De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NVAB Visitatiemodel 1 Visitatiemodel NVAB Kring ZW 23 maart 2010 Visitatiemodel NVAB : op volle kracht van start Jos Manders.

Verwante presentaties


Presentatie over: "NVAB Visitatiemodel 1 Visitatiemodel NVAB Kring ZW 23 maart 2010 Visitatiemodel NVAB : op volle kracht van start Jos Manders."— Transcript van de presentatie:

1 NVAB Visitatiemodel 1 Visitatiemodel NVAB Kring ZW 23 maart 2010 Visitatiemodel NVAB : op volle kracht van start Jos Manders

2 NVAB Visitatiemodel 2 Visitatie: sluitsteen van het NVAB kwaliteitsbeleid

3 NVAB Visitatiemodel 3 Waarom visitatie ? Maatschappelijke behoefte aan transparantie; klanten en cliënten hebben recht op kwaliteit Bedrijfsgeneeskunde als onderdeel van het zorg-stelsel; aansluiting bij huisartsen, specialisten, en KNMG-beleid Verantwoordelijkheid voor kwaliteit ligt bij de beroepsgroep; het gaat niet om goed of slecht maar om: van goed naar beter Liberalisering arbodienstverlening; BA werkzaam in meerdere werksettings dan alleen arbodiensten

4 NVAB Visitatiemodel 4 Visitatie = ondersteunde evaluatie Beroepsgenoten helpen bij zelfevaluatie Geen examen, geen inquisitie, excessen Wél: structuur bieden, proces gericht Instrumenten blijven in ontwikkeling

5 NVAB Visitatiemodel 5 + - + - t t goed slecht …naar een nieuw Kwaliteitsparadigma: van: Goed Slecht naar: Goed =>Beter van: Top => Down naar: ‘horizontaal toezicht’, peer to peer van: vrijblijvend naar: professioneel

6 NVAB Visitatiemodel 6 aanvallen leidt tot verdedigen…

7 NVAB Visitatiemodel 7 door twee visitatoren bij een groep van vier of vijf ba’n gedurende een dagdeel waarin tijdens groepsgesprek en individuele aandacht het materiaal wordt doorgenomen en feedback gegeven op IVP m.b.v. digitaal systeem ADAS en (ev. na aanpassing) fiat Hoe gaat visitatie in zijn werk ? Een keer per vijf jaar wordt gevisiteerd:

8 NVAB Visitatiemodel 8 Wie wordt gevisiteerd ? de individuele bedrijfsarts… … in diens professionele context, Dus niet: - Arbodienst (zoals bij arbodienst-certificering) - Maatschap (zoals bij de medisch specialisten) - Praktijk (zoals bij de huisartsen)

9 NVAB Visitatiemodel 9 Complementaire kwaliteitsontwikkeling: de matrix NVAB: Arbodienst OpleidingRegi- stratie Richt lijnen ICTVisitatie POP en Interne opleiding Functionerings gesprekken Certificering Klantevaluaties Kwaliteitsbeleid v.d. organisatie

10 NVAB Visitatiemodel 10 Het formele kader: de visitatie wordt een verplicht onderdeel van de herregistratie-voorwaarden per 1-1-2011 Per visitatie 25 punten (bij en nascholing via ODB) de eerste visitatie is een ‘nulmeting’ die inhoudelijk niet tot uitsluiting van herregistratie kan leiden Doorlooptijd ongeveer een jaar Substitutie (op onderdelen) is mogelijk de directe kosten bedragen € 1100,- per persoon voor vijf jaar

11 NVAB Visitatiemodel 11 De visitatie-instrumenten medical audits (3x): 10 casus en 2rl’n zelfevaluatie prof. functioneren feedback functioneren omgeving feedback van clienten reflectieverslag het individueel verbeterplan X groepsgesprekken zelfreflectie

12 NVAB Visitatiemodel 12 vragenlijst Professioneel functioneren BA’n leidt tot eerste prioritering ‘Can Meds’ 1. Medisch handelen 2. Communicatie 3. Samenwerking 4. Kennis en wetenschap 5. Maatschappelijk handelen 6. Organisatie 7.Professionaliteit

13 NVAB Visitatiemodel 13 Prioritering in verbeterdoelen ( KISZ vragenlijst mbv ADAS)

14 NVAB Visitatiemodel 14 Van verbazing naar verbetering ! In welke termen zou u uw verbazing om kunnen zetten in een ‘SMART’ geformuleerd verbeterdoel ?

15 NVAB Visitatiemodel Vragenlijst 360 Feedback aan vijf personen totaal twee collega BA’n een leidinggevende andere professional assistente huisarts …. Gebaseerd op competentieprofiel BA

16 NVAB Visitatiemodel Vragenlijst patiënten / cliënten aan dertig cliënten naar eigen keuze, met (enig) systeem vragenlijst is aangepaste Europep vergelijkbaar met intern onderzoek Au 35 vragen: veel, en soms te moeilijk gecheckt door BPVW / Welder anoniem…..maar toch… voor verbetering vatbaar!

17 NVAB Visitatiemodel Medical Audit instrumenten voor de richtlijnen over: rugklachten, psychische problemen ischemische hartziekten toe te passen op 10 afgeronde dossiers bevindingen bespreken in de groep dossiers beschikbaar voor visitatoren beoordeling op basis van interne consistentie conclusies voor IVP

18 NVAB Visitatiemodel Reflectieverslag casusbeschrijving met een uitdaging: ethisch, professioneel, moreel eigen grenzen en autonomie samenwerkingsvaardigheden bespreken in groep en ICT conclusie voor IVP opdracht aan de visitator: wel bespreken niet beoordelen

19 NVAB Visitatiemodel 19 Het Individueel VerbeterPlan Beoordeling van de verbeterdoelen in het IVP: # op zes van de zeven domeinen min. één verbeterdoel # twee verbeterdoelen op het medisch domein # zowel de korte als op de lange termijn # passend bij de persoonlijke analyse # passend bij de professionele context # voldoende ambitieus # SMART geformuleerd !

20 NVAB Visitatiemodel 20 ‘smart’ Specifiek Meetbaar Acceptabel (maar ook aantrekkelijk en ambitieus) Relevant Tijdsgebonden

21 NVAB Visitatiemodel Stelling Individuele kwaliteitsbevordering van professionals wordt meer gestimuleerd door feedback van beroepsgenoten dan door de beoordeling van een buitenstaander 21

22 NVAB Visitatiemodel 22 Vragen Suggesties Opmerkingen nu... of later  visitatie@NVAB-online.nl


Download ppt "NVAB Visitatiemodel 1 Visitatiemodel NVAB Kring ZW 23 maart 2010 Visitatiemodel NVAB : op volle kracht van start Jos Manders."

Verwante presentaties


Ads door Google