De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Copyright © 2005 Borealis A/S Ernstige arbeidsongevallen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Copyright © 2005 Borealis A/S Ernstige arbeidsongevallen."— Transcript van de presentatie:

1 Copyright © 2005 Borealis A/S Ernstige arbeidsongevallen

2 Copyright © 2005 Borealis A/S Page 2 17.02.2005 Reference Ernstig arbeidsongeval (KB 24/02/2005) Afwijkende gebeurtenis volgens bijlage I of Betrokken voorwerp volgens bijlage II Aanleiding tot – Blijvend letsel – Tijdelijk letsel volgens bijlage III EN Dodelijk arbeidsongeval OF Opgelet: de inhoud van de bijlagen werden aangepast ten opzichte van vorige KB

3 Copyright © 2005 Borealis A/S Page 3 17.02.2005 Reference BIJLAGE I Lijst van de afwijkende gebeurtenissen afwijkende gebeurtenis als gevolg van een elektrische storing, explosie, brand (codes 10 tot 19) afwijkende gebeurtenis door overlopen, kantelen, lekken, leeglopen, verdampen, vrijkomen (codes 20 tot 29) breken, barsten, glijden, vallen, instorten van het betrokken voorwerp (codes 30 tot 39) verlies van controle over een machine, vervoer- of transportmiddel, handgereed- schap, voorwerp (codes 40 tot 44) vallen van personen van hoogte (code 51) gegrepen of meegesleept worden door een voorwerp of de vaart daarvan (code 63).

4 Copyright © 2005 Borealis A/S Page 4 17.02.2005 Reference BIJLAGE II Lijst van de betrokken voorwerpen steigers of bovengrondse constructies (codes 02.00 tot 02.99) graafwerken, sleuven, putten, onderaardse gangen, tunnels of ondergrondse wateromgeving (codes 03.01, 03.02 en 03.03) installaties (codes 04.00 tot 04.99) machines of toestellen (codes 05.00 tot 05.99, 07.00 tot 07.99 en 09.00 tot 10.99) systemen voor gesloten of open transport en opslag (codes 11.00 tot 11.99, 14.10 en 14.11) voertuigen voor transport over land (codes 12.00 tot 12.99) chemische stoffen, explosieven, radioactieve stoffen, biologische stoffen (codes 15.00 tot 15.99, 19.02 en 19.03) veiligheidssystemen en veiligheidsuitrusting (codes 16.00 tot 16.99) wapens (code 17.05) dieren, micro-organismen, virussen (codes 18.03, 18.04 en 18.05)

5 Copyright © 2005 Borealis A/S Page 5 17.02.2005 Reference BIJLAGE III Lijst van letsels vleeswonden met verlies van weefsel die aanleiding geven tot een meerdaagse arbeidsongeschiktheid (code 013*) botbreuken (codes 020 tot 029) traumatische amputaties (verlies van ledematen – code 040) afzettingen (code 041*) schuddingen en inwendige letsels die in afwezigheid van behandeling levensbedreigend kunnen zijn (code 053*) schadelijke effecten van elektriciteit die aanleiding geven tot meerdaagse arbeidsongeschiktheid (code 054*) brandwonden die aanleiding geven tot meerdaagse arbeidsongeschiktheid of chemische of inwendige verbrandingen of bevriezingen (codes 060 tot 069) acute vergiftigingen (codes 071 en 079) verstikkingen en verdrinkingen (codes 081 tot 089) effecten van straling (niet thermische) die aanleiding geven tot meerdaagse arbeidsongeschiktheid (code 102).

6 Copyright © 2005 Borealis A/S Page 6 17.02.2005 Reference Ernstig arbeidsongeval (KB 24/02/2005) Afwijkende gebeurtenis volgens bijlage I of Betrokken voorwerp volgens bijlage II Aanleiding tot – Blijvend letsel – Tijdelijk letsel volgens bijlage III EN Dodelijk arbeidsongeval OF Opgelet: de inhoud van de bijlagen werden aangepast ten opzichte van vorige KB

7 Copyright © 2005 Borealis A/S Administratieve verplichtingen bij een ernstig arbeidsongevallen Verslaggeving & betrokkenheid (omstandig & voorlopig verslag) Melding naar FOD-WASO Aangifte verzekering / Fonds voor arbeidsongevallen

8 Copyright © 2005 Borealis A/S Page 8 17.02.2005 Reference Wat is een omstandig verslag ? Omstandig verslag = Verslag bevoegde preventiedienst + aanvullingen door de werkgever

9 Copyright © 2005 Borealis A/S Page 9 17.02.2005 Reference Verslag bevoegde preventiedienst Niveau 1 of 2 van IDPB of EDPB binnen 10 dagen 1.de identificatie van de slachtoffers en hun werkgevers; 2.de gedetailleerde beschrijving van de plaats van het ongeval (normale werksituatie dient hier beschreven te worden) 3.de gedetailleerde omschrijving van de omstandigheden van het ongeval; 4.de vastgestelde primaire, secundaire en tertiaire oorzaken; primaire oorzaken (machines, producten, omgevingsfactoren…) secundaire oorzaken (organisatie, opleiding, arbeidsrelaties…) tertiaire oorzaken (oorzaken die liggen bij derden) 5.aanbevelingen om herhaling van het ongeval te vermijden; 6.de lijst van de directe en indirecte getuigen (hiërarchische lijn, collega’s van het slachtoffer…); 7.de identificatie de opsteller van het verslag; 8.identificatie van de personen aan wie een afschrift is toegezonden.

10 Copyright © 2005 Borealis A/S Page 10 17.02.2005 Reference Aanvullingen door de werkgever 1.De beslissingen i.v.m. de maatregelen om herhaling van gelijkaardige ongevallen te vermijden geselecteerd op grond van: de aanbevelingen geformuleerd door de dienst of de diensten voor preventie en bescherming op het werk desgevallend van het advies van de respectievelijke Comités of na overleg met de respectievelijke diensten en Comités, de alternatieve maatregelen die ten minste hetzelfde resultaat garanderen. 2.Het actieplan bevattende de termijnen binnen welke de maatregelen toegepast zullen zijn en de verantwoording van deze termijnen 3.Het advies van het Comités PB over de oorzaken die aan de basis liggen van het ernstig arbeidsongeval en over de maatregelen die zijn voorgesteld om herhaling ervan te vermijden.

11 Copyright © 2005 Borealis A/S Page 11 17.02.2005 Reference Voorlopig verslag 1.de identificatie van de slachtoffers en hun werkgevers; 2.de gedetailleerde beschrijving van de plaats van het ongeval; 3.een eerste omschrijving van de omstandigheden van het ongeval; 4.de vastgestelde primaire oorzaken; 5.een gedetailleerd overzicht van de nog uit te voeren onderzoekingen met argumentatie waarom geen omstandig verslag kan worden bezorgd; 6.de bevindingen van de afvaardiging van het Comité die zich na het ernstig arbeidsongeval ter plaatse heeft begeven; 7.indien reeds beschikbaar de adviezen van het Comité Art. 94ter §3 Welzijnswet voorziet in een procedure van voorlopig verslag Art. 94ter §4 voorziet dat bij afwezigheid van een omstandig of voorlopig verslag binnen de 10 dagen een deskundige kan worden aangesteld !!! Inhoud van dit voorlopig verslag.


Download ppt "Copyright © 2005 Borealis A/S Ernstige arbeidsongevallen."

Verwante presentaties


Ads door Google