De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

-ontevredenheid over het absolutisme -ontevredenheid over de standenstaat -ontevredenheid over de economische situatie (armoede en hoge belastingen) -ideeën.

Verwante presentaties


Presentatie over: "-ontevredenheid over het absolutisme -ontevredenheid over de standenstaat -ontevredenheid over de economische situatie (armoede en hoge belastingen) -ideeën."— Transcript van de presentatie:

1

2 -ontevredenheid over het absolutisme -ontevredenheid over de standenstaat -ontevredenheid over de economische situatie (armoede en hoge belastingen) -ideeën van de Verlichte schrijvers Aanleiding In 1789 ging Frankrijk failliet Om de problemen op te lossen roept Lodewijk XVI de Staten Generaal bijeen (voor het eerst sinds 1614)

3 In de Staten Generaal ontstaat ruzie over de stemprocedure -per stand ( 2 tegen 1) -hoofdelijk (300-300-600) De derde stand loopt weg en noemt zich Nationale Vergadering Zij nemen de Eed in de kaatsbaan aan (niet uiteen gaan voor Frankrijk een grondwet heeft)

4 Ook het gewone volk komt in actie -14 juli → bestorming van de Bastille -boeren vallen adel aan → velen vluchten (emigrés) Nationale vergadering neemt besluiten -afschaffing standenstaat -onteigening kerkelijk bezit -Verklaring van de rechten van de mens en de burger In 1791 komt de grondwet → Frankrijk een] constitutionele monarchie

5 Koning probeert te vluchten, maar wordt gevangen In 1792 begint de radicale fase De macht verschuift naar het gewone volk De Jacobijnen olv Robespiere grijpen de macht -instellen van de terreur (revolutie eet haar kinderen op) → velen onder de guillotine -koning onthoofd → Frankrijk een republiek -iedereen gelijk (citoyen)

6 -afschaffen van het christendom (eredienst van de rede) -nieuwe jaartelling -invoeren dienstplicht (eerst het land verdedigen tegen binnen- vallende Oostenrijkers en Pruisen) (later de revolutie exporteren) In 1795 vindt een contra-revolutie plaats Robespiere en zijn aanhangers gedood Macht gaat naar 5 Directeuren (rijken)

7 Er heerst veel onrust (steeds meer tegen- standers van de revolutie) → regering gaat steeds zwaarder op het leger steunen In 1799 pleegt generaal Napoleon een staatsgreep Frankrijk wordt een dictatuur -geheime politie -censuur -reeks veroveringsoorlogen

8 Sommige verworvenheden van de revolutie blijven bewaard bv -gelijkheid voor de wet -standaardisering van maten en gewichten -invoering van de Code Napoleon -Wetboek van strafrecht -Wetboek van koophandel -Burgerlijk Wetboek (burgerlijke stand) In 1804 benoemt hij zichzelf tot keizer

9 Alleen Engeland en Rusland niet onder Frans bestuur Hij probeert Engeland via het Continentaal Stelsel op de knieën te krijgen In 1812 mislukte tocht naar Rusland In 1813 verliest Napoleon de slag bij Leipzig → verbannen naar Elba In 1815 ontsnapt Napoleon en verliest de slag bij Waterloo → verbannen naar St.Helena

10

11

12 TOTAAL: 630 miljoen

13 EERSTE STAND TWEEDE STAND DERDE STAND JA NEE

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29


Download ppt "-ontevredenheid over het absolutisme -ontevredenheid over de standenstaat -ontevredenheid over de economische situatie (armoede en hoge belastingen) -ideeën."

Verwante presentaties


Ads door Google