De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Decanenvoorlichting ouders 3 atheneum 5 februari 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Decanenvoorlichting ouders 3 atheneum 5 februari 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Decanenvoorlichting ouders 3 atheneum 5 februari 2013

2 Sytze van Koningsveld decaan atheneum

3 •Deze presentatie is te vinden op de schoolsite: •www.stellingwerfcollege.nlwww.stellingwerfcollege bij ‘nieuws’

4 •In 4 atheneum wordt het vaste klassenverband doorbroken, er moet een profiel en een aantal losse vakken gekozen worden

5 Oefenkeuze 3 atheneum Profielen OOOO Natuur EconomieCultuur &&&& TechniekGezondheidMaatschappij ↓↓↓↓ Keuze uit: O Frans 1 kiezen O Duits O CKV 1 kiezen O KCV ↓↓↓↓ Profielvakken Wiskunde BBiologieEconomieGeschiedenis NatuurkundeScheikundeGeschiedenis Scheikunde ↓↓↓↓ Keuze uit: geen keuzevak O Wiskunde A O Wiskunde C O Wiskunde B O Wiskunde A O Wiskunde B ↓↓↓↓ Profielkeuzevak Verplicht 1 uit 3 Verplicht 1 uit 5 Verplicht 1 maatsch.vak en 1 cultuurvak O NLT O M&OO AardrijkskundeMaatsch. O InformaticaO Aardrijkskunde O Maatsch.wetensch. Maatsch. O BiologieO NatuurkundeO Maatsch.wetensch.O Economie Maatsch. O O&O O DuitsO TekenenCultuur O FransO DuitsCultuur O FransCultuur O LatijnCultuur O FilosofieCultuur 1111 2222

6 •De leerlingen van VWO+ zien elkaar bij •Nederlands •versterkt Engels •KCV

7 De Tweede Fase van het atheneum •vanaf 4 atheneum blijft een deel van de vakken verplicht en een ander deel te kiezen •Verplichte vakken zijn: •Nederlands •Engels •Frans of Duits •maatschappijleer •lichamelijke opvoeding •algemene natuur- wetenschappen (ANW) + wiskunde A, B of C

8 Voor alle leerlingen is een goede mondelinge en schriftelijke beheersing van Nederlands en Engels noodzakelijk en moet een keuze gemaakt worden tussen Frans en Duits

9 Ontheffingsregeling tweede moderne vreemde taal (MVT-2) Leerling heeft: •stoornis m.b.t. taal •andere moedertaal dan Nederlands of Fries •natuurprofiel en Frans of Duits verhindert naar verwachting succesvolle afronding Bij vrijstelling moet MVT-2 vervangen worden door ander vak

10 In het VWO heb je drie soorten wiskunde •Wiskunde-B •Verplicht bij NT •Wiskunde-A •Keuze bij NG, EM en CM •Wiskunde-C •Keuze bij CM

11 Wiskunde-B - Functies en Grafieken - Discrete Analyse - Differentiaal- en Integraalrekening - Goniometrische functies - Voortgezette meetkunde Wiskunde-A - Functies en grafieken - Discrete analyse - Combinatoriek en kansrekening - Differentiaalrekening met toepassingen - Grafen en matrices - Statistiek en kansrekening Wiskunde-C - Formules, functies en grafieken - Discrete analyse - Combinatoriek en kansrekenen - Grafen en matrices - Statistiek en kansrekening

12 •Je mag geen wiskunde-B kiezen als je eindcijfer in de derde klas lager dan een 6 is

13 Nieuwe vakken: •Algemene natuurwetenschappen (ANW) •over actuele thema’s uit biologie, natuurkunde en scheikunde •Culturele en kunstzinnige vorming (CKV) •Kennismaking met allerlei kunstvormen (theater, museum, eigen productie) •Klassieke culturele vorming (KCV) •Kennismaken met kunstvormen uit de klassieke oudheid •Natuur, leven en technologie (NLT) •Kennis uit BI, NA, SK, WI en AK gebruiken in onderzoek over actuele onderwerpen •Informatica •Over de mogelijkheden van de computer, een technisch vak •Management en organisatie (M&O) •Over bedrijfseconomie. Onderzoeken en Ontwerpen (O&O )

14 Studieopbouw in de Tweede Fase VWO •gemeenschappelijk deel •profieldeel •Verplichte profielvakken •Meestal keuze bij wiskunde •profielkeuzevakken •Afhankelijk van profiel •vrije deel •Vrije keuze

