De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

We lezen: Handelingen 13: 1 - 5, 14: 21 – 28 De overdenking gaat over de Eerste Zendingsreis Alle liederen worden geprojecteerd Voorganger: Ds. E.J. Sytsma.

Verwante presentaties


Presentatie over: "We lezen: Handelingen 13: 1 - 5, 14: 21 – 28 De overdenking gaat over de Eerste Zendingsreis Alle liederen worden geprojecteerd Voorganger: Ds. E.J. Sytsma."— Transcript van de presentatie:

1 We lezen: Handelingen 13: 1 - 5, 14: 21 – 28 De overdenking gaat over de Eerste Zendingsreis Alle liederen worden geprojecteerd Voorganger: Ds. E.J. Sytsma Het eerste lied: Psalm 100: 1, 2

2 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 100: 1, 2....

3 ... Psalm 100: 1, 2

4 ...

5 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 100: 1, 2 Wet Gebed = Gezang 181d Openbare geloofsbelijdenis Zingen:Gezang 118: 1, 3 (GK 31) Gebed Lezen: Handelingen 13: 1 - 5 Handelingen 14: 21 – 28 Overdenking Eerste Zendingsreis Verslag Eerste Indiareis Zingen:Psalm 146: 3, 4, 5

6 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 100: 1, 2 Wet Gebed = Gezang 181d Openbare geloofsbelijdenis Zingen:Gezang 118: 1, 3 (GK 31) Gebed Lezen: Handelingen 13: 1 - 5 Handelingen 14: 21 – 28 Overdenking Eerste Zendingsreis Verslag Eerste Indiareis Zingen:Psalm 146: 3, 4, 5

7 Gezang 181d a

8 Gezang 181d b

9 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 100: 1, 2 Wet Gebed = Gezang 181d Openbare geloofsbelijdenis Zingen:Gezang 118: 1, 3 (GK 31) Gebed Lezen: Handelingen 13: 1 - 5 Handelingen 14: 21 – 28 Overdenking Eerste Zendingsreis Verslag Eerste Indiareis Zingen:Psalm 146: 3, 4, 5

10 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 100: 1, 2 Wet Gebed = Gezang 181d Openbare geloofsbelijdenis Zingen:Gezang 118: 1, 3 (GK 31) Gebed Lezen: Handelingen 13: 1 - 5 Handelingen 14: 21 – 28 Overdenking Eerste Zendingsreis Verslag Eerste Indiareis Zingen:Psalm 146: 3, 4, 5

11 ... Gezang 118: 1, 3 (GK 31)

12 ...

13 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 100: 1, 2 Wet Gebed = Gezang 181d Openbare geloofsbelijdenis Zingen:Gezang 118: 1, 3 (GK 31) Gebed Lezen: Handelingen 13: 1 - 5 Handelingen 14: 21 – 28 Overdenking Eerste Zendingsreis Verslag Eerste Indiareis Zingen:Psalm 146: 3, 4, 5

14 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 100: 1, 2 Wet Gebed = Gezang 181d Openbare geloofsbelijdenis Zingen:Gezang 118: 1, 3 (GK 31) Gebed Lezen: Handelingen 13: 1 - 5 Handelingen 14: 21 – 28 Overdenking Eerste Zendingsreis Verslag Eerste Indiareis Zingen:Psalm 146: 3, 4, 5

15 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 100: 1, 2 Wet Gebed = Gezang 181d Openbare geloofsbelijdenis Zingen:Gezang 118: 1, 3 (GK 31) Gebed Lezen: Handelingen 13: 1 - 5 Handelingen 14: 21 – 28 Overdenking Eerste Zendingsreis Verslag Eerste Indiareis Zingen:Psalm 146: 3, 4, 5

16 16 Namasté नमस्ते India Werkbezoek 23 januari – 4 februari 2013 Door Jaap Drost, Ko Jansen, Dries van Dixhoorn (KihZ) en Peter Messelink (DVN)

