De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Gepersonaliseerd leren vocabulaires Allard Strijker (SLO) 2014-11-13.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Gepersonaliseerd leren vocabulaires Allard Strijker (SLO) 2014-11-13."— Transcript van de presentatie:

1 SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Gepersonaliseerd leren vocabulaires Allard Strijker (SLO) 2014-11-13

2 Gepersonaliseerd leren Werkdefinitie – Gepersonaliseerd leren refereert in een onderwijscontext naar het creëren van optimale leerprocessen die aansluiten op de persoonlijke kwaliteiten en individuele behoeften van leerlingen. Leerlingen werken op eigen wijze en in eigen tempo aan leerdoelen, passend bij hun eigen niveau en talenten. Per vak, leerdoel, leerinhoud of onderdeel krijgt de leerling afhankelijk van de eigen prestaties en voorkeuren een aangepast programma. De leerling levert daarbij zelf een actieve bijdrage aan het (her)ontwerpen van zijn persoonlijke curriculum, waarbij de leraar een ondersteunde rol vervult door middel van effectieve feedback en door het faciliteren van rijke leersituaties.

3 Onderzoeksvragen (2011) 1.Welke kenmerken hebben leraren over doelen, inhouden en leeractiviteiten nodig om beredeneerde keuzes te maken voor het samenstellen van leerarrangementen? 2.Welke kenmerken van leeractiviteiten hebben leraren nodig om aan te sluiten bij groepskenmerken / leerlingkenmerken? 3.Welke richtlijnen kunnen worden gegeven om leraren hierin te ondersteunen in arrangeertools

4 Arrangement kenmerken School kenmerkenGroep kenmerken DocentkenmerkenLeermiddelen kenmerken Leerlingkenmerken Niveau Leeractiviteiten Doelen Inhouden Zelfsturingsvaardigheden Embedded Support Leerstijl Rol Context Rol Niveau Authenticiteit.. Toetsing Visie.. Toetsing Eindproduct.. Niveau.. Niveau

5 Inhouden en doelen Kernprogramma's – http://leerplaninbeeld.slo.nl http://leerplaninbeeld.slo.nl

6 Niveau Bedrijfsopleiding Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie MBO MBO, Niveau 1: Assistentenopleiding MBO, Niveau 2: Basisberoepsopleiding MBO, Niveau 3: Vakopleiding MBO, Niveau 4: Middenkaderopleiding Volwasseneneducatie VAVO Volwasseneneducatie, Niveau 1 Volwasseneneducatie, Niveau 2 Volwasseneneducatie, Niveau 3 Volwasseneneducatie, Niveau 4 Hoger beroepsonderwijs Primair onderwijs PO groep 1 PO groep 2 PO groep 3

7 Werkvormen Is deel van Instructievorm PresenterenInstructievorm DemonstrerenInstructievorm DocerenInstructievorm VertellenInstructievorm BegeleidenInstructievorm Gespreksvorm (groeps)discussieGespreksvorm OnderwijsleergesprekGespreksvorm KlassengesprekGespreksvorm LeergesprekGespreksvorm DiscussieGespreksvorm DebatGespreksvorm Tweegesprek leraar leerlingGespreksvorm Tweegesprek leerling leerlingGespreksvorm Opdracht CasestudiesOpdracht ZelfstudieOpdracht HuiswerkopdrachtOpdracht PracticumOpdracht Klassikale taakOpdracht Spelvorm RollenspelSpelvorm SimulatiespelSpelvorm ToneelspelSpelvorm Creatief spelSpelvorm Samenwerkingsvorm GroepswerkSamenwerkingsvorm TweetallenSamenwerkingsvorm GevalsmethodeSamenwerkingsvorm HoekenwerkSamenwerkingsvorm ContractwerkSamenwerkingsvorm ProjectwerkSamenwerkingsvorm Individualiserende werkvorm (begeleid) zelfstandig lerenIndividualiserende werkvorm ZelfstudiepakketIndividualiserende werkvorm ExcursieIndividualiserende werkvorm VeldwerkIndividualiserende werkvorm PraktijklerenIndividualiserende werkvorm Zelfverantwoordelijk lerenIndividualiserende werkvorm Zelfstandig werkenIndividualiserende werkvorm Ontdekkend lerenIndividualiserende werkvorm Ontwerpend lerenIndividualiserende werkvorm WerkplekkenstructuurIndividualiserende werkvorm Drill&practiceIndividualiserende werkvorm Blended learningIndividualiserende werkvorm Concept/contextIndividualiserende werkvorm Onderzoek doenIndividualiserende werkvorm InterviewIndividualiserende werkvorm Probleemgestuurd lerenIndividualiserende werkvorm Stage/buitenschools lerenIndividualiserende werkvorm Practische sectororientatieIndividualiserende werkvorm Onderzoekend lerenIndividualiserende werkvorm

