De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Emoties Affectieve reacties die kleur geven aan onze ervaringen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Emoties Affectieve reacties die kleur geven aan onze ervaringen."— Transcript van de presentatie:

1 Emoties Affectieve reacties die kleur geven aan onze ervaringen

2 Inleiding LeDoux: ‘een geest zonder emoties is geen geest’ Emotie -Zorgt voor pit in onze ervaringen -Maakt ze kleurrijker. smaakvoller -Zowel aangenaam als onaangenaam… Cfr. Film… Algemene psychologie 1 Ba O2

3 Inleiding Emoties : Duidelijke verstrengeling van lichaam & geest Beleving saspect Lichaam sreacties Psychologisch belang van lichamelijke reacties: expressieve betekenis Algemene psychologie 1 Ba O3

4 8.1 Plaats emoties in gedrag Emoties : welke plaats in geheel van affecten? Affect = aantal processen i.v.m. manier waarop individu confrontatie aangaat tussen situatie en actuele behoeftetoestand. Dynamisch – affectief Betekenis ‘gevoel’ – ‘emotie’ Algemene psychologie 1 Ba O4

5 8.1 Plaats emoties in gedrag 8.1.1 Emoties, gevoelens en stemmingen 3 affecten, met gradatieverschil Emotie : Specifieke reacties op relevante gebeurtenissen. Heviger dan gevoelens en kortdurender dan stemmingen Gevoelens : Mildere reacties dan emoties en doorgaans zonder duidelijke actiebereidheid. (subjectieve belevingsaspect van emoties) Stemmingen : Langdurige gemoedstoestanden, vaak zonder aanwijsbare oorzaak. Soms gevolg van emotie, soms endogeen Algemene psychologie 1 Ba O5

6 Stemmingsstoornissen = +/- stemming kan buiten proportie (qua duur & intensiteit) zijn en ons dagelijks functioneren bemoeilijken. Depressieve stoornis -Overwegend neerslachtige stemming -Duidelijke vermindering van interesse/plezier in de meeste dagelijkse activiteiten -Veranderend slaappatroon -Moeheid, verlies van energie, -Gevoelens van waardeloosheid, schuldgevoel -Gedachten aan de dood, zelfdoding Culturele verschillen… Algemene psychologie 1 Ba O6

7 Stemmingsstoornissen Depressieve stoornis -Ernstige depressieve stoornis -Dysthyme stoornis Bipolaire stoornis -Depressieve periodes -Manische periodes: o Zeer intense en onrealistische geluks- en euforiegevoelens, hinderlijk voor eigen functioneren/voor omgeving o Over zichzelf blijven praten, grote aantrekkingskracht toeschrijven aan zz, o Daling in verantwoordelijkheidsgevoel, enorme spilzucht o Soms hoge prikkelbaarheid, tot agressie. Algemene psychologie 1 Ba O7

8 Stemmingsstoornissen Depressieve stoornis -Seizoensgebonden depressie Oorzaak depressie -Endogeen: verstoorde balans hormonen/neurotransmitters -Exogeen: Persoonlijke ervaringen Behandeling op verschillende terreinen Algemene psychologie 1 Ba O8

9 8.1 Plaats emoties in gedrag 8.1.2 Op het snijpunt tussen cognitie en motivatie Emotie = reactie op ervaring dat één of andere behoefte al of niet bevredigd is of bedreigd wordt.  Emoties en cognitie Emoties vullen cognitieve processen aan met een subjectief ervaren evaluatieve reactie…  Emoties en motivatie Emoties hebben motivationele eigenschappen Algemene psychologie 1 Ba O9

10 8.2 Autonome lichaamsveranderingen bij emoties 8.2.1 Belangrijkste lichamelijke veranderingen Vooral autonome ZS, deels ook willekeurig ZS.  De rol van het autonome zenuwstelsel Twee elkaar tegengestelde systemen: Sympathisch: lichaam in opperste staat van paraatheid brengen bij verhoogde druk Parasympatisch: lichaam laten recupereren en nieuwe energiereserves aanleggen Algemene psychologie 1 Ba O10

11 8.2 Autonome lichaamsveranderingen bij emoties Algemene psychologie 1 Ba O11

12 8.2 Autonome lichaamsveranderingen bij emoties Algemene psychologie 1 Ba O12 8.2.1 Belangrijkste lichamelijke veranderingen  Het hormoonstelsel Via hypothalamus en hypofyse: hormoonproductie in endocriene klieren: bijnieren. -Adrenaline -Noradrenaline -Cortisol