17 17 PFCC, Kalimpong RPCNEI: Churachandpur PTS, Dehra Dun RPCI, Delhi SPANDANA project, Lakhnadon PFC RCSI, Bangalore EHA, Delhi Onze partners in India

18 18 Presbyterian Theological Seminary – PTS, Dhera Dun Ca 100 studenten, verschillende achtergronden, uit India, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Myanmar (Birma). Vanaf begin tot nu ca 700 afgestudeerden. Dit jaar 25 afgestudeerden,10 betaald door DVN/KihZ/D-G Een deel wordt predikant, evangelist, anderen funktie in pastoraat of onderwijs. PTS wordt financieel gesteund door donaties (DVN, KihZ, Dordrecht/Gorinchem.), collegegelden, kerken in India. Streven is om self-supporting te worden.

19

20

21

22

23 23

24 24 Reformed Presbyterian Church of India Kerkverband bestaat uit 2 presbyteries Dehra Dun en Delhi Kerkplantingsprojecten - enkele voortgang, andere moeilijk Evangelisatiecontacten via aangaan van relaties Predikant moedergemeente Faith Bible Presbyterian Church (ds.H.Solanki) geeft leiding aan de evangelisten in Delhi en enkele andere steden in omgeving Aanstelling nieuwe predikant (Sanjeev Sharma) geeft aan ds. Solanki mogelijkheden om meer aandacht aan begeleiding van evangelisten te geven Ds. Solanki wil graag kennis verdiepen, studie Kampen? Wij ondersteunen evangelisten.

25

26

27

28 28 Reformed Presbyterian Church of North East India – Manipur Goed georganiseerd kerkverband, 14.000 leden, ~ 60 kerken, verspreid over gebied 6 x Nederland. Missionair gericht - relaties, bijbelstudie, kerkplanting. Offerbereidheid – kerkbouw, ondersteuning evangelisatie. Vrouwenwerk in de kerken goed ontwikkeld. Integratie van jongeren in het gemeenteleven, liturgie. Maatschappelijke betrokkenheid – bij misoogst, training, watervoorziening, microkredieten (DVN, KihZ, Dordrecht/ Gorinchem).

29

30

31

32 32

33 33 Foto jongeren rapport p 20

34 34

35

36 36 Foto rapport p 22

37 Waar gaan de bijdragen van kerken in het Zuiden en Classis Dordrecht/Gorinchem precies naar toe? PTS Dehra Dun - studiebeurzen ca 30 studenten € 38.000,- - programma onderwijskwaliteit € 25.000,- RPCI - evangelisatieprojecten Delhi € 12.500,- RPCNEI - opleiding master theology € 20.000,- - evangelisatieprojecten € 43.000,- - mikrokredietprojekten € 12.500,- - voedselveiligheid, landbouw en waterprojekten € 15.000,- Totaal bijdrage € 166.000,- Bijdrage kerken in het Zuiden € 135.000,- Bijdrage kerken Classis Dordrecht/Gorinchem € 31.000,- Totaal DVN, KihZ en Kerken Classis Dordrecht/Gorinchem € 325.000,- 37

38 38 Gebedspunten Danken voor: - grote mogelijkheden voor verbreiding van het evangelie in regio Zuid – Azië via opleiding predikanten aan PTS. - mogelijkheden voor kerken in India om via kerkplanting te werken aan kerkgroei. - kerkelijke leven in de kerken van RPCI en RPCNEI (inzet, offerbereidheid, organisatie, missionaire gerichtheid). - contacten met RPCI en RPCNEI, we kunnen van de kerken daar leren. Bidden voor: - rust en vrijheid voor de kerken en de christenen in India en omringende landen. - mogelijkheden voor verbreden van opleiding aan PTS en uitbreiden faciliteiten om meer studenten plaats te bieden. - komen tot contacten tussen plaatselijke kerken in het Zuiden, kerken Classis Dordrecht/Gorinchem en kerken in India.

