De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

voorlichting ouders 3 atheneum

Verwante presentaties


Presentatie over: "voorlichting ouders 3 atheneum"— Transcript van de presentatie:

1 voorlichting ouders 3 atheneum
21 januari 2015

2 Sytze van Koningsveld decaan atheneum

3 Deze presentatie is te vinden op de schoolsite:
bij ‘nieuws’

4 In 4 atheneum wordt het vaste klassenverband doorbroken,
er moet een profiel en een aantal losse vakken gekozen worden

5 De leerlingen van VWO+ zien elkaar bij
Nederlands versterkt Engels CKV-Klassiek

6 1 maatsch.vak en 1 cultuurvak
Oefenkeuze 3 atheneum Profielen O Natuur Economie Cultuur & Techniek Gezondheid Maatschappij Keuze uit: O Frans 1 kiezen O Duits O CKV O CKV-KL Profielvakken Wiskunde B Biologie Geschiedenis Natuurkunde Scheikunde geen keuzevak O Wiskunde A O Wiskunde C O Wiskunde B Profielkeuzevak Verplicht 1 uit 3 Verplicht 1 uit 5 Verplicht 1 maatsch.vak en cultuurvak O NLT O M&O O Aardrijkskunde Maatsch. O Informatica O Maatsch.wetensch. O Biologie O Natuurkunde O Economie O O&O O Tekenen O Latijn O Filosofie 1 2

7 De Tweede Fase van het atheneum
vanaf 4 atheneum blijft een deel van de vakken verplicht en een ander deel te kiezen Verplichte vakken zijn: Nederlands Engels Frans of Duits maatschappijleer lichamelijke opvoeding + wiskunde A, B of C

8 Voor alle leerlingen is een goede mondelinge en schriftelijke beheersing van Nederlands en Engels noodzakelijk en moet een keuze gemaakt worden tussen Frans en Duits

9 Ontheffingsregeling tweede moderne vreemde taal (MVT-2)
Leerling heeft: erkende stoornis m.b.t. taal andere moedertaal dan Nederlands of Fries natuurprofiel en Frans of Duits verhindert naar verwachting succesvolle afronding Bij vrijstelling moet MVT-2 vervangen worden door ander vak

10 In het VWO heb je verschillende soorten wiskunde
Wiskunde-B Verplicht bij NT Wiskunde-A Keuze bij NG, EM en CM Wiskunde-C Keuze bij CM

11          Wiskunde-B -                     Functies en Grafieken -                     Discrete Analyse -                     Differentiaal- en Integraalrekening -                     Goniometrische functies -                              Wiskunde-A -                     Functies en grafieken -                     Discrete analyse -                     Combinatoriek en kansrekening -                     Differentiaalrekening met toepassingen -                     Statistiek en kansrekening          Wiskunde-C nieuw programma -                     Logica Projectie en perspectief -                     Algebra

12 Mogelijk worden de leerlingen in de gelegenheid gesteld om –in samenwerking met de universiteit van Groningen- aanvullend wiskunde –D te kiezen Complexe getallen  zijn een uitbreiding van de “gewone” getallen. De theorie hierover heeft een verrassende schoonheid en kent ook veel natuurkundige toepassingen. Dynamische Modellen  beschrijft uiteenlopende zaken als komeetbanen, beurskoersen en griepepidemieën. De Analytische Meetkunde bouwt voort op de meetkunde die al behandeld is, in 2 en 3 dimensies. Nu wordt echter ook gebruik gemaakt van vectoren

13 Je mag geen wiskunde-B kiezen als in de derde klas je eindcijfer lager dan een 6 is

14 Nieuwe vakken: Culturele en kunstzinnige vorming (CKV)
Kennismaking met allerlei kunstvormen (theater, museum, eigen productie) CKV-klassiek ( voorheen KCV) Kennismaken met kunstvormen uit de klassieke oudheid Natuur, leven en technologie (NLT) Kennis uit BI, NA, SK, WI en AK gebruiken in onderzoek over actuele onderwerpen Informatica Over de mogelijkheden van de computer, een technisch vak Management en organisatie (M&O) Over bedrijfseconomie Onderzoeken en Ontwerpen (O&O) In de vorm van projecten maak je op een praktische manier kennis met de wereld van techniek en technologie

