De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM, en meer lezing meervoudige intelligentie

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM, en meer lezing meervoudige intelligentie"— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM, en meer lezing meervoudige intelligentie
Jan Smolenaars, rector

2 Howard Gardner Gardner meent dat intelligentie
zoals die met de gebruikelijke testen wordt gemeten, geen goede voor- speller is voor succesvol handelen in allerlei situaties in het leven. Volgens Gardner is intelligentie iets dat niet erfelijk bepaald is.

3 Marco van Basten

4

5 Meervoudige intelligentie

6 Niet alleen erfelijke factoren
verbaal-linguïstische logisch-mathematische visueel-ruimtelijke muzikaal-ritmische lichamelijk-kinesthetische natuurgerichte interpersoonlijke en intrapersoonlijke intelligentie. Gardner meent dat intelligentie zoals die met de gebruikelijke testen wordt gemeten geen goede voorspeller is voor succesvol handelen in allerlei situaties in het leven.

7 Invloed van onderzoek Gardners visie
Spencer Kagan, Kolb, Vermunt, Robert-Jan Simons, Robert Marzano Marrit van de Guchte Eveline Crone brain and development Lab

8 Eveline Crone Het puberende brein, 2008 Het sociale brein van de puber
Adolescentenbrein, het lerende brein, het emotionele brein, het sociale brein en het creatieve brein Het sociale brein van de puber Hormonale veranderingen, losmaken van je ouders, richten op leeftijdgenoten, erbij willen horen

9 Crone, hormonen, vervolg
Samenwerken met anderen roept dezelfde reactie op als bijv. de ervaring van beloning (winnen van geld, proeven van chocolade) Relatie puberteitsontwikkeling en onderzoekend sociaal gedrag (roken, alcohol, rol vrienden) Biologisch gestuurd (hypothalamus, GonatropineRH; Hypofyse (FSH, LH, oestrogeen, androgeen)

10 Crone, kermis in het brein vervolg 2
Hersenontwikkeling wordt, behalve door de biologische ontwikkeling (tempo), gestimuleerd door de sociale omgeving Lezen van emoties 50 ms Drie samenwerkende hersengebieden (prefrontale cortex), allen zeer gevoelig voor hormoonschommelingen Amygdala, emoties waarnemen op gezichten, intensiteit gericht: angst, boosheid Insula, negatieve emoties Striatum, plezier

11 Crone, stap naar volwassenheid
Kinderen zijn actieve leerders Zelforganiserend vermogen van het brein, verbindingen worden van jongs af aan gevormd, worden door de puberteitshormonen in de war gebracht. Bekende paden Vriendschappen Veilige omgeving Nieuwe paden, Nieuwe vriendschappen, vertrouwen

12 Robert-Jan Simons Pleit voor het meer gebruik maken van elkaars verschillen. Leren is leuker dan opgeleid worden. Gebruik maken van en ruimte voor verschillen in kennis en leerstijlen (Kolb) eigen habituele wijze van leren inzetten (leerstijlen) Team-leervermogen (teamleren, Senge) “Veel van de ongemotiveerdheid met betrekking tot leren heeft te maken met het feit dat mensen en groepen niet echt betrokken zijn bij hun eigen leren, hoe vreemd het ook klinkt.”

13 Leerstijlen/ constructivisme
Men wordt goed in de manier van leren waar men een voorkeur voor heeft en Men krijgt een voorkeur voor leeractiviteiten waarin men goed blijkt te zijn. Het zelf construeren van kennis beklijft beter

14 Groepsgrootte (Marzano)
Aantal effectgroottes Gemiddelde effectgrootte Percentiele toename Paren 13 0,15 6 3-4 38 0,22 9 5-7 17 -0,02 -1

15 onderwijseffectiviteit
Verbeteren van het leren van kinderen Factoren, die leerresultaten van leerlingen beïnvloeden: School Gewaarborgd en uitvoerbaar curriculum Uitdagende doelen en effectieve feedback Betrokkenheid van ouders en omgeving Veilige en ordelijke omgeving Collegialiteit en professionaliteit Leraar Instructiestrategiën Klassenmanagement Ontwerp van een klassenleerplan Leerling Thuissituatie :”geleerde“ intelligentie en achtergrondkennis Motivatie Bron: Robert Marzano “What works in schools” 2003 (vertaald in 2009)

16

17 Didactische strategieën (Marzano)
percentielwinst Identificeren van overeenkomsten en verschillen 45 Samenvatten en notities maken 34 Inspanningen bevestigen en erkenning geven 29 Huiswerk en oefening 28 Nonverbale representatie 27 Cooperatief leren Doelen stellen en feedback geven 23 Vragen formuleren en hypotheses testen Voorkennis activeren met vragen, aanwijzingen en kapstokken 22 voorbeelden Vergelijken, classificeren, creëren van metaforen, creëren van analogieën. Verhalende schema’s, thema-restrictie-illustratieschema, definitieschema’s, argumentatieschema’s, probleem-oplossingsschema’s, conversatieschema’s Consequent prijzen, aandacht voor prestaties van leerlingen, informatie geven over de betekenis wat bereikt is Huiswerkprotocol, doel en verwachting t.a.v. het huiswerk, variatie in feedback op huiswerk Maken van superschema’s, generalisaties, conceptpatronen, fysische modellen GIPS, groepsgrootte max.4, afwisseling, niet te vaak Aan criteria gebonden feedback, tav. Specifiek kennis en vaardigheden, leerlinggestuurde feedback Systeemanalyse, probleemoplossing, historisch onderzoek, uitvinden, experimenteel onderzoek, besluitvorming Mindmappen, analyseren van fouten, opzetten van ondersteuning, analyseren van standpunten

18 Impact van de effectiviteit van de leraar op leerlingprestaties (Haycock ’98 en Hattie 1992)

19 In bedrijven: innovatie gevraagd!
Welke vaardigheden of intelligenties zijn nodig in een bepaalde functie? Is er iemand die deze vaardigheden of intelligentie al heeft? Welke mensen kunnen de gevraagde nieuwe vaardigheden leren?

20 Wat betekent dat voor het onderwijs?
Omgaan met verschillen, leren van elkaar, o.a. Kagan, Kolb, Gardner Kennis van het brein van adolescenten, o.a. Crone, leren interpreteren van emoties, hersenontwikkelingen Leerstijlen, wat past bij mij? Kolb, Vermunt

21 Wat betekent dat voor de docent en het ARHC?
duizendpoot kennis bron didac-ticus peda-goog brein-kennis leer-stijl innovaties instructie orde relatie prestatie grote lijnen com-muni-cator samen alleen doel-ge-richt ver-trou-wen vra-gen zeker emotioneel reflec-tie klassen-leerplan omge-ving ver-wacht-ingen?

22 Leren, met en van elkaar Een blijvende zoektocht? Hoe doe ik het?
Hoe kan het (nog) beter? Met behoud van de relatie aandacht voor prestaties? Verschillen erkennen, waarderen en gebruiken En tot slot: leren, samen: met en van elkaar.

23 Einde lezing meervoudige intelligentie en meer …. bewust werken aan het bekwame door met en van elkaar te leren. Jan Smolenaars, rector van een prachtschool


Download ppt "WELKOM, en meer lezing meervoudige intelligentie"

Verwante presentaties


Ads door Google