De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Taalkennis en integratie van expats in de rand en Brussel Internationalisering van de Vlaamse Rand – 26 april 2012 - Rudi Janssens.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Taalkennis en integratie van expats in de rand en Brussel Internationalisering van de Vlaamse Rand – 26 april 2012 - Rudi Janssens."— Transcript van de presentatie:

1 Taalkennis en integratie van expats in de rand en Brussel Internationalisering van de Vlaamse Rand – 26 april 2012 - Rudi Janssens

2 1. Expats: wie?  Tijdelijk werkzaam in een ander land  Bij bedrijf/organisatie die internationaal werft  Hogere opleiding en sociale status  Transnationale levensstijl  Meertaligheid  Buitenlandse werkervaring  Vertegenwoordiger van eigen land  Beperkte lokale gebondenheid …

3 2. Taal en integratie  Evolutie van taalcursus als opdracht van overheid (EU) naar plicht als inwijkeling (Fr, NL, Oost., Duitsl, Denemarken, GB, Vlaanderen)  Inburgeringsbeleid EU’ers: belemmert vrij verkeer van personen en diensten  Integratie in ? … Brussel/Vlaanderen, ‘expat community’, transnationale gemeenschap …  Expat Explorer Survey: Taalkennis alleen onvoldoende … expats in België hebben amper lokale contacten (één van moeilijkste landen )

4 3. Methodologie  Online survey via bedrijven en organisaties met expats  428 respondenten  80% Brussel / 20% Vlaanderen  Beschrijvend  Impact taalgerelateerde keuzes (variantie- analyse)

5 4. Taalkennis BrusselTB2rand Goed NL16,3%28,2%13,8% Goed FR69,8%95,5%41,4% Goed ENG96,1%35,4%100%

6 5. Taalcursus Nederlands  Expats rand volgen significant meer lessen NL dan in Brussel maar geen verschil voor Frans  Lessen NL bij expats rand significant meer uit vrije wil (FR op vraag van werkgever)  Feit in Vlaanderen wonen niet doorslaggevend maar wel: - tijd dat men reeds in België woont (+5j) - nationaliteit - leeftijd (mentaliteitswijziging?)  Verschillend profiel expats Brussel –rand, maar keuze los van imago of mentaliteit van de streek

7 6. Gebruik van het NL (Brussel vs rand)  Algemeen: rand Eng > FR > NL (formeel FR > Eng)  Geen significant verschil met vrienden, op de werkvloer, met dokter en in ziekenhuis,  Significant meer NL in de rand met: - buren (na Eng en FR) - shoppen (na FR en Eng) - op straat (na FR en Eng)  Gemeentehuis in rand ‘meestal’: - faciliteitengemeente: Fr (57,1%) > Eng (26,6%)  - andere: Fr (24,0%) > NL (22,6%) > Eng (20,0%)

8 7. Taal en lokale integratie  Buurtleven  Verenigingsleven  Passieve cultuurconsumptie  Mediaparticipatie  Identificatie met het ‘lokale’  Politieke integratie

9 7.1. Buurtleven  Rand positiever ervaren dan Brussel inzake: leuke buurt, behulpzame buren, gemoedelijke omgang … maar moeilijker contacten door taalproblemen  Geen verschil: optreden tegen hangjongeren, solidariteit bij problemen, delen van gemeenschappelijke normen en waarden  Al dan niet spreken van Nederlands in rand heeft geen effect op integratie in de buurt, in Brussel is het niet spreken van het Frans dat wel  Bepalend: tijd in België, geschatte tijd verblijf

10 7.2. Verenigingsleven  Zo’n 40% lid van vereniging waarbij: - 25% exclusief Engels en 65% ook in het Engels - 20% exclusief Frans en 63% ook Frans - Geen exclusief Nl clubs maar 26,5% ook Nl  Nederlandskundigen significant meer lid van vereniging in Vlaanderen en Brussel  Niet woonplaats maar duur van verblijf in België bepalend

11 7.3. Passieve cultuurconsumptie  Initiatieven gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap => populair: AB, lokaal GC/CC => minder gekend: KVS, Beursschouwburg  Bepalend: - tijd die men reeds in België is - volgen van een cursus Nederlands - goed Frans beheersen - woonplaats

12 7.4. Mediaparticipatie lokaal nieuws  Infokanalen: - internet - Engelstalige media - voor 60% vallen NL-talige media buiten infohorizon  NL-media afhankelijk van: - taalkennis - volgen taalcursus NL - tijd in België - nationaliteit (Duitsers, Nederlanders)  In Engels en Frans eigen infokanalen

13 7.5. Identificatie met ‘het lokale’  Positieve identificatie: - 80% Europeaan => gedeelde gemeenschappelijke cultuur nationaliteit Europees land Niet: meertalige karakter / gezamenlijke afkomst - andere nationaliteit - vreemdeling - 12% Brusselaar (er wonen, 1/3 beide talen kennen)  Negatieve identificatie met ‘Nederlands’, ‘Vlaams’ => door Franstalige pers, niet door contacten cfr pas in België, woonplaats speelt geen rol

14 7.6. Politieke integratie (1)  Houding tav ‘Randbeleid’ Taallessen NL76,7% 9,8% Engels officiële taal59,5% 24,7% Rand tweetalig54,5% 22,4% Taalvwde huisvesting16,3% 78,2% Publiciteit in NL 5,1% 78,1% Cursisten + Frans - Frans - Nederlandskundig - Gezin met kinderen -

15 7.6. Politieke integratie (2)  Gebruik van stemrecht (63% wil wel …) - staat los van mate van integratie - belangrijk: Franstalige pers raadplegen  JA: - recht van ‘Europees burgerschap’ - lokaal invloed uitoefenen - staat los van kennis van lokale gemeenschap!  NEEN : - niet betrokken bij lokale gemeenschap - complexe politieke situatie – keuze NL/FR - band met thuisland  Vlaamse lijst (3,7%) mening randbeleid, cursus NL staat los van woonplaats!

16 8. Conclusies  Impact rand op taalgebruik beperkt (in vergelijking met Brussel switch van Frans en Engels)  Publieke sfeer rand Frans (corr NL), private sfeer Engels  Wonen in rand stimuleert vrijwillig volgen taallessen (recent)  Taalkennis NL speelt (beperkte) rol maar vooral volgen van cursus NL (attitude belangrijker dan kennis)  Identificatie => transnationalisme (land van herkomst+ Europa)


Download ppt "Taalkennis en integratie van expats in de rand en Brussel Internationalisering van de Vlaamse Rand – 26 april 2012 - Rudi Janssens."

Verwante presentaties


Ads door Google