De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kenmerk 28 Verlichte Ancien Regime Les 27: De Verlichte despoten & Patriotten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kenmerk 28 Verlichte Ancien Regime Les 27: De Verlichte despoten & Patriotten."— Transcript van de presentatie:

1 Kenmerk 28 Verlichte Ancien Regime Les 27: De Verlichte despoten & Patriotten

2 Verlichte Macht In de 18 e zijn er absolute vorsten van het Ancien Régime die hun macht op sommige gebieden wijs aanwenden –Zij voerde een aantal ideeën uit de verlichting door, zonder hun macht weg te geven Bijvoorbeeld –Beperkte persvrijheid –Vrijheid van godsdienst –Bescherming van minderheden –“Humaner” straffen –Afschaffen van horigheid H7:§ 3:p168-9

3 “Niets door het Volk; alles voor het Volk” Frederik de Grote Catharina de Grote

4 Verlichte Macht Vorsten zoals Catharina de Grote (Rusland) en Frederik de Grote (Pruisen) lieten zich graag onderhouden door filosofen –middels correspondentie en bezoeken aan het hof Maar –de macht ging nooit van hen weg. Toen Catharina bijvoorbeeld zag dat Verlichte ideeën tot een revolutie (1789!) konden leiden, deed zij gelijk het “licht” uit –m.a.w. al het verlichte beleid / verlicht absolutisme werd afgedaan

5 Spanningen in de Republiek In de 18 e eeuw was het gedaan met de internationale macht van de Republiek en haar economische grootheid We zien dan dat de rijken (regenten) alleen maar voor zichzelf zorgen. De stadhouder werd daarbij hun aanvoerder –Vriendjespolitiek –Corruptie –Slecht economisch beleid

6 Spanningen in de Republiek - Opkomst van de Patriotten Ook in de Republiek worden de ideeën van de Verlichting steeds sterker Een groep mensen – uit alle lagen van de bevolking – wilde verandering. –Weg met de stadhouder en zijn vriendenkliek –De macht aan het volk (democratie) –Revolutie als het moet / niet anders kan

7 Spanningen in de Republiek - strijd om de macht Uiteindelijk kwam het tot een confrontatie tussen Willem V en zijn aanhangers en de Patriotten –De prinsgezinden krijgen eerst nog steun uit Pruisen (20.000 militairen), waardoor veel Patriotten vluchtten naar Frankrijk –Maar nadat ze daar getuigen waren geweest van de Franse Revolutie kwamen zij terug ……. (en niet alleen!)

8 Huiswerk Lezen –blz. 168-9 Maken/meenemen –Een afbeelding van een plantage als voorblad voor Tijdvak 7! Tussentijdse toets Hoofdstuk 6; komende dinsdag (19 feb) Maakwerk in de klas Van vorige les: Opdracht 3 & 5 (p.166) (Waar: toetsvraag zonder bron bij Tijdvak 7) Deze les: Opdracht 1, 3 & 5 (p.170) (Waar: toetsvraag met bron bij Tijdvak 7) Maakwerk in de klas Van vorige les: Opdracht 3 & 5 (p.166) (Waar: toetsvraag zonder bron bij Tijdvak 7) Deze les: Opdracht 1, 3 & 5 (p.170) (Waar: toetsvraag met bron bij Tijdvak 7)


Download ppt "Kenmerk 28 Verlichte Ancien Regime Les 27: De Verlichte despoten & Patriotten."

Verwante presentaties


Ads door Google