De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Patriotse en Bataafse revolutie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Patriotse en Bataafse revolutie"— Transcript van de presentatie:

1 Patriotse en Bataafse revolutie

2 De Republiek in de 18de eeuw
18de eeuw was een eeuw van verval -economisch De Republiek staat stil, de landen om ons heen halen ons in (relatieve achteruitgang) 4de Engelse zee oorlog ( ) geeft de doodsklap -politiek Er was een onbekwame stadhouder (Willem V) Regentenoligarchie vormt een gesloten groep (verdeelt de baantjes onderling) en is van handelaar bankier geworden (geen ondernemingslust meer)

3 Patriotten Daardoor ontstaat de Patriottenbeweging (goede vaderlanders) Zij willen -economisch herstel -spreiding van de macht Aanhang onder -aristocraten→rijke groep vlak onder de regenten -democraten→kleine burgerij die een democratischer samenle- ving wil en een eenheidsstaat

4 Patriotse revolutie (1785-1787)
In 1781 verschijnt “Aan het volk van Nederland” van Johan Derk van der Capellen Er worden vrijkorpsen (excercitiegenoot- schappen) opgericht Aanleiding Nederlaag tegen Engeland Verloop -Regenten vervangen in sommige steden -Stadhouder vlucht naar Nijmegen

5 vervolg In 1787 wil de vrouw van Willem V (Wilhelmina van Pruisen) naar Den Haag om tegen de patriotten op te treden Zij wordt tegengehouden bij Goejanverwellesluis Zij roept haar broer te hulp(koning van Pruisen) Die maakt een eind aan de revolutie -Oranjes terug naar Den Haag -regenten krijgen hun macht terug -Patriotten vluchten naar Frankrijk

6 Bataafse revolutie In 1795 veroveren de Fransen De Republiek -stadhouder vlucht naar Engeland -Nederland wordt de Bataafse Republiek onder leiding van de patriotten -vazalstaat van Frankrijk In 1798 komt een Staatsregeling (1ste Nederlandse grondwet) -eenheidsstaat -rechtsstaat -met algemeen kiesrecht gekozen Nationale Vergadering (1ste echte parlement) -invoering mensenrechten

7 vervolg Na 1799 neemt de invloed van Frankrijk (Napoleon!) toe Koninkrijk Holland olv Lodewijk Napoleon (een broer) Nederland een provincie van Frankrijk Na de nederlaag van Napoleon komt de zoon van Willem V terug als koning Willem I

8 Stadhouder Willem V

9 Aan het volk van Nederland

10 Vrijkorps Utrecht

11 Goejanverwellesluis

12

13

14 Bataafse republiek

15 Nationale vergadering

16 Staatsregeling 1798

17 Koninkrijk Holland en Lodewijk Napoleon

18 Provincie van Frankrijk


Download ppt "Patriotse en Bataafse revolutie"

Verwante presentaties


Ads door Google