39 In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Proverbs 3 : 6. (Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg).

40 Wat kunnen we leren van onze zusterkerken in India? Inzet en offerbereidheid Jong en oud werken samen Vrouwen zijn nadrukkelijk betrokken Missionaire gerichtheid Gebedsleven 40

41 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 100: 1, 2 Wet Gebed = Gezang 181d Openbare geloofsbelijdenis Zingen:Gezang 118: 1, 3 (GK 31) Gebed Lezen: Handelingen 13: 1 - 5 Handelingen 14: 21 – 28 Overdenking Eerste Zendingsreis Verslag Eerste Indiareis Zingen:Psalm 146: 3, 4, 5

42 Psalm 146: 3, 4, 5

43

44

45 .... Gebed Avondmaalformulier IV Gebed Viering:Gezang 110 (NG 57) Instrumentaal opwekking 717 Psalm 87 Zingen:Gezang 119: 1, 2 (GK 32 ) Gebed Collecte Zingen:Gezang 121: 1- 5, 8 (NG 62) Zegen

46 .... Gebed Avondmaalformulier IV Gebed Viering:Gezang 110 (NG 57) Instrumentaal opwekking 717 Psalm 87 Zingen:Gezang 119: 1, 2 (GK 32 ) Gebed Collecte Zingen:Gezang 121: 1- 5, 8 (NG 62) Zegen

47 .... Formulier 4 voor de viering van het heilig avondmaal Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling We zijn hier bijeen om in opdracht van onze Heer zijn dood te verkondigen. In het heilig evangelie wordt de instelling van het avondmaal als volgt beschreven: Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en

48 .... Formulier 4 voor de viering van het heilig avondmaal gaf de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’ En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie: vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er

49 .... Formulier 4 voor de viering van het heilig avondmaal met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’ Gedachtenis In het avondmaal gedenken we hoe onze Heer Jezus aan het kruis zijn lichaam en bloed voor ons offerde. Dit offer verzekert ons van zijn grote liefde, want hij gaf zich over in de dood voor zondaars die oprecht belijden

50 .... Formulier 4 voor de viering van het heilig avondmaal dat ze nietig zijn voor God. Dat maakt ons blij en dankbaar, want door zijn dood ontvangen wij het leven. Als broers en zusters van één huisgezin vieren we ons geluk met dit geestelijke feestmaal. Aan tafel worden we door Christus gevoed en bemoedigd en wordt onze verlossing zichtbaar gemaakt. Hij versterkt ons geloof door de heilige Geest.

51 .... Formulier 4 voor de viering van het heilig avondmaal Met des te meer blijdschap en dankbaarheid zullen we de Heer dienen in ons leven van elke dag. Uitnodiging en terugwijzing Het avondmaal is vol van vergeving en vreugde, maar we mogen het niet achteloos of zonder geloof gebruiken. De Heer vraagt van ons een oprecht besef van schuld en

52 .... Formulier 4 voor de viering van het heilig avondmaal en maakt zich boos over ons, als we ons niet dagelijks van harte tot hem bekeren. Als we dan toch deelnemen aan de viering halen we alleen maar grotere toorn over ons. Ga daarom bij uzelf na hoe u het avondmaal viert. Kom aan tafel met een oprecht hart. Ontvang het brood en de wijn en verheug u over uw redding door Christus.

53 .... Gebed Avondmaalformulier IV Gebed Viering:Gezang 110 (NG 57) Instrumentaal opwekking 717 Psalm 87 Zingen:Gezang 119: 1, 2 (GK 32 ) Gebed Collecte Zingen:Gezang 121: 1- 5, 8 (NG 62) Zegen

54 .... Gebed Avondmaalformulier IV Gebed Viering:Gezang 110 (NG 57) Instrumentaal opwekking 717 Psalm 87 Zingen:Gezang 119: 1, 2 (GK 32 ) Gebed Collecte Zingen:Gezang 121: 1- 5, 8 (NG 62) Zegen

55 ... Gezang 110: 1, 2, 3, 4, 5 (NG 57)

56 ...

