De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanvragen van een KA2/S2S-partnerschap in het schoolonderwijs (2015)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanvragen van een KA2/S2S-partnerschap in het schoolonderwijs (2015)"— Transcript van de presentatie:

1 Aanvragen van een KA2/S2S-partnerschap in het schoolonderwijs (2015)

2 Programma ERA+, KA2, S2S: even herhalen Indieningsronde 2014 voor S2S: bevindingen – knelpunten – tips KA2 en S2S: kwaliteitscriteria ECAS en PIC Het aanvraagformulier (incl. zijsprong naar eTwinning) Aanvraag- en selectieprocedure

3 Structuur Erasmus+ DRIE kernacties… 1.Leermobiliteit voor individuen 2.Samenwerking voor innovatie en goede praktijken 3.Steun voor beleidshervorming

4 Structuur Erasmus+...in meerdere “domeinen”: Schoolonderwijs (Comenius) Hoger onderwijs (Erasmus) Beroepsonderwijs en –opleiding (Leonardo da Vinci) Volwasseneneducatie (Grundtvig) Jeugd Sport

5 KA2: Samenwerking voor innovatie en goede praktijken Samenwerking Strategische partnerschappen Kennisallianties Sector Skills Alliances IT ondersteuning (eTwinning) Ondersteuning In schoolonderwijs: “gewone”, “Regio” en “S2S”

6 KA2/S2S (school-to-school): kenmerken Projectduur: 2 tot 3 jaar Partnerschap: min. 2 scholen uit verschillende landen; o.l.v. coördinerende organisatie (= de “applicant organisation”); 1 deadline per jaar (2015: 31 maart, 12u00) Budget: max. 150.000 EUR/jaar per partnerschap; (vooral) forfaits; aparte financiering per school (via eigen NA)

7 Erasmus+ : KA2: strategische partnerschappen (ook S2S!) “Partnerschappen”, dus: internationaal samenwerken –rond innovatie en/of het uitwisselen van goede praktijken –met resultaten die relevant zijn voor àlle partners –die niet haalbaar zijn in elke partnerorganisatie of in elk land afzonderlijk (= “Europese meerwaarde”!) “Strategisch”, dus: impact –niet (of toch niet alleen) op niveau van deelnemende individuen maar vooral op niveau van de deelnemende organisaties en zelfs ruimer; –niet eenmalig maar structureel & duurzaam, dus verspreid en benut in alle partnerorganisaties en daarbuiten

8 KA2: strategische partnerschappen: budget Financiering in modules (max. 150000/jaar): –Projectmanagement en implementatie (CO: 500 EUR/mnd; PA: 250 EUR/mnd; max. 2750 EUR/mnd in totaal) –Transnationale projectmeetings (575 of 760 EUR pp; max. 23000 EUR/jaar) –Intellectuele prestaties (= obv personeelscategorieën) –Disseminatie-evenementen (100 of 200 EUR/dlnr; max. 30000 EUR/project) –Transnationale leer- en opleidingsactiviteiten (forfaits voor reis- en verblijfskosten en taalkundige voorbereiding) –Uitzonderlijke kosten (max. 75% van reële kosten, max. 50000 EUR/project) –Steun voor personen met specifieke behoeften “optioneel” “basisfinanciering”

9 Transnationale leer- en opleidingsactiviteiten Korte termijn (5 dagen – 60 dagen)Lange termijn (> 60 dagen) Gemengde mobiliteit van leerlingen waarbij fysieke mobiliteit van korte duur wordt gecombineerd met virtuele mobiliteit Uitwisselingen van korte duur van groepen leerlingen Begeleiders van ‘gemengde mobiliteit van leerlingen waarbij fysieke mobiliteit van korte duur wordt gecombineerd met virtuele mobiliteit’ Begeleiders van ‘uitwisselingen van korte duur van groepen leerlingen’ Gezamenlijke opleidingsevenementen van korte duur voor personeel Langdurige studiemobiliteit van leerlingen (“IPM” onder LLP) Langdurige onderwijs- of opleidingsopdrachten

10 P 10 Hoe maak ik mijn partnerschap “strategischer”: introductie KA2 2014: –Aangevraagd: 119 voor S2S (incl. 30 basisonderwijs) waarvan 47 als coördinator (8 basisonderwijs); 14 (als coördinator) voor andere binnen schoolonderwijs; –goedgekeurd: 20 S2S (incl. 4 basisonderwijs) waarvan 5 als coördinator (0 basisonderwijs); 3 andere Redenen: –Lager beschikbaar budget (1 mio € ipv 1,6 mio €) –Ander financieringssysteem –Drempelvrees bij basisonderwijs –(te?) veel aanvragen met Vlaamse coördinator –(te?) grote partnerschappen (6-8 gemiddeld) –(te?) grote budgetten –Onvoldoende kwaliteit (<60%): bij slechts 20% een probleem!

