De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Paragraaf 2.3 De Revolutie Begint!!.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Paragraaf 2.3 De Revolutie Begint!!."— Transcript van de presentatie:

1 Paragraaf 2.3 De Revolutie Begint!!

2 Korte herhaling van paragraaf 1 en 2

3 1789 Koning was een absoluut vorst Hij besliste alles alleen!
Maar wilde de belasting verhogen Roept de 3 standen bij elkaar.

4 1789 De 3 standen komen bij elkaar
Er moest gestemd worden over de belastingverhoging. Er werd per stand gestemd: Elke stand had 1 stem. 3e stand wilde graag “hoofdelijk stemmen”. De koning wilde dit niet De 3e stand verlaat boos het gebouw.

5 3e stand Ze gaan apart vergaderen Heten nu; Nationale Vergadering.
Gingen een grondwet maken Het volk moest invloed krijgen op de koning. De koning wilde deze vergadering stoppen. De Franse bevolking was woest!

6 14e juli 1789 Het volk was het beu!! Ze gingen Parijs plunderen.
Ze bestormen een grote staatsgevangenis: De Bastille. Dan begint de Franse Revolutie.

7

8 Onrust Ook op het platteland gaat men plunderen.
Kloosters en kastelen worden vernield. De koning is zijn macht kwijt!

9 Rust De Nationale Vergadering wilde rust brengen.
Ze pakken de voorrechten van de 1e en 2e stand af. Nieuwe grondwet: Verklaring van de Rechten van de Mens De koning moest voortaan naar de Nationale Vergadering luisteren.

10 Onrust bleef Edelen gingen vluchtten
Ook de koning, Lodewijk XVI wilde vluchtten om hulp te halen. Tijdens zijn vlucht: gearresteerd. Hij wordt aangeklaagd en onthoofd!

11

12

13

14

15 Guillotine

16 Terreur De Nationale Vergadering kon de rust niet bewaren
Een groep jakobijnen greep de macht. Zij vonden dat de Revolutie nog niet klaar was Er moesten nog meer mensen gestraft worden! Het tempo moest omhoog Onder leiding van Robespierre grepen zij de macht.

17 Robespierre

18 Jakobijnen Iedereen die aan hun twijfelde werd onthoofd
Daarom heet deze periode de “Terreur”. mensen onthoofd door het Nationale scheermes, de Guillotine.

19 Begrippen: Grondwet: document waarin de rechten en plichten van de burgers en overheid staan. Franse Revolutie: Grote, plotseling verandering in Frankrijk in 1789. Jakobijnen: politieke groep tijdens de Franse Revolutie die vond dat het volk alle macht moest hebben. Leider: Robespierre. Terreur: periode in de Franse revolutie van 2 jaar waarin de jakobijnen de macht hadden en veel geweld gebruikten.

20 einde


Download ppt "Paragraaf 2.3 De Revolutie Begint!!."

Verwante presentaties


Ads door Google