De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Woord van Leven Augustus 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Woord van Leven Augustus 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Woord van Leven Augustus 2014

2 "Vergeef je naaste het onrecht dat hij deed, dan worden, als je bidt, ook jou je zonden vergeven."
Sirach 28,2

3 Dit Woord van leven is genomen uit een van de boeken van het Oude Testament. Het werd geschreven tussen 200 en 180 vóór Christus door Jezus Sirach, een wijze en schriftgeleerde, die als leraar werkzaam was in Jeruzalem.

4 Hij spreekt hier over een onderwerp dat in heel de bijbelse wijsheidstraditie vaak voorkomt: God is barmhartig voor de zondaars en dat moeten wij ook zijn.

5 God, die onze kleinheid en ellende kent, "vermenigvuldigt zijn vergeving". God vergeeft, omdat Hij zijn kinderen liefheeft zoals elke vader en elke moeder. Hij dekt hun fouten toe, geeft hen vertrouwen en moedigt hen telkens opnieuw aan.

6 En omdat Hij vader en moeder is, is het Hem niet genoeg zijn kinderen lief te hebben en hen te vergeven. Zijn grote wens is dat ze elkaar als broers en zussen behandelen, dat ze leven in harmonie met elkaar, elkaar liefhebben en zorg voor elkaar hebben.

7 Universele broederschap, dat is het grote project van God met de mensheid.

8 Vaak vallen gezinnen uit elkaar omdat ze niet weten te vergeven
Vaak vallen gezinnen uit elkaar omdat ze niet weten te vergeven. Oude gevoelens van haat houden muren in stand tussen mensen die familie zijn van elkaar, tussen sociale groepen, tussen volkeren.

9 Soms zijn er zelfs mensen die aan anderen leren om geleden onrecht niet te vergeven… Maar wraak vergiftigt de ziel en bederft het hart.

10 Sommigen denken dat vergeven een zwaktebod is. Het tegendeel is waar
Sommigen denken dat vergeven een zwaktebod is. Het tegendeel is waar. Vergeven is een teken van grote moed, het is echte liefde, omdat ze de meest belangeloze is.

11 "Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft?", zegt Jezus. Dat kan iedereen. En Hij voegt eraan toe: "Heb je vijanden lief."

12 Ook van ons wordt gevraagd om in het voetspoor van Hem de liefde van een vader en van een moeder te hebben, een barmhartige liefde voor al degenen die we in de loop van de dag ontmoeten, vooral voor hen die fouten maken.

13 "Vergeef elkaar." De wederzijdse liefde vraagt als het ware om een wederzijds 'pact', namelijk altijd bereid zijn om elkaar te vergeven. Alleen op die manier kunnen we eraan bijdragen dat er een universele broederschap tot stand komt.

14 "Vergeef je naaste het onrecht dat hij deed, dan worden, als je bidt, ook jou je zonden vergeven."
Sirach 28,2

15 Deze woorden nodigen ons uit om te vergeven
Deze woorden nodigen ons uit om te vergeven. Maar ze herinneren ons er ook aan dat vergeving de voorwaarde is om van onze kant vergeving te kunnen ontvangen.

16 Jezus zegt: "Met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden" en “Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden”.

17 Wanneer ons hart door haat is verhard is het ook niet in staat om de barmhartige liefde van God te herkennen en aan te nemen.

18 Hoe kunnen we dit Woord van leven in praktijk brengen
Hoe kunnen we dit Woord van leven in praktijk brengen? Natuurlijk door te vergeven, wanneer er iemand zou zijn met wie we onszelf nog niet verzoend hebben.

19 Maar dat is niet genoeg. We zullen in alle verborgen hoekjes van ons hart moeten kijken om ook alle onverschilligheid voor anderen uit de weg te ruimen en elk gevoel van superioriteit.

20 Iedere morgen wil ik met nieuwe ogen kijken naar alle mensen die ik ontmoet, thuis, op school, op mijn werk, in de winkel. Ik ben bereid om geen acht te slaan op wat in hun manier van doen niet goed is, om niet te oordelen, om hen vertrouwen te geven, om altijd te geloven en te hopen.

21 Ik wil iedere persoon benaderen met dit complete 'geheugenverlies' in mijn hart, met deze vergeving voor alles en iedereen. Ik wil niet denken aan de gebreken van de ander en bedek alles met de liefde.

22 En tijdens de dag wil ik een lompe behandeling of een houding van ongeduld beantwoorden met een verontschuldiging of een daad van vriendschap.

23 Wanneer een ander mij zonder reden afwijst wil ik daar een houding van totale openheid tegenover stellen, barmhartigheid zonder grenzen, totale vergeving, deelneming, aandacht voor de noden en behoeften van de ander.

24 Wanneer ik dan het Onze Vader bid en Hem om vergeving vraag voor mijn fouten, kan ook mijn bede worden verhoord. Dan kan ik in vol vertrouwen zeggen: "Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was."

25 is te downloaden op: www.santuariosancalogero.org
"Vergeef je naaste het onrecht dat hij deed, dan worden, als je bidt, ook jou je zonden vergeven." Sirach 28,2 “Woord van Leven”, uitgegeven door de Focolarebeweging. Tekst van Chiara Lubich,”( ),Eerder gepubliceerd September 2002 Bijbelcitaten uit NBV Deze powerpoint in verschillende talen is te downloaden op: Lay-out Anna Lollo in samenwerking met Don Placido D’Omina (Sicilia, Italië) Informatie:


Download ppt "Woord van Leven Augustus 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google