De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderschapsproject InZicht 2 juni 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderschapsproject InZicht 2 juni 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Ouderschapsproject InZicht 2 juni 2010

2 Betrokkenen Vrije Universiteit, afdeling Orthopedagogiek
Projectleider: dr Sabina Kef Onderzoekers: dr Janneke Hatzmann Latifa Tawfik (vanaf 15 feb) msc Carlijn Nieuwenhuis (vanaf eind maart) msc Lidewij van den Berg (vanaf midden april) Interviewers: 3e en 4e jaars studenten Orthopedagogiek: Evelijn, Kim, Mariëlle, Sanne, Els, Rianne, Willeke, Anne Projectcommissie, afgevaardigden vanuit Bartiméus, Visio/Sensis en ervaringsdeskundigen/doelgroep vertegenwoordigers: Marlies Mariman, Danielle Gideonse, Hermien Hofstee, Winny Schuitemaker, Diety Gringhuis, Rita van Dam, Corrie van der Sar, Karin Schulte & Pascal Wirken

3 Ouderschapsproject  drie deelstudies:
Vergelijking (aanstaand) ouderschap van jongvolwassenen met VB met die van jongvolwassenen zonder VB Zijn er factoren aan te wijzen in de psychosociale ontwikkeling die samenhangen met ouderschapsverwachtingen en het wel/niet aangaan van ouderschap bij jongvolwassenen met VB? Wat is ervaring, attitude en behoefte van hulpverleners t.a.v. ouderschap bij jongvolwassenen met VB? Looptijd: twee jaar  16 maart 2009 tot 16 maart 2011

4 Voortzetting van longitudinaal onderzoek “Verder kijken” (T1-T2-T3)
Achtergrond Personen met VB van 23 tot 33 jaar: 9% bleek kinderen te hebben, tegenover 25% van de Nederlandse bevolking op die leeftijd. Zij kregen deze kinderen tevens op een latere gemiddelde leeftijd. (www.cbs.nl) Jongvolwassenen VB: weinig ondersteuning bij hun overwegingen rondom aanstaand ouderschap, veel dingen zelf uitzoeken, informatie is verbrokkeld of ontbreekt. Ouderschap is belangrijke fase in jongvolwassenheid en dient bij het nastreven van maatschappelijke participatie niet vergeten te worden. Internationaal: enkele studies naar ouderschap, maar deze onderzoeken zijn veelal kleinschalig en te weinig gericht op personen met VB die in de samenleving participeren Voortzetting van longitudinaal onderzoek “Verder kijken” (T1-T2-T3) Ouders met verstandelijke beperkingen vormen een van de meest gestigmatiseerde groepen in onze samenleving. Ons doel is om de zorg rondom de gezinnen van deze ouders van een steviger fundament te voorzien, en daarnaast het maatschappelijk debat hierover een nieuwe wending te geven. 4

5 Inbedding onderzoek in de afdeling Orthopedagogiek VU
Ouderschapsprojecten bij verschillende groepen: ‘Wat werkt’: Ouderschap van mensen met een verstandelijke beperking (consortium ZonMw project). Generaties2: Ouderschap in de algemene bevolking + specifieke risicogroepen Project: Ouderschap van moeders in detentie Convenant Bartimeus - VU; gehechtheid en sociale relaties

6 Opzet van het onderzoek
Partner ja/nee Huwelijkssatisfactie Sociale steun Grootte van netwerk Expectation of parenthood Parenting self-efficacy Visual impairment Partnership status/stability Support network Socioemotional functioning Quality of own relationship with parents Disability factors Ouderschaps verwachting Ernst, Prognose Mobiliteit Self-efficacy Ouderlijke stress Rol van beperking Acceptatie beperking Stigma Ervaringen eigen opvoeding Autonomie Eenzaamheid Zelfwaardering welbevinden 6

7 Resultaten/producten
Kennis over allerlei aspecten rondom (aanstaand) ouderschap vanuit verschillende perspectieven: * jongvolwassenen met een visuele beperking * hun partners * hulpverleners * een vergelijkingsgroep jongvolwassenen zonder beperkingen

8 Resultaten/producten
Kennis over voorspellers vanuit de psychosociale ontwikkeling in de adolescentie voor (aanstaand) ouderschap en het belang van sociale contacten daarbij. Dit geldt met name voor de respondenten van 20 tot 40 jaar met een visuele beperking die wij in ons onderzoek geïnterviewd hebben. Voorbeeld: stel we kunnen aantonen dat mensen met een groot netwerk aan contacten in de puberteit nu in volwassenheid kinderen hebben, minder stress ervaren en gelukkiger zijn, dan kun je nog beter Onderbouwen waarom het belangrijk is om sociale vaardigheden en sociale activiteiten in de jeugdjaren te stimuleren.

9 Resultaten/producten
Kennis over ervaren behoefte voor ondersteuning bij de keuzes rondom ouderschap zoals beschreven door: - jongvolwassenen met een visuele beperking - hun partners - hulpverleners werkzaam in de begeleiding voor mensen met VB

10 Verspreiding van resultaten
Nieuwsbrieven via website Eindrapport dat wijd verspreid zal worden B + M-theses allen beschikbaar via website verder kijken Artikelen + instellingsgerichte publicaties Presentaties nationaal Presentaties internationaal 1 congres over ouderschap met verminderde visus organiseren? Website speciaal over ouderschap ontwikkelen? Ervaringsdeskundigen-groep opstarten? Voorbereidende cursus via cursuscentra “Oog voor ouderschap”?


Download ppt "Ouderschapsproject InZicht 2 juni 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google