11 P 11 Hoe maak ik mijn partnerschap “strategischer”: frequente “kwaliteitsproblemen” Niet altijd “strategisch”: elkaar leren kennen, leren van elkaar,… Relevantie: “nice to have” maar geen “must have”, gebrekkige nodenanalyse, doelstellingen die niet sporen met noden en/of Europese prioriteiten,… maw: waarom is dit project nodig, nuttig en Europees? Kwaliteit van het activiteitenplan: warrig, vaag, weinig coherentie noden-doelstellingen-activiteiten-resultaten, warrig/fout/vreemd budget,… maw: wie gaat wat doen, wanneer, hoe en met welk budget? Kwaliteit van het projectteam & de maatregelen voor samenwerking: hoe zit het met de noden, de expertise en de verantwoordelijkheden van de verschillende partners; hoe gaan ze samenwerken, afspraken maken,…? Maw: waarom DIT partnerschap, DEZE partners? Impact en disseminatie: welke effecten zullen er zijn en welke resultaten; hoe en naar/door wie gaan die verder verspreid/gebruikt worden? Maw: wat op het einde en nadien?

12 P 12 Hoe maak ik mijn partnerschap “strategischer”: tips? Overtuig: wees volledig en toch bondig! Begin bij het begin: waarom dit project? Waarom dit partnerschap? Denk “proportioneel”: “omvang” in de lijn van ambities! “Ken de Call”: vertrek van de Europese prioriteiten! Niet beweren, maar bewijzen: baseer je op concrete (eigen!) noden en geef aan hoe je die vastgesteld hebt (“needs analysis”) Wees concreet: maak duidelijk wat je precies gaat doen Vraag hulp: laat je aanvraag nalezen door een “kritische vriend”! Bewaak de kwaliteit: hoe ga je garanderen dat de beoogde effecten bereikt worden? Wat en hoe ga je evalueren? Denk verder: wat na het project? Wat na het stoppen van de subsidie? Wat gebeurt er dan met de resultaten/aanpak? Denk ruimer: in hoeverre kan je samenwerken buiten het onderwijsveld? Of de projectresultaten ook dààr benutten?

13 “Relevance” (30 ptn) “Quality of the project design and implementation” (20 ptn) “Quality of the project team and the cooperation arrangements” (20 ptn) “Impact and dissemination” (30 ptn) Min. nodig om te slagen: 60% in totaal én 50% per criterium “Proportionaliteit” ! Erasmus+ KA2 Kwaliteitscriteria

14 “RELEVANTIE” : “waarom?” (30 ptn) Relevant i.f.v. beleidsdoelstellingen (algemene + domein, cf. infra) Relevant voor doelgroep, partnerorganisaties, sector,… O.b.v. goede “needs analysis”! Duidelijke en realistische doelstellingen i.f.v. noden Europese meerwaarde: resultaten niet mogelijk via louter nationaal project Resultaten mogelijk ook relevant voor andere sectoren Innovatief, biedt meerwaarde t.o.v. eerdere projecten Erasmus+ KA2 Kwaliteitscriteria

15 ALGEMENE PRIORITEITEN –Ontwikkelen basis- en transversale vaardigheden (ondernemerschap, digitale vaardigheden, meertaligheid) d.m.v. innovatieve pedagogische benaderingen en ontwikkeling van passende evaluatie- en certificeringsmethoden –Verbetering van integratie van ICT in onderwijs/leerproces –Versterken van samenhang tussen instrumenten voor transparantie en erkenning –Onderwijs/opleidingsfinanciering afstemmen op nieuwe behoeften Erasmus+ KA2 – kwaliteitscriteria Relevantie: prioriteiten (1)

16 1. Communicatie in de moedertaal 2. Communicatie in vreemde talen 3. Wiskundige competentie en basiscompetenties op het gebied van exacte wetenschappen en technologie 4. Digitale competentie 5. Leercompetentie 6. Sociale en burgerschapscompetentie 7. Ontwikkeling van initiatief en ondernemerszin 8. Cultureel bewustzijn en culturele expressie  Brochure: http://www.vvn.be/wp- content/uploads/2011/04/Leen_Alaerts_sleutelcompetentieseuropa. pdfhttp://www.vvn.be/wp- content/uploads/2011/04/Leen_Alaerts_sleutelcompetentieseuropa. pdf  Europees “Key Competence Network on School Education (KeyCoNet)” (met AKOV): http://keyconet.eun.org/http://keyconet.eun.org/ Europese basisvaardigheden of “sleutelcompetenties”

