De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 4 juli 1776: ‘Declaration of Independence’  Volgens principes van de Verlichting → Vrijheid, gelijkheid en broederschap.

Verwante presentaties


Presentatie over: " 4 juli 1776: ‘Declaration of Independence’  Volgens principes van de Verlichting → Vrijheid, gelijkheid en broederschap."— Transcript van de presentatie:

1

2

3  4 juli 1776: ‘Declaration of Independence’  Volgens principes van de Verlichting → Vrijheid, gelijkheid en broederschap

4

5  In opstand tegen Britse moederland → In ruil voor belastingen eist men ook inspraak in Brits parlement

6

7  Nieuwe staat bestaat eerst uit soevereine staten + een nationale vergadering MAAR: werkt niet!

8

9

10  1787: Nieuwe grondwet - Sterkere centrale regering - Rechten van de deelstaten gegarandeerd - Grondwet aanvullen via amendementen

11 Bv: Eerste 10 amendementen = ‘Bill of Rights’ - Vrijheid meningsuiting, kiesrecht,…

12

13  VS is een federatie = macht verdeeld tussen - Deelstaten - Centrale overheid

14  Deelstaten: - Eigen parlement - Onderwijs, politie, rechtsspraak,…

15  Centrale overheid - Buitenlandse politiek, defensie, financiën en economisch verkeer tussen deelstaten

16  Naar idee van Montesquieu: ‘trias politica’ - Wetgevende - Uitvoerende - Rechtelijke macht

17

18  Uitvoerende macht - Bij president - Ook benoemen ministers, opperbevelhebber leger,… - Vetorecht (= wetgevende macht!) - Soms klachten over ‘imperial presidency’

19  Wetgevende macht - Ligt bij Congres (= Senaat en Huis van Afgevaardigden) - Per deelstaat verdeeld door inwonersaantal - Controle over de regering - Eventueel opheffen veto - Eventueel starten impeachment procedure

20

21  Rechterlijke macht - Voor het leven benoemd - Controle president

22  Tweepartijstelsel - Democraten en republikeinen - Losser partijstelsel dan in Europa - Vanaf 1930 – democraten meer progressief


Download ppt " 4 juli 1776: ‘Declaration of Independence’  Volgens principes van de Verlichting → Vrijheid, gelijkheid en broederschap."

Verwante presentaties


Ads door Google