken begeven vullen ze het laadruim met zeewater.

10 Winning

11 Winning

12 Winning Het zand wordt opgezogen en gezeefd. De zeefauna ondervindt hierbij geen hinder. Bij de terugkeer wordt het zand gelost op het dok met een transportband of een kraan.

13 Winning

14 Winning

15 Ontginningszones Het Belgisch continentaal plat, dat ongeveer km² beslaat. Het is ingedeeld in twee concessiezones.

16 Ontginningszones Concessiezone 1: Thornton, Goote
Concessiezone 2: Kwintebank, Buiten Ratel, Oost Dyck Bron: BMM

17 Ontginningszones Indeling van de zones in sectoren.

18 Ontginningszones De zandbanken liggen evenwijdig met de kustlijn.
De diepte van de zee varieert tussen 0 en 20 meter aan de kust, tot 40 meter in volle zee. Grafiek van de hoeveelheden zand die de afgelopen jaren werden ontgonnen. Bron: BMM

19 Toekomst De toekomst heeft verandering in het verschiet.
Mogelijk worden con-cessies op nieuwe zandbanken verleend.

20 Toekomst

21 Toekomst Windmolenparken worden een feit, verschillende vergunningen werden reeds verleend.

22 Economische impact

23 Economische impact Zeegranulaten zijn onmisbaar geworden in de bouwsector. Omdat we spreken van een nationaal product komt er geen import aan te pas en zijn we de buitenlandse concurrentie een stap voor. Zeegranulaten zijn zelfs zo belangrijk geworden dat enkele jaren geleden een onafhankelijk instituut voor de kwaliteitscontrole hiervan werd opgericht.

24 Economische impact Het kwaliteitsbeleid is gericht op het voortdurend verbeteren van de diensten en producten. Jaarlijks worden honderden stalen onderzocht. Hiervoor staat gekwalificeerd personeel in.

25 Economische impact Ook niet onbelangrijk is de tewerkstelling in het scheepswezen die hiermee werd gecreërd. Om dan nog te zwijgen van de investeringen die de winning van granulaten op zee met zich meebracht. Tenslotte bezorgt deze industrie de overheid een grote return door middel van: havenrechten, kaderechten, loodsgelden, etc…

26 Ecologische impact

27 Ecologische impact Menselijke activiteiten op zee worden gecontroleerd. Vanuit de lucht gebeurt dit door o.a. de Britten Norman Islander, die met speciale meet apparatuur werd uitgerust.

28 Ecologische impact Op zee zelf neemt het schip ‘Belgica’ de metingen voor zijn rekening.

29 Ecologische impact Om de impact zo beperkt mogelijk te houden worden beperkingen opgelegd op: de hoeveelheid die gebaggerd wordt, hoe diep men baggert, de snelheid waarmee men vaart.

30 Ecologische impact Om deze beperkingen nauwkeurig te kunnen naleven, beschikt elk schip over een zwarte doos. Hierop wordt alle informatie geregistreerd en doorgestuurd naar de bevoegde instanties.

31 Ecologische impact

32 Anemonen en Steenbolken uit de Noordzee.
Ecologische impact Anemonen en Steenbolken uit de Noordzee.

33 Het belang van de Belgische zandwinning op zee
Zeegra Het belang van de Belgische zandwinning op zee Einde Tekst en foto’s door Frederik David, 2003


Download ppt "Het belang van de Belgische zandwinning op zee"

Verwante presentaties


Ads door Google