De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waterkring West. Gezamenlijke raadsinformatieavond 4 juni 2013, Kapelzaal te landgoed Bouvigne 19:00Ontvangst in de Kapelzaal 19:30Opening Huub Hieltjes,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waterkring West. Gezamenlijke raadsinformatieavond 4 juni 2013, Kapelzaal te landgoed Bouvigne 19:00Ontvangst in de Kapelzaal 19:30Opening Huub Hieltjes,"— Transcript van de presentatie:

1 Waterkring West

2 Gezamenlijke raadsinformatieavond 4 juni 2013, Kapelzaal te landgoed Bouvigne 19:00Ontvangst in de Kapelzaal 19:30Opening Huub Hieltjes, lid van Dagelijks Bestuur Waterschap Brabantse Delta 19:40Toelichting Waterkring West Pierre Backx, Waterambassadeur West Brabant 19:50Project Samenwerking vGRP en afvalwaterplan Steven Vischer, projectleider Moerdijk 20:00Toelichting gezamenlijk afvalwaterplan Arnold Wielinga, Royal HaskoningDHV 21:00Rondvraag en afsluiting

3 Wat is Waterkring West ? Doel Aanleiding Samenstelling Activiteiten 4 juni 2013 Waterambassadeur West Brabant Pierre Backx Waterkring West

4 Doel Kostenbeheersing Kwaliteitsverbetering Kwetsbaarheidsvermindering Kennisuitwisseling op het gebied van Water en Riolering Waterkring West

5 Aanleiding regionaal KRW-proces 2006-2009 (nationaal) Bestuursakkoord Water mei 2011 Waterkring West

6 Ontstaan 6 oktober 2010 Vorming SWWB 24 november 2011 Intentieverklaring Waterkring West Zomer 2013 Samenwerkingsovereenkomst Waterkring West

7

8

9 Bestuursakkoord Water mei 2011 Mijlpalen doelmatig afvalwaterbeheer  Voor 31-12-2010 bestuurlijke duo’s,  Voor 31-12-2011 bindende afspraken  Voor 31-12-2012 samenwerking in meer dan 75% van de zuiveringskringen Waterkring West

10

11 Projecten Samenwerking VGRP en overkoepelend afvalwaterplan Meten en Monitoring Onderhoud watersysteem Digitale Informatievoorziening Waterloket Onderhoud gemalen / persleidingen Waterkring West

12 Vragen? Waterkring West

13 Projectleider Steven Vischer gemeente Moerdijk Samenwerking vGRP, WEZP en Overkoepelend Afvalwaterplan Waterkring West

14 Het project is gericht op het gezamenlijk proces om te komen tot: - 6 nieuwe vGRP’s - 1 werkeenheidszuiveringsplan (WEZP) - 1 overkoepelend afvalwaterplan Waterkring West. Een belangrijke stap naar intensievere en structurele samenwerking binnen onze regio. Samenwerking vGRP / afvalwaterplan

15 Waterkring West Opstellen regionaal gezamenlijke beleid en ambities Zoeken/ afstemmen van beleidsuitgangspunten en Best Practices Gezamenlijk leren en doorlopen van proces Kostenbesparing (bij planvorming) Integratie vGRP met WEZP en Afvalwaterplan (o.b.v. bundeling investeringen en uitvoeringsprogramma’s riolering en zuivering) Betere afstemming in de afvalwaterketen (doelmatigheidswinst) Doelstellingen

16 Waterkring West Per gemeente een afzonderlijk vGRP en voor het waterschap een WEZP Identieke hoofdstukindeling en opmaak Deel van ieder plan bestaande uit een gezamenlijke basis (ambitie, beleid, doelen, functionele eisen, maatstaven en uitgangspunten) Deel van ieder plan bestaande uit gemeente / waterschap specifieke zaken en lokale invulling (met motivatie) vGRP’s individueel vaststellen Uitgangspunten vGRP / WEZP

17 Waterkring West Overkoepelend afvalwaterplan bestaande uit: 1.Een samenvatting uit vGRP’s en WEZP met op hoofdlijn de samenhang, visie en wijze van samenwerking en kansen voor doelmatigheidswinst 2.Bundeling uitvoeringsprogramma’s van alle instanties, met onderscheid voor de kosten jaarlijkse exploitatie en investeringen komende planperiode. 3.Actieprogramma met taken/activiteiten waar binnen kostenreducties mogelijk zijn en waarin is aangegeven hoe en wanneer de kostenreducties worden bereikt. Het eindproduct is totaalpakket bestaande uit een Overkoepeld afvalwaterplan met daarin opgenomen de 6 deel V-GRP’s en WEZP. Uitgangspunten afvalwaterplan

18 Waterkring West Najaar 2012: voorbereiding en aanbesteding Februari 2013: start gezamenlijk proces September 2013: ontwerp vGRP’s gereed Najaar 2013:: vastellen vGRP’s en WEZP Januari 2014: vGRP’s en WEZP gereed Februari 2014: Overkoepelend afvalwaterplan gereed Planning

19 Waterkring West Projectteam (inhoud): Afvaardiging van alle 7 partners Projectleider Externe adviseur Kernteam (proces) Projectleider Afvaardiging 2 gemeenten Afvaarding waterschap Waterambassadeur Projectorganisatie

20 Waterkring West Binnen het gehele proces doorlopen van twee sporen: 1.Gezamenlijk spoor (6 gemeenten en waterschap) 2.Individuele spoor (per gemeente / waterschap) Overzicht behouden met referentieschema waarin met één oogopslag zichtbaar is waar deelnemers staan ten opzichte van: -Gezamenlijk te bepalen referentielijn -Overige deelnemers m.b.t. kosten, kwaliteit, kwetsbaarheid. Proces / Werkwijze

21 Waterkring West Stap 1 Projectstart Gezamenlijk referentieschema + startnotitie Stap 2 Evaluatie huidige VGRP’s Overleg evaluatie GRP’s + samenvatting aandachts- en discussiepunten Stappen (1)

22 Waterkring West Stap 3 Beleidskeuzes Uitwerken gezamenlijk referentielijn (=ambitie en beleidskeuzen) Beleidskeuzenotitie per gemeente Gewenste referentielijn in detail vaststellen Referentielijn voor elke gemeente uitzetten tegen evaluatie/ lokale invulling Stap 4 Best practices Vertaling thema’s naar gezamenlijke referentielijn Specifieke uitwerking en vertaling best practices en kostendekkingsscenario’s naar lokale situatie Stappen (2)

23 Waterkring West Stap 5 Ontwerp VGRP’s / WEZP Uitwerking gemeenschappelijke basis VGRP/ WEZP Uitwerking VGRP per gemeente en vaststelling College Uitwerking WEZP Stap 6 Bestuurlijke besluitvorming Inspraak en vaststelling door raden Stap 7 Afvalwaterplan Concept afvalwaterplan o.b.v. 6 VGRP’s en WEZP Overkoepelend Afvalwaterplan vaststellen in DB en colleges Raadsmededeling naar gemeenteraden Stappen (4)

24 Waterkring West Stap 3 bijna afgerond Stap 4 in uitwerking Presentatie, toelichting en discussie over voorgenomen beleidsuitgangspunten aan afvaardiging van de 6 raadscommissies en DB-leden Stand van zaken

25 Waterkring West Vragen ?


Download ppt "Waterkring West. Gezamenlijke raadsinformatieavond 4 juni 2013, Kapelzaal te landgoed Bouvigne 19:00Ontvangst in de Kapelzaal 19:30Opening Huub Hieltjes,"

Verwante presentaties


Ads door Google