57 ...

58 ...

59 ...

60 .... Instrumentaal opwekking 717 Stil mijn ziel wees stil, en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. God omgeeft je steeds Hij is er bij, in je beproevingen en zorgen. God U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wankelen Vredevorst vernieuw een vaste geest binnen in mij die rust in U alleen Stil mijn ziel wees stil en dwaal niet af dwars door het dal zal Hij je leiden stil, vertrouw op Hem en hef je schild tegen de pijlen van verleiding God U bent mijn God... Stil mijn ziel wees stil en laat nooit los de waarheid die je steeds omarmd heeft wacht wacht op de Heer de zwartste nacht verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt

61 Psalm 87: 1, 2, 3, 4, 5

62

63

64

65

66 .... Gebed Avondmaalformulier IV Gebed Viering:Gezang 110 (NG 57) Instrumentaal opwekking 717 Psalm 87 Zingen:Gezang 119: 1, 2 (GK 32 ) Gebed Collecte Zingen:Gezang 121: 1- 5, 8 (NG 62) Zegen

67 .... Gebed Avondmaalformulier IV Gebed Viering:Gezang 110 (NG 57) Instrumentaal opwekking 717 Psalm 87 Zingen:Gezang 119: 1, 2 (GK 32 ) Gebed Collecte Zingen:Gezang 121: 1- 5, 8 (NG 62) Zegen

68 Gezang 119: 1, 2 (GK 32 )

69

70 .... Gebed Avondmaalformulier IV Gebed Viering:Gezang 110 (NG 57) Instrumentaal opwekking 717 Psalm 87 Zingen:Gezang 119: 1, 2 (GK 32 ) Gebed Collecte Zingen:Gezang 121: 1- 5, 8 (NG 62) Zegen

71 .... COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Jan Roorda Volgende week: Jasper Boeije Wij zijn als adem, U was er altijd, Heer van de eeuwen, God van de tijd. Wij zijn hier even, U bent voor eeuwig, heersend met liefde en majesteit. Refrein: Heilig, heilig, Heer God almachtig, waardig is het bloed van het Lam. Hoogste eer, aanbidding en glorie voor uw grote naam, voor uw grote naam. Wij zijn gebroken, U bent de Maker, Jezus, Verlosser, die ons bevrijdt. U bent ons lied, Heer, wij zullen zingen, juichen voor eeuwig in heerlijkheid. Refrein: 2x Na de collecte zingen we: Gezang 121: 1 - 5, 8 (NG 62)

72 .... COLLECTE Volgende week Is de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: Gezang 121: 1 - 5, 8 (NG 62) Bloemenbezorging: Vandaag: Jan Roorda Volgende week: Jasper Boeije Wij zijn als adem, U was er altijd, Heer van de eeuwen, God van de tijd. Wij zijn hier even, U bent voor eeuwig, heersend met liefde en majesteit. Refrein: Heilig, heilig, Heer God almachtig, waardig is het bloed van het Lam. Hoogste eer, aanbidding en glorie voor uw grote naam, voor uw grote naam. Wij zijn gebroken, U bent de Maker, Jezus, Verlosser, die ons bevrijdt. U bent ons lied, Heer, wij zullen zingen, juichen voor eeuwig in heerlijkheid. Refrein: 2x

73 ... Gezang 121: 1, 2, 3, 4, 5, 8 (NG 62)

74 ...

75 ...

76 ...

77 ...

78 ...

79 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)....

80 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om 16.30 uur. Van harte welkom.....

81 ....


Download ppt "We lezen: Handelingen 13: 1 - 5, 14: 21 – 28 De overdenking gaat over de Eerste Zendingsreis Alle liederen worden geprojecteerd Voorganger: Ds. E.J. Sytsma."

Verwante presentaties


Ads door Google