De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

20.00Opening / Doel bijeenkomst 20.05Toelichting status Strategiebesluit 20.15Toelichting inhoud Strategiebesluit 20.35Toelichting Projectbesluit 20.45Pauze.

Verwante presentaties


Presentatie over: "20.00Opening / Doel bijeenkomst 20.05Toelichting status Strategiebesluit 20.15Toelichting inhoud Strategiebesluit 20.35Toelichting Projectbesluit 20.45Pauze."— Transcript van de presentatie:

1 20.00Opening / Doel bijeenkomst 20.05Toelichting status Strategiebesluit 20.15Toelichting inhoud Strategiebesluit 20.35Toelichting Projectbesluit 20.45Pauze 21.00Vragen en opmerkingen 22.30Sluiting Informatiebijeenkomst gebiedsontwikkeling NDSM-werf 28 augustus 2008

2 123 4 PROGRAMMA en ONTWERP Stedenbouwkundig Plan + Grex UITVOERING Nota van Uitgangspunten Bestemmingsplan - ONTWIKKELINGSVISIE - ONTWIKKELINGS- STRATEGIE - RISICO-ANALYSE Strategiebesluit Uitvoeringsbesluit Investeringsbesluit Projectbesluit PLAN- EN BESLUITVORMINGSPROCES ONDERZOEKSFASE

3 Essenties Strategiebesluit NDSM: ● Behoud, inpassing en hergebruik monumentaal ensemble en ruige karakter ● Behoud en uitbouw NDSM-werf als de locatie voor culturele evenementen ● Inzetten op duurzame gebiedsontwikkeling ● Stedelijk gebied in hoge dichtheid en max. functiemix (+700.000m2) ● 55% niet-wonen: creatieve bedrijven, kantoren, cultuuur, onderwijs, leisure en retail ● 45% wonen: 2500-3000 woningen ● Water benutten voor nautisch en cultureel programma van stedelijke allure ● Gebruikers, huurders en andere belangengroepen betrekken bij planvorming

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Programma: - ca. 670.000 m2 - 40 à 45 % wonen (2500-3000 woningen) - 30 % creatieve bedrijven/kantoren - 10 % bedrijven, broedplaats - 15 à 20 % horeca, cultuur, winkels, onderwijs

21

22

23 123 4 Programma en ontwerpfase Uitvoeringsfase StrategiebesluitUitvoeringsbesluitInvesteringsbesluit Projectbesluit Strategiefase Doel: haalbaarheid van de ontwikkelingsvisie aantonen door nader onderzoek en uitwerking Inhoud: ●door opdrachtgevers gedragen voorstel waarin o.m. bestem- mingen, ontsluiting en programma’s globaal worden vastgelegd ●financieel kader waaruit haalbaarheid blijkt ●volledige risicoanalyse, waar mogelijk verminderd ●verkenning maatschappelijke haalbaarheid

24 STAPPEN ONDERZOEKSFASE AUGUSTUSSEPTEMBEROKTOBERNOVEMBERDECEMBER Stap 1 Onderzoek Stap 2 Confrontatie onderzoek raamwerk Stap 3 Productvorming Kick-off bijeenkomsten Begeleidingsgroep Advies Begeleidingsgrp JANUARI INSPRAAK


Download ppt "20.00Opening / Doel bijeenkomst 20.05Toelichting status Strategiebesluit 20.15Toelichting inhoud Strategiebesluit 20.35Toelichting Projectbesluit 20.45Pauze."

Verwante presentaties


Ads door Google