De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Staatsrecht van het Koninkrijk Instellende functie –Constitutioneel recht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Staatsrecht van het Koninkrijk Instellende functie –Constitutioneel recht."— Transcript van de presentatie:

1 Staatsrecht van het Koninkrijk Instellende functie –Constitutioneel recht

2 Staat Monaco? Vaticaan? Palestijnse staat?

3 Volkenrechtelijke criteria Staatsgebied –Territoir: land en territoriale wateren Staatsburgers –Nationaliteit Rijkswet Nederlanderschap Staatsoverheid –Effectief en stabiel gezag Rb. Den Haag 1980, Oost Timor

4 Staatsrecht waar te vinden? Verdrag –Vb. Recht tot betogen Art. 11 EVRM Statuut Koninkrijk –Vb. HR 1989 Harmonisatiewetarrest Grondwet –Grondrechten –Staatsinrichting Organieke wetten –Wet openbare manifestaties –Provinciewet –Gemeentewet –etc. Ongeschreven staatsrecht –Vertrouwensregel

5 EVRM: mensenrechten –art. 6 recht op een eerlijk proces –art. 8 recht op privé-, familie- en gezinsleven –art. 9 vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst –art. 10 vrijheid van meningsuiting –art. 11 vrijheid van vereniging, vergadering –art 11 vrijheid van betoging –art. 14: verbod op discriminatie

6 EHRM Internationaal toezicht –Europees Hof Rechten van Mens Reeks van uitspraken

7 Grondwet: machtenscheiding Onderscheiden functies – Wetgeven Algemeen verbindende regels –Besturen Beschikkingen –Rechtspreken Arresten/vonnissen –Art. 11 Wet AB »Niet treden in politieke afwegingen Montesquieu Trias Politca

8 Trias Politica: organen Wetgever –Formele wetgever Art. 81 Gw Bestuur –Regering Art. 42 Gw –Koning + ministers Rechter –Civiele, straf- en bestuursrechter Art. 112 en 113 Gw

9 Toetsvraag Wetsbegrippen –Formele wet Wie creëert –Regering + Staten-Generaal –Lagere regelgevers –Materiële wet Wat is gecreëerd –Algemeen verbindend voorschrift –Beschikking Norm die voor iedereen geldt

10 Organen en namen avv op centraal niveau Verdragsluitende organen: verdrag Grondwetgever: Grondwet Wetgever: wet Regering: amvb (Besluit …) Minister: regeling

11 Organen en namen avv op decentraal of functioneel niveau Provincie: verordening Gemeente: verordening –Vb. APV Waterschap: verordening Openbaar lichaam: verordening –Vb. Stageverordening

12 Piramide wettelijke regels Verdrag Grondwet Formele wet Algemene maatregel van bestuur Ministeriële regeling Provinciale verordening Gemeentelijke verordening Openbaar lichaam: verordening

13 Hogere regel gaat voor … Vloekverbod in APV Strijd met art. 7 Grondwet –Vrijheid van meningsuiting

14 Hogere regel gaat voor … Verbod van haatzaaien –Art. 137d Sr Art. 7 Grondwet

15 Rechterlijke toetsing Statuut van het Koninkrijk Grondwet Wetten in formele zin AMvB Verordening Art. 120 GW HR 1989 Harmonisatiewet Ieder verbindende verdragsbepaling Ministeriële regeling Gewone rechter

16 Geen constitutioneel Hof Toetsingsverbod art.120 Gw –Materieel als formeel Inhoud noch procedure

17 Art. 94 Gw Verbod om over homofilie te spreken Art. 10 EVRM –Vrijheid van meningsuiting

18 Voorstel wijziging Grondwet Gedeelte opheffing toetsingsverbod –Grondrechten Procedure in art. 137 Grondwet –Wijziging in twee lezingen –Gewone - twee derden meerderheid Halsema

19 Toetsvraag Rechter spreekt recht –Geschil tussen Burgers onderling: privaatrecht OM en burger: strafrecht Overheidsorgaan en burger: bestuursrechter Rechtsvinding –Autonoom Creatieve rechter –Rechtsvorming –Heteronoom Volgt wetgever Arrest Lindenbaum – Cohen Onwetmatig  onrechtmatig

20 Toetsvraag Spreekt bestuurt –Geen geschil Art. 2 : 20 BW –OM verzoekt om Verbodsverklaring Martijn

21 Klassieke grondrechten Hfdst 1 Grondwet –Vrijheid van godsdienst Beperkingensystematiek – Altijd formele wet nodig Beperkingen: Alleen door formele wetgever Grondwet

22 Burkaverordening Art. 5.2.3.1 –Het is verboden een burka te dragen op openbare dan wel op voor het publiek toegankelijke plaatsen.

23 Klassieke grondrechten Hfdst 1 Grondwet Beperkingensystematiek – Altijd formele wet nodig –Soms delegatie mogelijk Vb. aan gemeenteraad Beperkingen Formele wetgever gemeenteraad Grondwet Delegatie

24 Grondwet Wanneer delegatie mogelijk? –Krachtens –Regels (zelfstandig naamwoord) Vb art. 6 lid 2 Gw –De wet kan regels stellen … –Regelen (werkwoordsvorm) Vb art. 39 Gw –De wet regelt wie lid is van koninklijk huis Delegatie wet …….

25 Grondwet: delegatie onmogelijk Behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet –Art. 7 lid 1 meningsuiting –Wetboek van strafrecht »Haatzaaien »Art. 137d Sr Bij de wet –Art. 8 vrijheid van vereniging –Art. 2:20 Burgerlijk wetboek


Download ppt "Staatsrecht van het Koninkrijk Instellende functie –Constitutioneel recht."

Verwante presentaties


Ads door Google