De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Coping. Inhoud  Implicaties chronische ziekte  Begripsdefinitie Coping  2 Modellen  Goede en slechte coping  Psychosociale interventies  Meten van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Coping. Inhoud  Implicaties chronische ziekte  Begripsdefinitie Coping  2 Modellen  Goede en slechte coping  Psychosociale interventies  Meten van."— Transcript van de presentatie:

1 Coping

2 Inhoud  Implicaties chronische ziekte  Begripsdefinitie Coping  2 Modellen  Goede en slechte coping  Psychosociale interventies  Meten van coping (3 vragenlijsten)  Meten van KvL

3 Implicaties chronische ziekte 2-deling: Chronische ziekte lang beloop Chronische ziekte levensbedreigend

4 Implicaties chronische ziekte 2-deling: Chronische ziekte lang beloop Chronische ziekte levensbedreigend (meer info “Health Psychology, E.P. Sarafino (1990), hoofdstuk 14)

5 Chronische Ziekte (CZ) en implicaties Astma (angst/stress voor aanval, kosten, invloed op gezin) Epilepsie (sociaal stigma/reacties anderen, geen recht op rijbewijs(?), minder geschikte banen, invloed op gezin) Verwondingen centraal zenuwstelsel (toekomstperspectief werk, sociaal, financieen, seksueel functioneren, invloed op gezin  rolverandering, aanpassingen in huis/verhuizen)

6 CZ en implicaties Diabetes (medicatietrouw, sociaal functioneren) Artritis (Reuma) (pijn  school/werkverzuim, sociaal functioneren, invloed op gezin) Alzheimer (invloed op gezins/familie, hulpeloosheid) Overig

7 Overzicht implicaties CZ lang beloop  Lichamelijk (omgaan met handicap of pijn)  Werk/School (moeilijk baan vinden, studie kiezen)  Zelfbeeld (ander lichaamsbeeld, verminderd zelfvertrouwen, grenzen aan mogelijkheden)  Sociaal (acceptatie verminderde sociale activiteit, veranderde relaties met familie, vrienden en partner)  Emotioneel (ontkenning, angst, depressie)  Therapietrouw (moeilijkheden om zich aan behandeling te houden) E.P. Sarafino (1990)

8 Eerste reactie na diagnose 1 SHOCK (verbijstering/beduusd, automatisch gedrag, gevoel los te staan van de situatie) 2 CONFRONTATIE (wanordelijke gedachten, gevoel van verlies, rouw, hulpeloosheid en wanhoop) 3 TERUGTREKKING (ontkenning van ziekte of de implicaties daarvan) F. Shontz (1975)

9 Invloed op coping met CZ  CZ vereist blijvende aanpassing Gedragsmatig, Sociaal en Emotioneel.

10 Begripsdefinitie COPING = de manieren waarop mensen met stress omgaan In Health Psychology: ziekte = stressor COPING speelt centrale rol voor psychologen bij het begrijpen van de verscheidenheid aan reacties op ziekte (en de gevolgen daarvan).

11 Aantal onderzoeken naar coping

12 Crisis theorie Moos en Schaefer (1986) Coping skills Adaptive tasks Cognitive Appraisal Background and Personal factors Outcome Of Crisis Illness related factors Physical and Social Environmental factors Coping process

13 Coping skills Adaptive tasks Ziektegerelateerde taken 1. symptomen/handicap 2. ziekenhuis/medische procedures 3. relatie met behandelend arts(en) Taken mbt. Psychosociaal functioneren 1. controle over negatieve gevoelens en positief toekomstbeeld 2. Goed zelfbeeld en gevoel van competentie 3. Goede relaties met familie en vrienden 4. Voorbereiden op een onzekere toekomst

14 Appraisal Proces Lazarus & Folkman (1984) Stressor Appraisal proces ---------------------------- Relevantie? Schade nu? Schade toekomst? Uitdaging? Positieve uitkomst? Situatiegebonden aspecten Individuele verschillen Ervaren stress

15 Lazarus en Folkman (1984) Stressor Stress Appraisal Geen stress CopingAanpassing

16 Voorbeeld Stress

17 Probleemgerichte versus emotiegerichte copingmodel (Lazarus & Folkman 1984)  Probleemgericht  Oorzaak van stress direct aanpakken, probleem zelf proberen op te lossen  Emotiegericht  Emotionele reacties proberen te reguleren en verminderen (bijv. afleiding zoeken, ontspannen, stressor vermijden, afstand nemen).

18 Goede en slechte coping? EffectiefDestructief Optimisme 1xPositieve herwaardering 1x Informatie zoeken 2x(anti)sociaal gedrag 1x Emoties uiten 1xEmotionele ventilatie 1x Actief probleemoplossen 4xConfrontatie 1x Sociale steun 6xZelfbeschuldiging 2x Doorzettingsvermogen 1xVermijding 3x Spiritualiteit 1xWensgedachten 2x Adaptatie 1xPassieve coping 2x Accommodatie 1xDepressie 1x Zelfbegrip 1xPessimisme 1x Confrontatie 1x

19 Coping strategieën bij CZ  Ontkennen of minimaliseren  Informatie zoeken  Leren om jezelf te behandelen (bijv. diabetes)  Concrete en realistische doelen maken  Emotionele en instrumentele steun zoeken  Toekomst bekijken  Een hanteerbaar perspectief op de ziekte verkrijgen E.P. Sarafino (1990)

20 Casus mw X. en dhr. Y. 1 Welke stressors/cognities noemt mevrouw X? En meneer Y? 2 Wat doet mevrouw X aan coping? En meneer Y?

21 Psychosociale interventies voor CZ Diabetes, reuma, epilepsie, niet-ziek  Ziekte van eigen kind minst erg  Ouders van niet-zieke kinderen vinden alle drie de ziektes zeer erg Cadman et al. (1991)

22 Psychosociale interventies voor CZ  Educatie en steun (informatie, training in verzorging, thuiszorg, lotgenoten, familie)  Ontspanningsoefeningen  Cognitieve therapie (niet constructieve gedachten vervangen door constructieve gedachten)  Inzichtgevende therapie (inzicht verschaffen in de oorsprong van gevoelens en problemen)  Gezinstherapie (cognitief gedragsmatig, inzichtgevend. Interactie tussen familieleden)

23  Opdracht vragenlijsten


Download ppt "Coping. Inhoud  Implicaties chronische ziekte  Begripsdefinitie Coping  2 Modellen  Goede en slechte coping  Psychosociale interventies  Meten van."

Verwante presentaties


Ads door Google