De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma 26 januari 2015 in Zoetermeer 14:00Start bijeenkomst onder leiding van Renske Keur 14:05Welkom door regionaal ambassadeur Marc Rosier 14:10Beter.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma 26 januari 2015 in Zoetermeer 14:00Start bijeenkomst onder leiding van Renske Keur 14:05Welkom door regionaal ambassadeur Marc Rosier 14:10Beter."— Transcript van de presentatie:

1 Programma 26 januari 2015 in Zoetermeer 14:00Start bijeenkomst onder leiding van Renske Keur 14:05Welkom door regionaal ambassadeur Marc Rosier 14:10Beter en concreter door Marianne Ringma, programmamanager B&C 14:20 Ondernemingspeiling in de gemeente Zoetermeer door Marc Rosier, wethouder van Zoetermeer 14:45Presentatie Adviescollege toetsing regeldruk door Jos Tonk, Actal 15:15Pauze 15:25Regelluwe aanpak arbeidsparticipatie door Bert van Boggelen, Projectleider van de Projectgroep Pilot Regelluw 15:55Een verkenning op basis van publicatie De stad en regio vooruit door Koos van Dijken, Senior Projectleider Platform 31 16:25Afsluiting 16:30Drankje

2 Beter en concreter – BZK / EZ / VNG Minder regeldruk voor burgers, ondernemers en professionals Grondslag in bestuurlijke afspraken: uitvoeringsagenda rijksoverheid en gemeenten (2011 - mei 2015) Gedragen door een bestuurlijk netwerk van regionale ambassadeurs en een interbestuurlijke Taskforce

3 Beter en Concreter: 3 sporen Minder regeldruk en administratieve lasten door inzet op drie sporen: Verbetering kwaliteit van de (rijks)regelgeving Terugdringen toezichtlasten Verbetering dienstverlening, slimmer werken

4 Collegeprogramma’s Zuid-Holland Zoetermeer Ondernemersklimaat bevorderen door betere dienstverlening met minder administratieve lasten en regeldruk voor ondernemers. (p.5) Vestigingsklimaat bevorderen bijvoorbeeld door betere bereikbaarheid, promotie en profilering van de stad en regionale. (p.5)

5 Collegeprogramma’s Zuid-Holland Wassenaar Dienstverlening digitaal, persoonlijk waar nodig, KCC blijft fysiek bestaan (p 3) Lokale ondernemers stimuleren om bij te dragen aan re-integratie van kwetsbare mensen (p 7) Onderzoeken of lokale ondernemers (in consortium verband) mee kunnen doen bij aanbestedingen (p 7) Streven naar minder regels (bij welstand), kortere doorlooptijd vergunningen (p 13) Vergunningverlening voor nieuwe winkelpanden krijgt prioriteit (p 13)

6 Collegeprogramma’s Zuid-Holland Voorschoten Leegstand is zichtbaar, stimuleren goed vestigingsklimaat (p 6) Dienstverlening: verbetering van correspondentie en vergunningprocedures (p 8) Minder regels/ meer eigen verantwoordelijkheid (p 9) Apart project voor deregulering (p 9) Deregulering voor werkgevers die mensen in dienst willen nemen (p 9)

7 Collegeprogramma’s Zuid-Holland Westland 3 D: een kans de bureaucratie te verminderen (p. 3) Regisserende rol bij economische innovaties Opstellen investeringsagenda voor het MKB; concentratiebeleid om leegstand te vermijden Sterk(er) vestigingsklimaat: vereenvoudigen en schrappen van regels, minder bureaucratie (p. 6) ‘Ontslakken’, ‘Bouwen op Vertrouwen’, ondernemingsdossier, aanleggen van ‘free economic zones’, (p. 6, p 12.) Eigentijdse Dienstverlening

8 Collegeprogramma’s Zuid-Holland Gorinchem Terughoudend in het maken van nieuwe regels, inspanningen om de regeldruk te verminderen (p 2) ‘we maken in principe geen regels op basis van incidenten’ (p 6) Bedrijvige stad, uitbreiding mogelijk maken, de bedrijventerreinen zijn de ‘schakel’ (p 6)

9 Collegeprogramma’s Zuid-Holland Sliedrecht Aanstellen van een bedrijfscontactfunctionaris (p. 5) Actief werken aan de vermindering van van regeldruk Bevorderen van het vestigingsklimaat Investeren in startende ondernemers


Download ppt "Programma 26 januari 2015 in Zoetermeer 14:00Start bijeenkomst onder leiding van Renske Keur 14:05Welkom door regionaal ambassadeur Marc Rosier 14:10Beter."

Verwante presentaties


Ads door Google