15 Studieopbouw in de Tweede Fase VWO
gemeenschappelijk deel profieldeel Verplichte profielvakken Meestal keuze bij wiskunde profielkeuzevakken Afhankelijk van profiel vrije deel Vrije keuze

16 Profieldeel: er zijn vier profielen
twee natuurprofielen: Natuur & techniek (NT) Natuur & gezondheid (NG) twee maatschappijprofielen: Economie & maatschappij (EM) Cultuur & maatschappij (CM)

17 Het profiel Natuur en techniek
Verplicht: Wiskunde B Natuurkunde Scheikunde + Profielkeuzevak (1 uit 4 ): Natuur, leven en technologie (NLT) Informatica Biologie Onderzoeken & Ontwerpen (O & O)

18 Het profiel Natuur en gezondheid
Verplicht: Biologie Scheikunde Wiskunde A of B + Profielkeuzevak (1 uit 4): Aardrijkskunde natuurkunde Natuur leven en technologie (NLT) Onderzoeken & Ontwerpen (O & O) Als je NG met Wisk-B hebt en je kiest natuurkunde erbij, dan heb je een dubbel profiel

19 Het profiel Economie en maatschappij
Verplicht: Economie Wiskunde A of B Geschiedenis + Profielkeuzevak (1 uit 5): Management en organisatie (M&O) Aardrijkskunde Maatschappij-wetenschappen Frans Duits

20 Het profiel Cultuur en maatschappij
Verplicht: Geschiedenis Wiskunde A, B of C + Cultuurvak (1 uit 4): Tekenen Frans Duits Filosofie Latijn * + Maatschappijvak (1 uit 3): economie maatschappijwetenschappen aardrijkskunde Met economie combineer je C&M en E&M

21 Bij de vier profielen horen verschillende “types”

22 profiel natuur & techniek
Logische denkers Interesse voor ontwerpen en bouwen Niet weglopen voor ingewikkelde berekeningen Meer ontwikkelen dan zelf maken Teamwerkers

23 voorbeeldberoepen bij natuur & techniek
HBO aannemer, drilling engineer, luchtverkeersleider, softwareontwerper, chemisch analist, piloot, leraar natuurkunde, levensmiddelentechnoloog WO chemisch ingenieur, architect, milieutechnoloog, geoloog, researchmedewerker, werktuigbouwkundige, biochemicus, sterrenkundige, wiskundige, elektronicus, lucht- en ruimtevaarttechnoloog

24 profiel natuur & gezondheid
natuurwetenschappelijk geïnteresseerd nuchter en praktisch mensen willen helpen of verzorgen van planten en/of dieren houden belangstelling voor het milieu graag adviseren

25 voorbeeldberoepen bij natuur & gezondheid
HBO fysiotherapeut, bedrijfsleider veeteelt, diëtist, landbouwconsulent, OK-verpleegkundige, tuinarchitect, tropisch landbouwkundige, cultuurtechnisch ingenieur WO huisarts, medisch specialist, apotheker, landbouwkundig ingenieur, landschapsarchitect, bacterioloog, ecoloog, dierenarts, levensmiddelentechnoloog, bewegings- wetenschapper

26 Profiel economie & maatschappij
Liever zakelijk- dan zorgcontact met mensen Ondernemend, commercieel Gevoel voor cijfers In voor organiseren en leidinggeven Plezier in in- en verkopen Vlotte praters

27 voorbeeldberoepen bij economie & maatschappij
HBO: financieel administrateur, directiesecretaresse, marketingmanager, inkoper, belastingconsulent, hypotheekadviseur, hotelmanager, personeelswerker WO: accountant, notaris, bedrijfskundige, public relation- officer, sociaal geograaf en planoloog, econoom, manager, consultant

28 Profiel Cultuur en Maatschappij
Interesse in mensen maatschappelijke betrokkenheid culturele belangstelling sociaal handig met taal algemene ontwikkeling artistiek teamwerkers

