De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verlichting (18e eeuw)  Tegen Absolutisme en standenmaatschappij.  Eeuw van de rede (verstand).  Geloof in vooruitgang.  Vrijheid, gelijkheid, broederschap.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verlichting (18e eeuw)  Tegen Absolutisme en standenmaatschappij.  Eeuw van de rede (verstand).  Geloof in vooruitgang.  Vrijheid, gelijkheid, broederschap."— Transcript van de presentatie:

1 Verlichting (18e eeuw)  Tegen Absolutisme en standenmaatschappij.  Eeuw van de rede (verstand).  Geloof in vooruitgang.  Vrijheid, gelijkheid, broederschap.  Volkssoevereiniteit (Rousseau).  Scheiding der machten / Trias Politica (Montesquieu).  Ieder mens heeft natuurlijke rechten (Locke).

2 Franse Revolutie (1789)  Bestorming van de Bastille (14 juli).  Invloed van de Verlichters.  Uit onvrede met de Franse samenleving:  Tegen absolute macht van de koning.  Tegen privileges adel en geestelijkheid. (De ongelijkheid).  Voor politieke macht van de burgerij.  Invloed op de manier van oorlog voeren.

3 Oorlogsvoering in de 18e eeuw.  Huurlegers. (Armen, beroepssoldaten, ook veel buitenlanders).  Strijd om koninklijk prestige, bezit van land of rijkdom.  Officieren van adel (Promotie op basis van geboorte).  Bevolking merkt niet veel van oorlog.  Weinig nationalistische gevoelens en weinig binding van het volk met het leger.  Betrekkelijk kleine legers.  Korte veldslagen (Afstand 100 mtr/ vaak statisch.)

4 Veranderingen in de wijze van oorlog voeren.  Legers van dienstplichtigen en vrijwilligers.  Strijd om ideologische redenen/ om een bepaalde levenswijze.  Officieren uit alle lagen van de bevolking (promotie op basis van verdiensten).  Oorlog begint een maatschappelijk verschijnsel te worden. (Invloed van de ‘totale oorlog’ op het volk).  Ontstaan nationalistische gevoelens en binding met het eigen leger.  Massale legers (‘levée en masse’/ volksleger).  Snelheid/beweging. Grote rol artillerie.

5 Napoleontische oorlogen of Coalitieoorlogen (1792-1815). Oorzaken:  Émigrés pleitten voor een oorlog tegen de nieuwe machthebbers in Frankrijk.  Angst van andere vorsten voor verspreiding van de Franse revolutie. Revolutionairen moeten ten val worden gebracht.  Voedingsbodem in vele andere landen voor revolutie.  Franse revolutionairen die hun idealen wilden exporteren.  7 Coalitieoorlogen (vanaf de tweede geleid door Napoleon).

6 Voorbeeld nieuwe manier van oorlogvoeren.  Tijdens de Eerste Coalitieoorlog (Slag bij Valmy in sept. 1792 in Noord-Frankrijk).  Nieuw en belangrijk: de motivatie van de Franse soldaten (fanatiek, voor volk en vaderland).  Nieuw en belangrijk: de rol van de artillerie (kanonnen). Afdeling artillerie wordt vergroot en geconcentreerd,dicht bij elkaar geplaatst: meer slachtoffers bij de vijand.  Infanterie (voetsoldaten) vallen snel aan. Deze zg.overrompelingstactiek levert wel veel slachtoffers op.


Download ppt "Verlichting (18e eeuw)  Tegen Absolutisme en standenmaatschappij.  Eeuw van de rede (verstand).  Geloof in vooruitgang.  Vrijheid, gelijkheid, broederschap."

Verwante presentaties


Ads door Google