De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Handhavingsprogramma RO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Handhavingsprogramma RO"— Transcript van de presentatie:

1 Handhavingsprogramma RO
Xavier Buijs, hoofd dienst omgeving & stafmedewerker RO

2 Aanleiding Wijze handhaving van omgevingsgerelateerde materies verandert: Bestuurlijke handhaving wordt ook mogelijk in RO: Herstelmaatregel zal ook kunnen worden gevorderd door burgemeester Geen integratie, wel afstemming RO – milieu – onroerend erfgoed Opmaak Vlaams Handhavingsprogramma Voorstel Departement Ruimte Vlaanderen VVSG geeft advies via VHRM Vlaamse regering stelt vast, vervolgend goedkeuring in Vlaams parlement Bestuurlijk handhaven maar mogelijk als er een Handhavingsprogramma is. Nu vordering instellen voor de strafrechter of voor de burgerlijke rechter RO Uitzondering stakingsbevel RvB 7 januari 2015

3 Vlaams handhavingsprogramma
Opbouw Ontwerp Beknopte omgevingsanalyse 3000 PV’s per jaar, 2/3 daarvan opgesteld door gemeente of politie Aantal stilleggingen neemt jaarlijks licht toe Aantal herstelvordering drastisch gedaald RvB 7 januari 2015

4 Knelpunten in lokaal handhavingsbeleid RO
Groot aantal seponeringen door parketten → Decr. Handhaving omgevingsvergunning voert bestuurlijke handhaving in Trage, ingewikkelde procedures en specialistische steeds wijzigende regelgeving → preventie voor gemeente efficiënt en effectief Burgernabijheid van het lokale bestuur → Intergemeentelijke samenwerking als oplossing Moeilijke financiële situatie gemeenten Samenwerking Vlaanderen en gemeenten nog in kinderschoenen Conclusie DC VVSG: voorwaarden sterk reactief handhavingsbeleid niet aanwezig RvB 7 januari 2015

5 Doelstellingen Vl. Handhavingsprg. RO
Formulering van doelstellingen Realisatie goede RO Realisatie van effectieve, efficiënte en doelmatige handhaving Realisatie van transparantie⃰⃰ Versterken van partnerschappen Verzamelen van betere data Financiering van het handhavingsbeleid Onderzoeken van mogelijke verbetertrajecten. Goede RO: belang van rol van planning Effectieve, efficient en doelmatige handhaving : niet geoperationaliseerd: op een halve pagina Versterken van partnerschappen : uitbouw vna kenniscentrum en betrokkenheid bij gebiedsgerichte, themagerichte aanpak en concrete dossierbehandeling Mogelijke verbeterprojecten: wegwerken van histrosch passief, onderzoek financiering handhaving door de lokale besturen, onderzoek naar mogelijkheden risicoanalyse. RvB 7 januari 2015

6 Transparantie: aan de hand van prioriteiten
Proactieve werking Voorrang aan recente schendingen Ernst van de schending, zoals Manifeste schendingen van de afwijkingsregels Schendingen die niet verenigbaar zijn met essentiële voorschriften in gewestelijke plannen en verordeningen, bv de afbakeningen van de natuurlijke en agrarische structuur of thematische schendingen Schendingen die gepaard gat met schending van andere sectorale regelgeving (bv milieuovertreding) De mate waarin de schending hinder aan omwonenden bezorgt of rechten van derden schaadt. Hoedanigheid van overtreder, met extra aandacht voor professionelen of recidivisten RvB 7 januari 2015

7 Transparantie aan de hand ‘trajectaanpak’
Het Vlaams handhavingsprogramma maakt duidelijk: Wanneer wordt gekozen voor een gerechtelijke procedure en wanneer voor een bestuurlijke Hoe de preventieve en curatieve handhaving zich tot elkaar verhouden Hoe het ‘preventieve’ luik en het ‘reactieve’ luik van handhaving werkt Op welke wijze uitvoering kan worden gegeven aan gerechtelijke uitspraken of bestuurlijke besluiten. p. 14 Wat betreft de straf Onderscheid inbreuk en misdrijf: inbreuk bij een beboetingsambtenaar misdrijf strafrechterlijke vervolging, indien hij seponeert, alternatieve geldboete. P 15 Wat betreft de herstelmaatregel: RvB 7 januari 2015

8 Ontwerp standpunt handhavingsprogramma RO
Goed dat Handhavingsprogramma RO niet rechtstreeks bindend is voor gemeenten Scheid toelichting van bestaand regelgeving met beleidskeuzes op het vlak van handhaving Eensluidend advies Hoge Raad voor het handhavingsbeleid niet bindend maken of afschaffen Kies voor gezamenlijke prioriteiten per gemeente in plaats van gewestelijke prioriteiten naast gemeentelijke Geef ondersteuning op maat van gemeente Degene die plan opmaakt moet niet per se instaan voor handhaving Opbrengsten van reactieve handhaving moeten naar handhavende overheid gaan Handhavingsprogramma moet gemeenten inspireren, maar mag niet verplichtend zijn RvB 7 januari 2015

9 RvB 7 januari 2015


Download ppt "Handhavingsprogramma RO"

Verwante presentaties


Ads door Google