De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rationalisme (ratio=rede=verstand) → goed nadenken ↓ redelijk Verlichting → licht in de duisternis (onwetendheid en bijgeloof) Door goed nadenken tot.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rationalisme (ratio=rede=verstand) → goed nadenken ↓ redelijk Verlichting → licht in de duisternis (onwetendheid en bijgeloof) Door goed nadenken tot."— Transcript van de presentatie:

1

2 Rationalisme (ratio=rede=verstand) → goed nadenken ↓ redelijk Verlichting → licht in de duisternis (onwetendheid en bijgeloof) Door goed nadenken tot kennis van de waarheid komen Vooruitgangsoptimisme Idee van de maakbare samenleving

3 Verlichting komt voort uit de wetenschap- pelijke revolutie Richt zich vooral op de menselijke samen- leving (i.p.v. de natuur) -is ook aan wetten gebonden -ontstaan nieuwe wetenschappen als economie,sociologie,geschiedenis Voorloper Verlichting in Engeland (17 e eeuw) Hoogtepunt Verlichting Frankrijk (18 de eeuw) In 1752 Diderot eerste Encyclopedie

4 ERVOORERNA Godsdienst -staatskerk -kerk boven de staat -onverdraagzaamheid tov andersdenkenden Sociale verhoudingen -standenmaatschappij Opvoeding -kind is kleine volwassene -mens is van nature slecht (zondig) → straffen -godsdienstvrijheid -scheiding kerk-staat -verdraagzaamheid (tolerantie) (Voltaire) -Deïsme (god =horlogemaker) -mens van nature vrij en gelijk (geen privileges meer) -kind is wezen met eigen aard (tabula rasa) -mens is van nature goed → bouw scholen,geen gevange- nissen

5 ERVOOR ERNA Economie Mercantilisme → staatsinvloed Rechtspraak -willekeur -klasse justitie Politiek -absolutisme (Droit Divin) -censuur Economisch liberalisme → vrijheid -rechtsstaat -iedereen gelijk voor de wet -ideeën van Locke, Rousseau en Montesqieu -vrijheid van drukpers

6 Two treatises of government (1670) Onderdanen maken afspraak met de re- geerders: Ze staan macht af in ruil voor orde en rust (bescherming van recht op leven,vrijheid, bezit) Als de regeerder zich niet aan de afspraak houdt, mag hij worden afgezet

7 De l’esprit des lois(1748) Trias politica leer → Scheiding en evenwicht van de 3 machten (wetgende,uitvoerende,rechterlijke macht) Montesquieu is een aristocraat → -Uitvoerende macht bij de vorst -Wetgevende macht bij een met census- kiesrecht gekozen parlement -Rechterlijke macht bij onafhankelijke rechters

8 Du contrat social (1762) Leer van de volkssoevereiniteit → hoogste macht ligt bij het volk Regeringen aangesteld om het algemeen belang (de volkswil) te dienen Rousseau is een democraat Emile ou de l’education Vrije natuurlijke opvoeding (geen straffen)

9 -salons → rijke mensen ontvangen verlichte schrijvers om hun ideeën te aanhoren -brieven, romans, toneelstukken enz. -cafés en koffiehuizen → discussiëren over de ideeën van de verlichte schrijvers

10

11

12

13

14

15 God koning onderdanen God koning onderdanen BossuetLocke

16

17

18

19


Download ppt "Rationalisme (ratio=rede=verstand) → goed nadenken ↓ redelijk Verlichting → licht in de duisternis (onwetendheid en bijgeloof) Door goed nadenken tot."

Verwante presentaties


Ads door Google