De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Medische gevolgen van alcoholmisbruik bij jongeren Dr J.O. Busari Kinderarts, Atrium MC, Heerlen PAOG nascholing Jeugdgezondheidszorg 22 Januari, 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Medische gevolgen van alcoholmisbruik bij jongeren Dr J.O. Busari Kinderarts, Atrium MC, Heerlen PAOG nascholing Jeugdgezondheidszorg 22 Januari, 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Medische gevolgen van alcoholmisbruik bij jongeren Dr J.O. Busari Kinderarts, Atrium MC, Heerlen PAOG nascholing Jeugdgezondheidszorg 22 Januari, 2008

2 “Jongeren met alcoholintoxicatie een groeiend probleem” Blurp! Nog een slokje voor de kater!!#$@!

3 “Jongeren met alcoholintoxicatie een groeiend probleem” Jonger Meisjes Thuissituatie Sterke drank Promillage hoger NtvG, december 2006 British Medical Journal, december 2006

4 Onderzoek Jeugd GGD Zuid Holland West 12-18jr, 2005 Helft drinkt thuis Piek drinken (5 of meer drankjes met alcohol drinken bij een gelegenheid) afgelopen 4 weken –12 t/m 14 jr: 8% –15 t/m 16 jr: 43% –17 t/m 18 jr: 58% Ruim de helft van de jongeren die wel eens drinken geeft aan dat hun ouders het goed vinden (58%) *GGD 2005, Z-H West

5 Jongeren zijn gevoelig voor het effect van Alcohol Monitoring the Future, 2001

6 Onderzoek heeft aangetoond.... Hersenschade bij –Veel drinken –Vaak drinken –Jong starten *Susan Tapert, Alcohol Research 2005

7

8 Increasing time spent with peers Decreasing time spent with one’s family Driven to explore, seek novelty and take risks Increase in conflicts with authority, including parents Changes in sleep pattern Sexual maturation Adolescence A time of Vulnerability and Opportunity

9 Much of the behavior characterizing adolescence is rooted in biology, intermingling with environmental influences to cause teens to conflict with their parents, take more risks and experience wide swings in emotion. The lack of synchrony between a physically mature body ad a still-maturing nervous system may explain these behaviors. Adolescents’ sensitivity to rewards appears to be different than in adults, prompting them to seek higher levels of novelty and stimulation to achieve the same feeling o pleasure. With the right dose of guidance and understanding adolescence can be a relative smooth transition. Adolescent Brain Development: Vulnerabilities and Opportunities

10  Prefrontal cortex (PFC) not fully developed until mid- 20’s  Amygdala and n.a. show less pruning and tend to dominate the PFC judgmen t reward system amygdala Nucleus accumbens Prefrontal cortex Alcohol is schadelijk voor het ontwikkelend brein

11 Adolescent Brain Changes Brain changes relevant to adolescent behavior  Prefrontal cortex (PFC) - being pruned  planning, judgment, impulse control  Poor judgment & acting before they think  Amygdala – showing less pruning  Integrating emotions to pleasurable and aversive experiences  Tendency to react explosively  Propensity to misread neutral or inquisitive facial expressions as anger  Nucleus accumbens – less pruning  Directs motivated behavior  Calculating how much effort to spend in order tot receive rewards  Preferences for activities that require low effort yet produce high excitement

12 This imbalance leads to...  planned thinking  impulsiveness  self-control  risk-taking PFC amygdala I hate school; I am going to skip classes and get drunk

13 Schadelijke gevolgen van alcohol misbruik bij jongeren AmygdalaGeheugenfunctie HippocampusAandachtsfunctie L-R verbindingenCoördinatie Grijze/witte stofIntellectuele functie Visuele functie Pyramidenbanen Motoriek Frontaal kwabGedrag Persoonlijkheid

14

15 Schade gemeten middels.. Neuropsychologische tests Blood flow veranderingen EEG activiteit veranderingen CT/MRI studies

16 Enkele feitjes over alcohol gebruik Drinksnelheid: hoe sneller ingenomen, des te hoger de alcoholconcentratie Voedsel: Aanwezigheid voedsel in de maag vertraagd absorptie. Piek spiegel reductie kan 50% dalen Geslacht: Vrouwen krijgen hogere bloedspiegels door minder extracellulair vloeistof (ethanol = hydrofiel)

17 Feitjes Kater: door veel vocht verlies -> effect op het brein Vochtverlies: nefrogeen, verdamping Bier: Bevat meer “vocht”; kater minder Zuidelijk: Karaf water bij eten! Afbraak alcohol: acetaldehyde = toxisch