17 VOOR HET SCHOOLONDERWIJS –Verbetering van opleidingsniveau van jongeren, vooral van zij die de school vroegtijdig dreigen te verlaten of met geringe basisvaardigheden (in wiskunde, wetenschappen en geletterdheid) –Hoogwaardig en toegankelijk onderwijs en opvang voor jonge kinderen (“early childhood education & care – ECEC”) –Herziening en versterking van het beroepsprofiel van de onderwijsberoepen Erasmus+ KA2 – kwaliteitscriteria Relevantie: prioriteiten (2)

18 Education and Culture Improving the attainment of young people, particularly those at risk of early school leaving (ESL) In line with the Council Recommendation and the key messages of the Thematic Working group, projects might for example focus on: Supporting schools to develop conducive, welcoming and supportive learning environments that focus on the needs of individual pupils Supporting cooperation in and around schools Supporting schools to open-up and cooperate with external actors School education policy priority

19 Education and Culture Improving the attainment of young people with low basic skills in Maths, Science and Literacy To support the achievement of the European benchmark, projects might for example: Help to identify and monitor students in need of support for improving their attainment in basic skills Help to develop basic skills within a holistic approach to school education (e.g. across the curriculum) Create conditions for personalized teaching and learning in order to support each pupil in improving his/her basic skills School education policy priority

20 Education and Culture Projects focusing specifically on Maths and Science might for example deal with: Teaching maths and science (MST) in a broader context and with real-life relevance Integrating the teaching of MST with other subjects in a multidisciplinary and interdisciplinary manner School education policy priority

21 Education and Culture In line with the recommendations of the High Level Group and the Council Conclusions, projects focusing on Literacy might for example deal with: Creating a literate environment Strengthening parental involvement Integrating the teaching of literacy with other subjects Creating conditions for personalised teaching and learning in order to support each pupil Increasing reading motivation School education policy priorities

22 Education and Culture Developing high quality and accessible Early Childhood Education and Care (ECEC) services For example, projects might: Aim to develop a holistic and overarching age-appropriate curriculum or pedagogical framework Promote a coherent vision on the yearly years Facilitate transition from ECEC to primary school Strengthen the professionalization of ECEC staff Support wider access in an inclusive way to high-quality ECEC services Support the establishment of comprehensive integrated services Aim to establish quality assurance mechanisms School education policy priority

23 Education and Culture Revising and strengthening the professional profile of the teaching professions For example, projects might focus on: Developing effective initial and continuous professional learning of teaching staff Helping teaching staff to keep on learning and developing Including the school leaders in the continuous professional development of the teaching staff Developing the capacity of the future and current schools staff to deal with ESL and improvements in basic skills School education policy priority

24 KWALITEIT VAN PROJECTONTWERP EN –UITVOERING: “wat, hoe en wanneer?” (op 20) Helder, volledig werkprogramma met duidelijke beschrijving van voorbereiding, uitvoering, monitoring, evaluatie en disseminatie Duidelijke tijdstabel (in annex) ! Coherentie tussen noden-doelstellingen-activiteiten-resultaten Realistisch budget (“cost-effective”, “good value for money”) Grondig uitgewerkte en goed omkaderde leermobiliteiten die relevant zijn i.f.v. de projectdoelstellingen Bij activiteiten van leerlingen: geïntegreerd in het curriculum! Duidelijke beschrijving van erkenning van resultaten van leermobiliteiten (Europass!) Erasmus+ KA2 Kwaliteitscriteria

25 KWALITEIT V/H PROJECTTEAM EN DE SAMENWERKINGSREGELINGEN: “Wie?” (op 20) Goed gekozen samenstelling (expertise!) van het partnerschap i.f.v. effectieve en efficiënte uitvoering van het project Goede taakverdeling en evenwichtige betrokkenheid van alle partners Betrokkenheid van nieuwkomers waar bovendien belangrijke impact op verwacht kan worden Goede maatregelen i.v.m. projectcoördinatie, communicatie en samenwerking tussen de partners Erasmus+ KA2 Kwaliteitscriteria