13 8.2 Autonome lichaamsreacties  Een voorbeeld: lichamelijke reacties bij vrees/angst -Versnelde hartslag -Stijging bloeddruk -Bloed ongelijk verdeeld -Spijsvertering verstoord -Intensievere ademhaling -Wijdere oogpupillen -Verhoogde zweetproductie -Meer bloed(suiker) in skeletspieren Algemene psychologie 1 Ba O13

14 8.2 Autonome lichaamsveranderingen bij emoties 8.2.2 Biologisch nut autonome lichaamsveranderingen Soms weinig aangenaam, maar verhoogt overlevingskansen.  Faciliteren van doelgerichte reacties Fight or flight Taylor: vrouwen = tend-and-befriend  Signaalfunctie  Functieloos of disfunctioneel? Algemene psychologie 1 Ba O14

15 8.2 Autonome lichaamsveranderingen bij emoties 8.2.3 Stress en stresshantering Stress = Negatieve emotionele ervaring, Gepaard gaand met veranderingen o Biochemische o Fysiologische o Cognitieve o Gedragsmatige Met als doel o De stressvolle gebeurtenis te veranderen o Zich aan te passen aan het effect ervan Algemene psychologie 1 Ba O15

16 8.2 Autonome lichaamsveranderingen bij emoties 8.2.3 Stress en stresshantering  Oorzaken van stress Stressoren: -Acute, ingrijpende gebeurtenissen -Chronische stressoren  Fysiologische reacties -Fight or flight -Cortisol Algemene psychologie 1 Ba O16

17 8.2 Autonome lichaamsveranderingen bij emoties 8.2.3 Stress en stresshantering  Fysiologische reacties GAS: algemene aanpassingssyndroom Drie stadia 1.Alarmfase Fight-or-flight 2.Weerstandsfase Schijn-aanpassing 3.Uitputtingsfase Zeer laag activiteitsniveau – ondergaan van de stress Algemene psychologie 1 Ba O17

18 GAS Algemene psychologie 1 Ba O18

19 8.2 Autonome lichaamsveranderingen bij emoties 8.2.3 Stress en stresshantering  Psychologische gevolgen Diverse gevolgen, maar zeker invloed op prestatieniveau: Algemene psychologie 1 Ba O19

20 8.2 Autonome lichaamsveranderingen bij emoties Stress en stresshantering  Stresshantering Coping -Schadelijke omgevingsfactoren, stressoren uitschakelen & kans op herstel vergroten -De persoon helpen zich aan te passen aan – gebeurtenissen -Een + zelfbeeld behouden -Emotioneel evenwicht helpen bewaren -Intact houden van goede sociale contacten Algemene psychologie 1 Ba O20

21 8.2 Autonome lichaamsveranderingen bij emoties Stress en stresshantering  Stresshantering Copingstrategieën op twee terreinen: 1. Probleemgerichte copingstrategieën 2.Emotiegerichte copingstrategieën Stressmanagement Algemene psychologie 1 Ba O21

22 8.3 Psychologische aspecten Het belevingsaspect van emoties Gevoelens = het meest opvallende aspect van een emotie ↕ Het moeilijkst wetenschappelijk te onderzoeken Eén visie: Robert Plutchik – emotiecirkel Acht basisemoties Meer complexe emoties door aangrenzende basisemoties met elkaar te combineren. o Primaire dyaden o Secundaire dyaden o Tertiaire dyaden o Hoe verder hoe moeilijker… Algemene psychologie 1 Ba O22

23 8.3 Psychologische aspecten 8.3.1 Het belevingsaspect van emoties Robert Plutchik – emotiecirkel Algemene psychologie 1 Ba O23 8 basisemoties Meer complexe emoties door aangrenzende basisemoties met elkaar te combineren. Primaire dyaden Secundaire dyaden Tertiaire dyaden Hoe verder hoe moeilijker…

24 8.3 Psychologische aspecten 8.3.2 Expressie van emoties Voor buitenwereld valt vooral gedragsmatige op.  Universele expressies Algemene psychologie 1 Ba O24

25 Duchenne glimlach Algemene psychologie 1 Ba O25

26 8.3 Psychologische aspecten 8.3.2 Expressie van emoties  Culturele invloeden Opvoeding Noord versus zuid Man versus vrouw = display rules Ook verschil in interpretatie! Algemene psychologie 1 Ba O26

27 8.3 Psychologische aspecten  Culturele invloeden Algemene psychologie 1 Ba O27

28 8.3 Psychologische aspecten 8.3.2 Expressie van emoties  Functionaliteit van emotionele expressies Rechtstreeks instrumenteel Signaalwaarde Functieloos/disfunctioneel Algemene psychologie 1 Ba O28


Download ppt "Emoties Affectieve reacties die kleur geven aan onze ervaringen."

Verwante presentaties


Ads door Google