De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kenmerk 26 & 27 Rationalisme & Wetenschappelijke Revolutie Les 26: Opkomst van de Verlichting.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kenmerk 26 & 27 Rationalisme & Wetenschappelijke Revolutie Les 26: Opkomst van de Verlichting."— Transcript van de presentatie:

1 Kenmerk 26 & 27 Rationalisme & Wetenschappelijke Revolutie Les 26: Opkomst van de Verlichting

2 Rationeel optimisme Onderzoekers (lees: Verlichters) in de 18 e eeuw vormen een andere visie op onderzoek en kijk op de wereld –Met verstand (met rede / rationeel) Benaderen Onderzoek Hierdoor zou de kennis toenemen en maatschappelijke problemen kunnen worden opgelost H7:§ 2:p164-6

3 Verschillen met de middeleeuwse denkwijze Voor mensen in de middeleeuwen was hun leven veelal een voorbereiding op het hiernamaals Verlichters vonden dat je ook in dit leven gelukkig moest kunnen zijn –Herkenbaar vanuit de Renaissance –Deze denkwijze kent nogal wat consequenties: Een echte verlichter wil dus de wereld in positieve zin veranderen

4 Veranderingsdenken Een aantal zaken waren hierbij van wezenlijk belang –Vrijheid is het hoogste goed Van meningsuiting; Van geloof Van drukpers Van handel en nering –Vrijheid eist wijziging van de sociale verhoudingen –Gelijkheid tussen mensen vormt hierbij de basis Gevolg: –Verlichters streden tegen allerlei maatschappelijke misstanden

5 Verlichters en godsdienst De meeste Verlichters ontkende het bestaan van God en de schepping niet, maar –God bemoeide zich na Zijn Werk niet meer met het aardse –alles op aarde werd bepaald door natuurkrachten en kon ook alles zodanig begrepen/verklaard worden De oude, bestaande, middeleeuwse orde van de samenleving heeft afgedaan. –Hoe ziet het nieuwe bestuur er dan uit?

6 Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) De vrije mens moet voor het algemeen welzijn een contract sluiten met de maatschappij –wat goed is voor het volk, is ook goed voor jou! = De Algemene Wil Ga je tegen de Algemene Wil in, dan wordt je gedwongen je aan te passen –Hetgeen voor je eigen bestwil/vrijheid is –Dus hij pleitte voor de macht aan het volk: volkssoevereiniteit

7 Montesquieu (1689-1755) Beschreef de werking van de Trias Politica; de scheiding der machten –Rechtsprekende –Wetgevende –Uitvoerende Zonder deze scheiding, de machten in één hand ontstaat –onvrijheid, een dictatuur

8 Verspreiding van hun ideeën Op schrift –Brieven, boeken, pamfletten, encyclopedieën Salonbijeenkomsten Toneelstukken (kritisch!) De gevestigde orde was hier natuurlijk geen fan van –Vervolging onderduiken, vlucht –Verbod op drukwerk Drukwerk in het buitenland

9 Huiswerk Lezen –blz. 164-166 Maken/meenemen –Een afbeelding van een plantage als voorblad voor Tijdvak 7! Maakwerk in de klas Van vorige les: Opdracht 4, 6 & 7 (p.163) (Waar: toetsvraag zonder bron bij Tijdvak 7) Deze les: Opdracht 3 & 5 (p.166) (Waar: toetsvraag zonder bron bij Tijdvak 7) Maakwerk in de klas Van vorige les: Opdracht 4, 6 & 7 (p.163) (Waar: toetsvraag zonder bron bij Tijdvak 7) Deze les: Opdracht 3 & 5 (p.166) (Waar: toetsvraag zonder bron bij Tijdvak 7)


Download ppt "Kenmerk 26 & 27 Rationalisme & Wetenschappelijke Revolutie Les 26: Opkomst van de Verlichting."

Verwante presentaties


Ads door Google