29 voorbeeldberoepen bij C & M
HBO docent basis- of voortgezet onderwijs, maatschappelijk werker, modeontwerper, creatief therapeut, voorlichter, muziekdocent, journalist, grafisch ontwerper, acteur, WO psycholoog, pedagoog, cultureel-antropoloog, (kunst-) historicus, film- en televisiewetenschapper, archeoloog, buitenlandcorrespondent, ontwikkelings- socioloog, criminoloog, advocaat, vertaler

30 Het vrije deel Kies 2 uit alle examenvakken:
Frans, Duits, Spaans, Latijn, tekenen Aardrijkskunde, maatschappij-wetenschappen, geschiedenis, filosofie Economie, management en organisatie (M&O) Natuurkunde scheikunde, biologie, natuur, leven en technologie (NLT), informatica, Onderzoeken & Ontwerpen (O&O)

31 Als je biologie kiest wordt de combinatie met scheikunde nadrukkelijk aangeraden

32 Natuur, leven en technologie is in principe een verrijking van de exacte vakken maar je mag het eventueel kiezen zonder deze vakken

33 Het vak Onderzoeken en Ontwerpen kenmerkt zich doordat de leerling
zelf aan de slag gaat altijd in teamverband werkt met bedrijven en instellingen werkt aan echte vraagstukken werkt

34 Er is een combinatieverbod tussen NLT en O&O

35 Mogelijkheden in het vrije deel
Geen beperkingen vooraf in het vrije deel Met roosterprogramma wordt geprobeerd zoveel mogelijk keuzen in het vrije deel mogelijk te maken Keuze voor tweede vak in het vrije deel kan niet altijd gehonoreerd worden Overleg met decaan over alternatieven

36 maar kan niet elke combinatie van vakken garanderen
de school probeert maatwerk te leveren maar kan niet elke combinatie van vakken garanderen

37 Mogelijkheden van derde vak na clustering bekend
Afzonderlijke avond voor VWO+

38 Als je het profiel gekozen hebt dat aansluit bij je eerste keus, kun je de aansluitings-mogelijkheden vergroten door b r e d e r te kiezen.

39 Als je geneeskunde wilt studeren moet je zowel biologie als natuurkunde hebben
NT met bio NG met natuurkunde

40 controleer of de combinatie van vakken niet te zwaar wordt

41 docenten van de examenvakken brengen advies uit
A = afraden T = twijfel toelichting op dit advies kan op de ouderspreekavond aan de docent gevraagd worden

42 kies niet tegen beter weten in
Wees reëel: kies niet tegen beter weten in Zak/slaagregeling bij examen: * ten hoogste één 5 voor Ne, En en Wi * gemiddeld voldoende voor examenvakken

43 Kies niet een vak louter omdat het je gemakkelijk afgaat.
Kijk naar de mogelijkheden die het jou oplevert

44 “kies maar een natuurprofiel want dan kun je alle kanten uit”

45 studie- en beroepskeuze is niet een eenmalige beslissing op een bepaald moment

46 Bij de eerste ‘beroepskeuzen’ worden jongens- en meisjesrollen geoefend
profvoetballer coach bij Ajax piloot astronaut brandweerman Meisjes: actrice/zangeres stewardess (dieren-)arts paardenverzorging/ manege kraamverzorgster

47 Sociale stratificatie
Aan het einde van de basisschool maken de leerlingen een inschatting van hun latere positie op de maatschappelijke ladder

48 Op de middelbare school moet de fantasiefase overgaan in een realistische fase: rekeninghoudend met capaciteiten en beperkingen

49 De uiteindelijke studie- en beroepskeuze berust maar voor een klein deel op rationele keuzes

50 Op dit moment wordt door de wetenschap betwijfeld of kinderen van 15 jaar wel ‘grote beslissingen over hun toekomst’ kunnen nemen.

51 keuzestress

52 je kiest een profiel en nog niet een studie of beroep

53 Bij de studie- en beroepskeuze moet je zowel ‘naar binnen’
als ’naar buiten’ kijken

54 de kenmerken van de studie en het beroep moeten aansluiten op de eigenschappen en mogelijkheden van de leerling

55 waarin ben jij verschillend van anderen?

