De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VAN GEWESTEN NAAR EENHEIDSSTAAT (TOT 1848) 1.2 DE DEMOCRATISCHE REVOLUTIE DEEL 1 – ABSOLUTISME VS. VERLICHTING Geschiedenis van de democratische rechtsstaat.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VAN GEWESTEN NAAR EENHEIDSSTAAT (TOT 1848) 1.2 DE DEMOCRATISCHE REVOLUTIE DEEL 1 – ABSOLUTISME VS. VERLICHTING Geschiedenis van de democratische rechtsstaat."— Transcript van de presentatie:

1 VAN GEWESTEN NAAR EENHEIDSSTAAT (TOT 1848) 1.2 DE DEMOCRATISCHE REVOLUTIE DEEL 1 – ABSOLUTISME VS. VERLICHTING Geschiedenis van de democratische rechtsstaat in Nederland

2 De Republiek (18 e eeuw) De economie liep niet goed (Engeland en Frankrijk werden sterker) Het bestuur kende problemen: 1. Regenten waren corrupt 2. De stadhouder (Willem V) incompetent 3. Staatkundig: particularisme

3 Opkomst patriotten Zij geloofden in de Nederlandse ‘Verlichting’ die moest zorgen voor herstel van de Republiek Doelsteling Stadhouder weg Macht van regenten minder Onderwijs beter (Kennis is macht), beter gedrag Grondwet

4 2.2 Joan Derk van der Capellen 1741-1784

5 Activiteiten van patriotten Pamflet “Aan het volk van Nederland” (Van der Capellen) Veel verbale strijd tussen patriotten (staatsgezinden) en orangisten (prinsgezinden)

6

7 Patriotten beïnvloed door Verlichting Stroming in de 18 e eeuw die de samenleving wil verbeteren op economisch, sociaal en politiek gebied. Grondleggers  Montesquieu  Trias Politica  Rousseau:  Volkssoevereiniteit  Grondwet  Grondrechten

8 Revolutie in 1785 Patriotten vormen burgermilities (vrijkorpsen) Tussen 1785-1787 komen in verschillende steden en gewesten de patriotten aan de macht. Zij willen in 1787 landelijk de macht grijpen

9 Burgermilities

10 1787 Willem V vlucht

11 Herstel in 1787 Koning van Pruisen (broer van de vrouw van Willem, Wilhelmina) stuurt zijn leger Prinsgezinde regenten komen terug Patriotten vluchten naar Frankrijk

12 1789 Franse Revolutie De patriotten zijn erbij! In Frankrijk grijpt het volk de macht  Het ancien regime Wordt de Trias Politica ingevoerd Komt een grondwet In 1795 keerden de Patriotten met het Franse leger en vond de Bataafse Revolutie plaats


Download ppt "VAN GEWESTEN NAAR EENHEIDSSTAAT (TOT 1848) 1.2 DE DEMOCRATISCHE REVOLUTIE DEEL 1 – ABSOLUTISME VS. VERLICHTING Geschiedenis van de democratische rechtsstaat."

Verwante presentaties


Ads door Google