De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Participatiewetgeving een uitdaging of een leeg huis? Mark Schouten 24 november 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Participatiewetgeving een uitdaging of een leeg huis? Mark Schouten 24 november 2014."— Transcript van de presentatie:

1

2 Participatiewetgeving een uitdaging of een leeg huis? Mark Schouten 24 november 2014

3 3 De dokter heeft gesproken

4 ziekte/aandoening participatie ( participatieproblemen) participatie ( participatieproblemen) activiteiten (beperkingen) activiteiten (beperkingen) functies & anatomische eigenschappen (stoornissen ) functies & anatomische eigenschappen (stoornissen ) externe factoren persoonlijke factoren ICF schema 4

5 analyse arbeidsvermogen claim indicatie-stelling participatie-advies generiek specifiek

6 6 Methode Ondersteunend instrument (MOI) Functiesicf codeActiviteit Beperking Bewustzijnd170Schrijven d172Rekenen d2102/ d2202/ d2204Zelfstandig ondernemen van enkelvoudige of meervoudige taken d2103/d2203In groepsverband ondernemen van enkelvoudige of meervoudige taken d2208aStructureren d2208bPrioriteiten stellen d230Uitvoeren van dagelijkse routinehandelingen d240Omgaan met stress en andere mentale eisen d2500Omgaan met nieuwe dingen d2508Om hulp vragen d298aTaxeren van de eigen mogelijkheden d298bGevolgen van eigen handelen overzien d298cRealiseren van handelingstempo d310Begrijpen van gesproken boodschappen d315Begrijpen van non-verbale boodschappen d325Begrijpen van geschreven boodschappen d330/d335/d340/d445Communiceren - zich uiten d349aEigen gevoelens uiten d470/d475Gebruiken en/of besturen van vervoermiddel / Vervoer d510/d520Zichzelf wassen en verzorgen d530Zorgdragen voor eigen toiletgang d859aAantal uren belastbaar zijn d859bWerken op onregelmatige/verschillende tijden d859cNiveau van inspanning leveren Orientatied159Herinneren

7 7 arbeidsvermogen

8 8 definitie arbeidsvermogen Het vermogen van een individu om met alle capaciteiten waarover hij beschikt een arbeidsprestatie te leveren die worden vereist in een arbeidsorganisatie.

9 9 deze definitie bevat 3 begrippen:  Capaciteiten, hieronder verstaan we: ‘krachten en bekwaamheden’ o Krachten: fysieke en mentale mogelijkheden en de mogelijkheden op het vlak van sociaal functioneren o Bekwaamheden: vakkennis en vakbekwaamheid, algemeen ontwikkelingsniveau en algemene (gedrags)competenties  Arbeidsprestaties zijn doelgerichte handelingen die resulteren in (bijdragen aan) producten of diensten, die een economische waarde hebben (betaald werk).  Arbeidsorganisatie is een georganiseerde vorm waarbinnen arbeidsprestaties worden geleverd.

10 10 Analyse Arbeidsvermogen

11 11 Analyse Arbeidsvermogen vier stappen

12 12 Analyse Arbeidsvermogen 1) voorwaarden voor functioneren in werk van knelpunten naar oplossingen voorbeeld:  knelpunt: realiseren van handelingstempo is beperkt (d298c)  oplossing: werk waarin er geen sprake is van een hoge mate van onderlinge afhankelijkheid

13 13 Analyse Arbeidsvermogen 2) voorwaarden voor functioneren in werkomgeving van knelpunten naar oplossingen voorbeeld:  knelpunt: zorgdragen voor eigen toiletgang (d530) is beperkt  oplossing: toilet in de onmiddellijke nabijheid van de werkplek

14 14 Analyse Arbeidsvermogen 3) Werksoorten: 1 + 2 + Werkgerelateerde persoonlijke factoren Voorbeeld:  opleiding, competenties, werkervaring

15 15 Analyse Arbeidsvermogen 4) Ontwikkeling arbeidsvermogen 1 + 2 + persoonlijke en externe factoren gericht op groei, ontwikkeling, begeleiding en training Voorbeeld:  cursussen, omscholing, behandeling, therapie, stage, jobcoach

16 16 inzetten arbeidsvermogen 5) Inzetten van arbeidsvermogen Vraag: kan de klant zijn arbeidsvermogen ook te gelde maken? Overige persoonlijke en externe factoren spelen hier ook een rol (motivatie, gezinssituatie, schulden)

17 17 Wajong 2015 Schattingsbesluit: betrokkene heeft geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie … indien hij: a.geen taak kan uitvoeren in een arbeidsorganisatie; of b.niet over basale werknemersvaardigheden beschikt; of c.niet aaneengesloten kan werken gedurende ten minste een periode van een uur; of d.niet ten minste vier uur per dag belastbaar is, tenzij hij ten minste twee uur per dag belastbaar is en in staat is per uur ten minste een bedrag te verdienen dat gelijk is aan het minimumloon per uur.

18 18 Een taak uitvoeren 60 taken Elementair niveau (geen opleiding/werkervaring, snel te leren) Eerst onderbouwen met SMBA Analogieredenering kan toegepast worden

19 Basale werknemersvaardigheden Twee essentiële vaardigheden 1. Instructies van de werkgever begrijpen, onthouden en uitvoeren 2. Afspraken met de werkgever nakomen 19

20 Een uur aaneengesloten kunnen werken Vraag: Kan de klant een uur aaneengesloten werken zonder substantiële onderbreking? 20

21 Vier uur belastbaar Vraag: Is de klant vier uur per dag belastbaar? 21

22 Stelling De gemeenten zullen hun verantwoordelijkheid nemen voor jongeren met forse beperkingen die arbeidsvermogen hebben. 22

23 23

24 24


Download ppt "Participatiewetgeving een uitdaging of een leeg huis? Mark Schouten 24 november 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google