56 wat zijn jouw sterke kanten?
capaciteiten

57 wat vind je leuk? interesse

58 Situatie op de arbeidsmarkt rond 2022 is moeilijk voorspelbaar!

59 Zeker is dat veel beroepen die deze generatie later gaat uitoefenen op dit moment nog niet bestaan
70 %?

60 Hart en hoofd Ga uit van je interesse en kijk daarna naar werkgelegenheid

61 wat vind je voor later belangrijk?
waarden

62 hoe ver wil je komen en wat heb je er voor over?

63 heel belangrijk is dat je je actief inzet om een duidelijk beeld van de mogelijkheden te krijgen: eerst in de breedte horizonverruiming

64 Vermijd een tunnelvisie!
“Waarom moet ik aan dit gedoe meedoen als ik al weet wat ik wil worden?”

65 Stel jezelf steeds weer de vraag:
“Zou dit beroep of deze studie iets voor mij kunnen zijn?”

66 bekijk de mogelijkheden die je hebt

67 testen kunnen het keuzeproces aanvullen, maar niet vervangen

68 begeleiding van ouders
positief: - interesse tonen er regelmatig over praten meelezen en meepraten meegaan naar open dagen in contact brengen met beroepen proces gaande houden

69 begeleiding van ouders
negatief: -keuzen bekritiseren -afschuiven op kind of op school -vasthouden aan eigen denkbeelden -kind niet serieus nemen -geen tijd hebben

70 valkuil in de begeleiding
vanuit onzekerheid volgen leerlingen vaak ‘adviezen’ op

71 of juist tegen de docent
kies niet vóór of juist tegen de docent

72 Vakwissel in vierde klas: geen recht!
Aanvraag wordt in eerste rapportvergadering (december) besproken Wordt niet toegewezen als er niet gewerkt is Alternatief moet roostertechnisch haalbaar zijn Je volgt vak tot de beslissing

73 Na het eerste rapport is overstappen naar een ander vak niet meer mogelijk

74 Oefenkeuze de vakkenkeuze bestaat uit drie delen:
eerst het verplichte profieldeel dan het vrije profieldeel vervolgens de vakken in het vrije deel

75 gemeenschappelijke vakken zijn verplichte vakken
Nederlands Engels Maatschappijleer Lich. Opvoeding

76 Profielen O Natuur Economie Cultuur & Techniek Gezondheid Maatschappij Keuze uit: O Frans 1 kiezen O Duits O CKV O CKV- klassiek

77 Profielvakken Wiskunde B Biologie Economie Geschiedenis Natuurkunde Scheikunde Keuze uit: geen keuzevak O Wiskunde A O Wiskunde C O Wiskunde B Om wiskunde-B te kunnen volgen moet je in de derde klas voor dit vak minimaal een 6 op je eindrapport hebben

78 1 maatsch.vak en 1 cultuurvak
Profielkeuzevak Verplicht 1 uit 4 Verplicht 1 uit 5 Verplicht 1 maatsch.vak en cultuurvak O NLT O M&O O Aardrijkskunde Maatsch. O Informatica O Maatsch.wetensch. O Biologie O Natuurkunde O Economie O O&O O O&O  O Duits O Tekenen Cultuur O Frans O Latijn O Filosofie Je kunt Latijn niet kiezen als je dat vak in de onderbouw niet gehad hebt. Filosofie en O&O kun je wèl kiezen als je het eerder niet had.

79 Keuze-examenvak (keuze van 2 vakken is verplicht)
Voor keuze-examen vakken kun je een keuze maken uit alle in de profielen aangeboden vakken. 1 2 Keuze uit: Latijn, Frans, Duits, Spaans, geschiedenis, aardrijkskunde, natuurkunde, scheikunde, natuur, leven & technologie (NLT), biologie, economie, management & organisatie (M&O), maatschappijwetenschappen, tekenen, informatica en filosofie Bij biologie wordt nadrukkelijk de combinatie met scheikunde aangeraden. Niet tweemaal hetzelfde vak kiezen!

80 Extra vak alleen als het roostertechnisch past

81

82 Tijdpad In februari/maart: voorlichtingen over examenvakken
maart: docenten brengen advies uit april: ouderspreekavond april: voorlopige profielkeuze februari – juni: individuele gesprekken met leerlingen mei: combinatiemogelijkheden bekend en ruimte voor evt. extra vak

83 einde


Download ppt "voorlichting ouders 3 atheneum"

Verwante presentaties


Ads door Google