8 Handelingswerkwoorden KennenKennis BegrijpenBegrip ToepassenToepassing AnalyserenAnalyse SynthetiserenSynthese EvaluerenEvaluatie AfleidenAnalyserenAnalyse BeproevenAnalyserenAnalyse Conclusies trekkenAnalyserenAnalyse OnderzoekenAnalyserenAnalyse Relatie/verband leggenAnalyserenAnalyse StructurerenAnalyserenAnalyse Verband/relatie leggenAnalyserenAnalyse VerklarenAnalyserenAnalyse Voorspelling doen/hypothese formulerenAnalyserenAnalyse AanvullenBegrijpenBegrip FormulerenBegrijpenBegrip HerkennenBegrijpenBegrip MetenBegrijpenBegrip NamakenBegrijpenBegrip OmzettenBegrijpenBegrip

9 Leeractiviteiten Aandacht opbrengen voor Analyseren Attribueren Begrijpen Bewerken Bijsturen Classificeren Cognitief waarnemen Concentreren Concretiseren De motorische deelhandeling verwerven Delen...

10 Kenmerken van leeractiviteiten Geringe complexiteit Hoog complexiteit niet authentiek Authentiek Open leeruitkomst Gesloten leeruitkomst

11 Leerlingkenmerken Lage motivatie Hoge motivatie Taalachterstand Taalvoorsprong Weinig capaciteiten Veel capaciteiten Weinig talenten Veel talenten Laag werktempo Hoog werktempo Kleine spanningsboog Grote spanningsboog Weinig taakgericht Erg taakgericht Slechte huiswerkattitude Goede huiswerkattitude...

12 Soorten onderwijs Openbaar onderwijs Algemeen bijzonder onderwijs Methodisch klassikaal Daltononderwijs Democratisch onderwijs Ervaringsgericht onderwijs Freinetonderwijs Jenaplan Montessorionderwijs Ontwikkelingsgericht onderwijs Vrijeschool Thuiseducatie...

13 Denkvaardigheden (Hoog)begaafdheid – Meervoudige intelligentie – Interpersoonlijk – Intrapersoonlijk – Lichamelijk-kinesthetisch – Logisch-mathematisch – Muzikaal-ritmisch – Naturalistisch – Verbaal-linguistisch – Visueel-ruimtelijk

14 Meervoudige intelligentie Interpersoonlijk Intrapersoonlijk Lichamelijk-kinesthetisch Logisch-mathematisch Muzikaal-ritmisch Naturalistisch Verbaal-linguistisch Visueel-ruimtelijk

15 Leerlingkenmerken SO/VSO Visuele beperkingen Blind - Regulier Blind - Meervoudig gehandicapt Slechtziend -Regulier Slechtziend - Meervoudig gehandicapt Auditieve beperkingen Doof - Regulier Doof - Meervoudig gehandicapt Slechthorend - Regulier Slechthorend - Meervoudig gehandicapt Ernstige spraakmoeilijkheden - Regulier Ernstige spraakmoeilijkheden - Meervoudig gehandicapt Motorische/verstandelijke beperkingen Normaal lerend Moeilijk lerend Zeer moeilijk lerend Meervoudig gehandicapt Ernstig meervoudig gehandicapt Gedrags-/psychiatrische problemen

16 Vragen? Allard Strijker a.strijker@slo.nl


Download ppt "SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Gepersonaliseerd leren vocabulaires Allard Strijker (SLO) 2014-11-13."

Verwante presentaties


Ads door Google