De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tijd van Pruiken en Revoluties

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tijd van Pruiken en Revoluties"— Transcript van de presentatie:

1 Tijd van Pruiken en Revoluties

2 Franse revolutie( )

3 Franse Revolutie Oorzaken -ontevredenheid over het absolutisme -ontevredenheid over de standenstaat -ontevredenheid over de armoede -ontevredenheid over de vele oorlogen -de ideeën van de Verlichte schrijvers Aanleiding Franse staat ging failliet(1789)→ Lodewijk XVI roept de Staten Generaal bij elkaar (was lang niet gebeurd)

4 Er ontstaat direct ruzie over de stempro- cedure (per stand of per hoofd) Derde stand loopt weg en noemt zich Nationale Vergadering Onrust onder gewone volk in Parijs→ Bestorming van de Bastille (14 juli) Onrust onder de boeren → bestorming van kloosters en kastelen → veel edelen/geestelijken gedood of vluchtten naar het buitenland

5 Nationale Vergadering komt met -Verklaring van de rechten van de mens -afschaffing standenstaat -grondwet (1791)→ macht naar rijke burgers Koning probeert te vluchten naar het buitenland (mislukt)→ hij wordt afgezet→ Frankrijk een republiek Gewone volk (Jacobijnen) olv Robespierre grijpt de macht (begin van 2de fase)

6 -koning gedood onder de guillotine -instellen Terreur (40
-koning gedood onder de guillotine -instellen Terreur ( doden) -invoering dienstplicht -eerst om revolutie te verdedigen tegen Oostenrijk en Pruisen -later om de revolutie te exporteren -radicale maatregelen als bv een nieuwe tijdrekening, afschaffen godsdienst In 1794 contra-revolutie (het is uit de hand gelopen) → Robespierre en aanhangers onder de guillotine

7 In 1795 macht weer in handen van de rijke burgers (Directoraat→ 5 directeuren) -onbekwaam en corrupt -economisch ging het niet goed Leger moest bevolking rustig houden Napoleon (een belangrijke generaal) krijgt steeds meer invloed → Hij pleegt in 1799 een staatsgreep (einde revolutie)

8 STATEN GENERAAL 1789 EERSTE STAND DERDE STAND JA NEE TWEEDE STAND JA

9

10 Nationale Vergadering

11 Bestorming van de Bastille

12

13 Vlucht van de koning

14 Robespierre

15 guillotine

16 Het directoraat olv Barras

17 Wat zijn de oorzaken van de Franse Revolutie?
1) Hoge kosten en schulden van de regering (Lodewijk XVI) 2) Sociale ongelijkheid: standenmaatschappij Aanleiding: 1789 Staten-Generaal bij elkaar roepen: mislukte vergadering 3) Armoede onder de bevolking (hoge graanprijzen, belastingen) 14 juli 1789 Bestorming Bastille 4) Nieuwe ideeën en opkomst van de burgerij (Verlichting) 5) Invloed van de Amerikaanse revolutie (1776)

18 Wat is het verloop van de Franse Revolutie?
Beginfase Grondwet 1793 – 1797 Terreur Einde standenmaatschappij Einde macht van de koning (Ancien Regime) Plunderen van kastelen: vlucht van de adel Regering van de Nationale Vergadering Oprichting politieke clubs (Girondijnen, Jacobijnen) Mislukte vluchtpoging van Lodewijk XVI Grondwet op basis van de Verklaring van de rechten van mens en burger Oorlogsverklaring met Oostenrijk Frankrijk wordt een Republiek Radicalen (Jacobijnen) aan de macht Onthoofding van koning Lodewijk XVI Oorlog met Europese vorstenhuizen Schrikbewind onder Robespierre Na val van Robespierre: politieke chaos Regering van 5 directeuren Gevaar van opstanden


Download ppt "Tijd van Pruiken en Revoluties"

Verwante presentaties


Ads door Google