26 EFFECT EN VERSPREIDING (op 30) maatregelen om resultaten te evalueren; effect op de deelnemers, de organisaties én daarbuiten; kwaliteit v/h disseminatieplan (= maatregelen om resultaten te verspreiden binnen de organisatie én daarbuiten); vrije toegankelijkheid van resultaten; duurzaamheid (bvb. via eTwinning) Denk aan www.schooleducationgateway.eu !www.schooleducationgateway.eu Erasmus+ KA2 Kwaliteitscriteria

27 Een aanvraag indienen: ECAS & “PI-code” Wat & Waarom? ECAS  “PI-code” = unieke registratiecode voor de organisatie; vereist als aanvrager van én als partnerorganisatie in projecten! Hoe? –ECAS: login & paswoord bekomen (“sign up”) –http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.htmlhttp://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html  Organisations  register  “Register Organisation” (later “MO”- of “modify organisation”-knop)  ECAS login & paswoord (werk met generieke account i.p.v. persoonlijke!)  Registreer de organisatie  Ontvang “PI-code” (ook via email) -“Legal Entity Form” (+ bijlage) en “Financial Identification Form” opladen Technische ondersteuning?  “support”  “FAQ” & “contact”

28 Het aanvraagformulier Downloaden, opslaan, dan pas openen (normaal geen probleem want ZIP-file) Javascript activeren (“eenmalig voor dit document”); soms ook “alle functies inschakelen” (zelfs meerdere keren) Invullen in de voertaal van het project “Validate”-knop op elke bladzijde (kan ook op het einde) “start date”: tussen 1/9 en 31/12/2015; duration: 24 tot 36 maand (maar einde uiterlijk op 31/8/2018 dus project van 36 maand moet starten op 1/9/2015!) B.2 : NA = BE02 ! C : max. 3 kiezen - cf. Europese prioriteiten ! D :“PIC” voor elke partner

29 Het aanvraagformulier E. Lijkt beperkt maar omvat toch al “relevance”, “quality of the project team & cooperation arrangements” én (deel van) “impact” ! F.1. Hoort eigenlijk al bij “Implementation” G: Implementation: projectactiviteiten onder “projectmanagement & implementation” opsommen en nummeren (belangrijk voor tijdstabel in annex!); hier bvb “transnational project meetings” (zuiver projectmanagement, beperkt aantal deelnemers, zelden leerlingen) G. Niet alle (eind)producten zijn “Intellectual outputs”!

30 Het aanvraagformulier G.1. “learning/teaching/training activities”: –Meerwaarde = ??? (want: KA2 = geen “mobiliteitsprojecten”!) –leerkrachten die leerlingen begeleiden (“teachers accompanying…”): aparte activiteit! Dus geen “accompanying persons” binnen een “activity” want dat zijn begeleiders van deelnemers met een beperking! H. “Impact & dissemination” ! I : budget: “het onderste uit de kan halen” is niét de beste keuze… J. Summary: tekst kan gebruikt worden door Europese Commissie dus ook in het Engels (evt. 2x!) K : checklist: nakijken! M: kies “print declaration of honour “, laten ondertekenen, toevoegen onder “N. Annexes” ;

31 Het aanvraagformulier N. Annexes: “declaration of honour” én “template for timetable of activities” (géén mandate letters in dit type project) O: knop “submit online” aanklikken Formulier opslaan/printen na indiening: “Submission summary” is (enige!) bewijs van tijdige en correcte online indiening Problemen?  “mislukte” (maar tijdig geprobeerde!) aanvraag binnen 2u na deadline via email aan EPOS bezorgen, mét alle bijlagen, inclusief “snapshot” van foutmelding onder “submission summary” Aanvraag aanpassen?  opnieuw “submitten” kan, mits tijdig; laatste tijdig ingediende aanvraag telt!

32 KA2: Aanvraag- en selectieprocedure Registratie via ECAS en “PI-Code” (tijdig!) Indiening van het aanvraagformulier tegen 31/3/2015 (12u ‘s middags, tijdzone Brussel) Ontvankelijkheidscontrole (en evt. nieuws) (cf. “checklist” in aanvraagformulier) Inhoudelijke beoordeling door 2 (of zelfs 3) externe experten o.b.v. “relevantie” (30 ptn), “kwaliteit van de projectbeschrijving” (20 ptn) “kwaliteit van het projectteam en de samenwerkingsregelingen” (20 ptn) en “impact & disseminatie” (30 ptn) (cf. “guide for experts”) Min. nodig om te slagen: 60% in totaal en 50% per criterium Beslissing (uiterlijk eind mei) en evt. contractualisering

33


Download ppt "Aanvragen van een KA2/S2S-partnerschap in het schoolonderwijs (2015)"

Verwante presentaties


Ads door Google