De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Participatiewetgeving een uitdaging of een leeg huis?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Participatiewetgeving een uitdaging of een leeg huis?"— Transcript van de presentatie:

1

2 Participatiewetgeving een uitdaging of een leeg huis?
Mark Schouten 24 november 2014

3 De dokter heeft gesproken

4 ICF schema ziekte/aandoening activiteiten (beperkingen) participatie
functies & anatomische eigenschappen (stoornissen) activiteiten (beperkingen) participatie (participatieproblemen) externe factoren persoonlijke factoren

5 analyse arbeidsvermogen
generiek analyse arbeidsvermogen claim participatie-advies indicatie-stelling specifiek

6 Methode Ondersteunend instrument (MOI)
Functies icf code Activiteit Beperking Bewustzijn d170 Schrijven d172 Rekenen d2102/ d2202/ d2204 Zelfstandig ondernemen van enkelvoudige of meervoudige taken d2103/d2203 In groepsverband ondernemen van enkelvoudige of meervoudige taken d2208a Structureren d2208b Prioriteiten stellen d230 Uitvoeren van dagelijkse routinehandelingen d240 Omgaan met stress en andere mentale eisen d2500 Omgaan met nieuwe dingen d2508 Om hulp vragen d298a Taxeren van de eigen mogelijkheden d298b Gevolgen van eigen handelen overzien d298c Realiseren van handelingstempo d310 Begrijpen van gesproken boodschappen d315 Begrijpen van non-verbale boodschappen d325 Begrijpen van geschreven boodschappen d330/d335/d340/d445 Communiceren - zich uiten d349a Eigen gevoelens uiten d470/d475 Gebruiken en/of besturen van vervoermiddel / Vervoer d510/d520 Zichzelf wassen en verzorgen d530 Zorgdragen voor eigen toiletgang d859a Aantal uren belastbaar zijn d859b Werken op onregelmatige/verschillende tijden d859c Niveau van inspanning leveren Orientatie d159 Herinneren

7 arbeidsvermogen

8 definitie arbeidsvermogen
Het vermogen van een individu om met alle capaciteiten waarover hij beschikt een arbeidsprestatie te leveren die worden vereist in een arbeidsorganisatie.

9 deze definitie bevat 3 begrippen:
Capaciteiten, hieronder verstaan we: ‘krachten en bekwaamheden’ Krachten: fysieke en mentale mogelijkheden en de mogelijkheden op het vlak van sociaal functioneren Bekwaamheden: vakkennis en vakbekwaamheid, algemeen ontwikkelingsniveau en algemene (gedrags)competenties Arbeidsprestaties zijn doelgerichte handelingen die resulteren in (bijdragen aan) producten of diensten, die een economische waarde hebben (betaald werk). Arbeidsorganisatie is een georganiseerde vorm waarbinnen arbeidsprestaties worden geleverd.

10 Analyse Arbeidsvermogen

11 Analyse Arbeidsvermogen
vier stappen

12 Analyse Arbeidsvermogen
1) voorwaarden voor functioneren in werk van knelpunten naar oplossingen voorbeeld: knelpunt: realiseren van handelingstempo is beperkt (d298c) oplossing: werk waarin er geen sprake is van een hoge mate van onderlinge afhankelijkheid

13 Analyse Arbeidsvermogen
2) voorwaarden voor functioneren in werkomgeving van knelpunten naar oplossingen voorbeeld: knelpunt: zorgdragen voor eigen toiletgang (d530) is beperkt oplossing: toilet in de onmiddellijke nabijheid van de werkplek

14 Analyse Arbeidsvermogen
3) Werksoorten: Werkgerelateerde persoonlijke factoren Voorbeeld: opleiding, competenties, werkervaring

15 Analyse Arbeidsvermogen
4) Ontwikkeling arbeidsvermogen persoonlijke en externe factoren gericht op groei, ontwikkeling, begeleiding en training Voorbeeld: cursussen, omscholing, behandeling, therapie, stage, jobcoach

16 inzetten arbeidsvermogen
5) Inzetten van arbeidsvermogen Vraag: kan de klant zijn arbeidsvermogen ook te gelde maken? Overige persoonlijke en externe factoren spelen hier ook een rol (motivatie, gezinssituatie, schulden)

17 Wajong 2015 Schattingsbesluit: betrokkene heeft geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie … indien hij: geen taak kan uitvoeren in een arbeidsorganisatie; of niet over basale werknemersvaardigheden beschikt; of niet aaneengesloten kan werken gedurende ten minste een periode van een uur; of niet ten minste vier uur per dag belastbaar is, tenzij hij ten minste twee uur per dag belastbaar is en in staat is per uur ten minste een bedrag te verdienen dat gelijk is aan het minimumloon per uur.

18 Een taak uitvoeren 60 taken
Elementair niveau (geen opleiding/werkervaring, snel te leren) Eerst onderbouwen met SMBA Analogieredenering kan toegepast worden

19 Basale werknemersvaardigheden
Twee essentiële vaardigheden Instructies van de werkgever begrijpen, onthouden en uitvoeren Afspraken met de werkgever nakomen

20 Een uur aaneengesloten kunnen werken
Vraag: Kan de klant een uur aaneengesloten werken zonder substantiële onderbreking?

21 Vier uur belastbaar Vraag: Is de klant vier uur per dag belastbaar?

22 Stelling De gemeenten zullen hun verantwoordelijkheid nemen voor jongeren met forse beperkingen die arbeidsvermogen hebben.

23

24


Download ppt "Participatiewetgeving een uitdaging of een leeg huis?"

Verwante presentaties


Ads door Google