De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SADANOPDRACHT INBURGERING – JULIE VERCOOREN. INBURGERINGSCONCEPT Regeerakkoord 1999 Vlaamse overheid lanceert inburgeringsconcept ‘onthaalbeleid op vrijwillige.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SADANOPDRACHT INBURGERING – JULIE VERCOOREN. INBURGERINGSCONCEPT Regeerakkoord 1999 Vlaamse overheid lanceert inburgeringsconcept ‘onthaalbeleid op vrijwillige."— Transcript van de presentatie:

1 SADANOPDRACHT INBURGERING – JULIE VERCOOREN

2 INBURGERINGSCONCEPT Regeerakkoord 1999 Vlaamse overheid lanceert inburgeringsconcept ‘onthaalbeleid op vrijwillige basis, met behoud van eigen identiteit’ Individueel idee van integratie

3 VAN ‘NIEUWKOMERS’ NAAR ‘INBURGERAARS’ Doelgroep: asielzoekers, gezin vormers en gezinsherenigers Duur: maximum 1 jaar in Vlaanderen / Brussel verblijven SINDS 2007: Doelgroep: asielzoekers, gezin vormers, gezinsherenigers, buitenlanders en Belgen van buitenlandse herkomst Duur: meer dan 1 jaar in Vlaanderen / Brussel verblijven NAAM => vroeger: oudkomers / nu: inburgeraars

4 VAN VRIJWILLIG NAAR VERPLICHT Nieuwkomers zijn verplicht om traject te volgen (OCMW of VDAB kunnen hun cliënten vragen om inburgeringstraject te volgen) Inburgeraar is verplicht 80% aanwezig te zijn voor elk opleidingsonderdeel Geen eindtoets of –evaluatie Sinds 2009 worden inburgeraars wel beboet indien ze hun verplichtingen niet nakomen

5 INBURGERINGSTRAJECT PRIMAIR TRAJECT Maatschappelijke oriëntatie Loopbaanoriëntatie Nederlandse taallessen ONDERSTEUND DOOR TRAJECTBEGELEIDING SECUNDAIR TRAJECT Volwaardige participatie van de personen van de doelgroep in de samenleving Vervolgtraject met oog op de 3 perspectieven van het primaire traject

6 PRIMAIR TRAJECT MAATSCHAPPELIJKE ORIËNTATIE Zelfstandig functioneren in onze samenleving Vaardigheidsdoelen Lessen over volgende thema’s: stad en land, verblijfssituatie, gezien, werk, wonen, gezondheid, onderwijs, publieke dienstverlening, mobiliteit, consumptie en vrije tijd Cursusduur: 60 uren Les wordt gegeven in (contact)taal van inburgeraar

7 PRIMAIR TRAJECT NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL Doel: nieuwkomer zo snel mogelijk Nederlands leren Cursusduur: 120 uren Examen verplicht afleggen Organisatie: Het Huis van het Nederlands

8 PRIMAIR TRAJECT LOOPBAANORIËNTATIE Inzicht verwerven in de arbeidsmarkt en onderwijssysteem VDAB Diploma’s van nieuwkomer gelijkstellen Cursusduur: 30 uren

9 TRAJECTBEGELEIDER Inburgeraar informeren over rechten en plichten Vormingspakket samenstellen van inburgeraar Inburgeraar blijven opvolgen

10 FEITEN EN WEETJES “Als belangrijkste oorzaken voor uitval worden ‘het vinden van werk’ en ‘het gebrek aan kinderopvang’ naar voren geschoven.” “De groep van attestbehalers telt een groter aandeel werkenden dan de groepen niet-starters en afhakers.” “Drie tot vier jaar na aankomst heeft ongeveer de helft van de respondenten een taalniveau dat het overlevingsniveau niet overstijgt.”


Download ppt "SADANOPDRACHT INBURGERING – JULIE VERCOOREN. INBURGERINGSCONCEPT Regeerakkoord 1999 Vlaamse overheid lanceert inburgeringsconcept ‘onthaalbeleid op vrijwillige."

Verwante presentaties


Ads door Google