18 Feitjes Geneesmiddelen: combi met Benzodiazepines levert ademhalingsdepressie Bij OAC pillen en paracetamol gebruik: langer durende intoxicatie doordat lever beide stoffen ook moet metaboliseren Sex: Bij Vrouwen meer “zin” (+ complicaties) Bij mannen minder “zin” erectiestoornissen

19 Wat mag /kan? Veilige grens voor volwassenen: –Vrouw: 10 glazen/week –Man: 15 glazen/week Hierbij tevens 2 dagen alcohol vrij

20 Algemeen De toxische effecten van alcohol kunnen verwacht worden bij –een inname van 600mg/kg alcohol (0.75ml 100% ethanol/kg) –ongeveer 120ml sterke drank met alcohol percentage van 30 bij een gewicht van 40kg –Vanaf plasmaconcentratie 1000mg/l (=1 promille) Halfwaarde tijd alcohol = 4-5h

21 Symptomen Niet gecorreleerd aan de alcohol concentratie in bloed CNS: –onderdrukkend effect waardoor daling van bewustzijn –Bij alcohol promillage van 1,5-1,9g/l coma –Direct drukkend effect op ademcentrum-> Ademdepressie -> Hypoxie ± respiratoire acidose –Onderdrukt thermoregulatie daling van lichaamstemperatuur -> central hypothermie

22 Symptomen Circulatoir: – perifere vasodilatatie -> tot versnelde afkoeling – tevens hypotensie en tachycardie Respiratoir: –Hypoventilatie + respiratoire acidose –Ademdepressie vooral bij jongere kinderen Renale: –onderdrukking ADH uit hypofyse-> verhoogde diurese (zelden ernstige uitdroging)

23 Symptomen Autonomisch effect: –braken, zweten Metabool: –Metabool acidose -> zure metabolieten die vrij komen agv oxidatie alcohol. –Alcoholische ketoacidose (verhoogd anion gap >20) –Hypoglykemie -> remming gluconeogenese (Gevaren m.n. bij kinderen < 5jr) –Hypokalemie -> verhoogd H + uitscheiding –Zuur graad hangt samen met alcohol concentratie & bewustzijnsniveau

24 Behandeling Alcohol heeft een snelle resorptie Piekconcentratie bereikt na 30-120 min Bij gedaald bewustzijn + alcohol intoxicatie = Opname ter observatie Uitsluiten andere oorzaken van bewustzijn daling Voorkom onderkoeling

25 Behandeling Acute opvang: –Symptomatisch: geen antidotum –ABCD(EFG) Ademweg/ademhaling Hartactie, bloeddruk Bewustzijnsniveau (EMV score) Pupillen (grootte + reflexen) –Bij agitatie: Diazepam 0.25mg/kg of Haldol 1-2.5mg IV

26 Behandeling Glucose-zout infuus vermindert braken, reduceert de lactaatwaarde en corrigeert mogelijke hypokalemie Bij erg hoog promillage alcohol (>3g/l) / verslechtering klinische conditie -> Hemodialyse Precieze letale alcoholdosis bij kinderen onbekend Complicaties alcohol intoxicatie -> zeldzaam

27 Behandeling Nazorg: –Ontslag nadat patiënt goed wekbaar is –Poliklinische controle –Bij recidieven -> CAD

28 Alcohol poli, Atrium MC, Heerlen Officieel van start gegaan 2008. Acute opvang en nazorg traject (multidisciplinaire aanpak) Team bestaat uit –Kinderarts –Gespecialiseerde verpleegkundige (3x) –SEH verpleegkundigen (2x) –Afdeling manager, kindergeneeskunde –Kinderpsycholoog –Jeugdarts...(?)

29 Alcohol poli, AtriumMC, Heerlen Behandeling traject: Bij intoxicatie -> acute opvang + behandeling Binnen eerste week -> contact gespecialiseerde verpleegkundige 3 weken later poli controle -> kinderarts 3 maanden -> gecombineerde poli kinderarts + gespecialiseerde verpleegkundige + kinderpsycholoog

30 Wanna look for some cheese with me? Sure! Bedankt!

31 Http:// –www.alcoholinfo.nlwww.alcoholinfo.nl –www.trimbos.nlwww.trimbos.nl –www.alcoholpagina.nlwww.alcoholpagina.nl –www.stap.nlwww.stap.nl –www.ggd.nl/inkaart/www.ggd.nl/inkaart/ –www.alcoholzwangerschap.nlwww.alcoholzwangerschap.nl –www.goedvoorbeeld.nlwww.goedvoorbeeld.nl –www.ias.org.uk –ec.europa.eu/comm/health


Download ppt "Medische gevolgen van alcoholmisbruik bij jongeren Dr J.O. Busari Kinderarts, Atrium MC, Heerlen PAOG nascholing Jeugdgezondheidszorg 22 Januari, 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google