15 Profieldeel: er zijn vier profielen •twee natuurprofielen: •Natuur & techniek (NT) •Natuur & gezondheid (NG) •twee maatschappijprofielen: •Economie & maatschappij (EM) •Cultuur & maatschappij (CM)

16 Het profiel Natuur en techniek •Verplicht: •Wiskunde B •Natuurkunde •Scheikunde + Profielkeuzevak (1 uit 4 ): •Natuur, leven en technologie (NLT) •Informatica •Biologie •Onderzoeken & Ontwerpen (O & O)

17 Het profiel Natuur en gezondheid •Verplicht: •Biologie •Scheikunde •Wiskunde A of B + Profielkeuzevak (1 uit 4): •Aardrijkskunde •natuurkunde •Natuur leven en technologie (NLT) •Onderzoeken & Ontwerpen (O & O) •Als je NG met Wisk-B hebt en je kiest natuurkunde erbij, dan heb je een dubbel profiel

18 Het profiel Economie en maatschappij •Verplicht: •Economie •Wiskunde A of B •Geschiedenis + Profielkeuzevak (1 uit 5): •Management en organisatie (M&O) •Aardrijkskunde •Maatschappij- wetenschappen •Frans •Duits

19 Het profiel Cultuur en maatschappij •Verplicht: •Geschiedenis •Wiskunde A, B of C + Cultuurvak (1 uit 4): •Tekenen •Frans •Duits •Filosofie •Latijn * + Maatschappijvak (1 uit 3): •economie •maatschappijwetenschappen •aardrijkskunde •Met economie combineer je C&M en E&M

20 •Bij de vier profielen horen verschillende “types”

21 profiel natuur & techniek •Logische denkers •Interesse voor ontwerpen en bouwen •Niet weglopen voor ingewikkelde berekeningen •Meer ontwikkelen dan zelf maken •Teamwerkers

22 voorbeeldberoepen bij natuur & techniek HBOaannemer, drilling engineer, luchtverkeersleider, softwareontwerper, chemisch analist, piloot, leraar natuurkunde, levensmiddelentechnoloog WOchemisch ingenieur, architect, milieutechnoloog, geoloog, researchmedewerker, werktuigbouwkundige, biochemicus, sterrenkundige, wiskundige, elektronicus, lucht- en ruimtevaarttechnoloog

23 profiel natuur & gezondheid •natuurwetenschappelijk geïnteresseerd •nuchter en praktisch •mensen willen helpen of verzorgen •van planten en/of dieren houden •belangstelling voor het milieu •graag adviseren

24 voorbeeldberoepen bij natuur & gezondheid HBOfysiotherapeut, bedrijfsleider veeteelt, diëtist, landbouwconsulent, OK-verpleegkundige, tuinarchitect, tropisch landbouwkundige, cultuurtechnisch ingenieur WOhuisarts, medisch specialist, apotheker, landbouwkundig ingenieur, landschapsarchitect, bacterioloog, ecoloog, dierenarts, levensmiddelentechnoloog, bewegings- wetenschapper

25 Profiel economie & maatschappij •Liever zakelijk- dan zorgcontact met mensen •Ondernemend, commercieel •Gevoel voor cijfers •In voor organiseren en leidinggeven •Plezier in in- en verkopen •Vlotte praters –of juist niet…

26 voorbeeldberoepen bij economie & maatschappij HBO:financieel administrateur, directiesecretaresse, marketingmanager, inkoper, belastingconsulent, hypotheekadviseur, hotelhouder, personeelswerker WO:accountant, notaris, bedrijfskundige, public relation- officer, sociaal geograaf en planoloog, econoom, manager, consultant

27 Profiel Cultuur en Maatschappij •Interesse in mensen •maatschappelijke betrokkenheid •culturele belangstelling •sociaal •handig met taal •algemene ontwikkeling •artistiek •teamwerkers

28 voorbeeldberoepen bij C & M HBOdocent basis- of voortgezet onderwijs, maatschappelijk werker, modeontwerper, creatief therapeut, voorlichter, muziekdocent, journalist, grafisch ontwerper, acteur, WOpsycholoog, pedagoog, cultureel-antropoloog, (kunst-) historicus, film- en televisiewetenschapper, archeoloog, buitenlandcorrespondent, ontwikkelings- socioloog, criminoloog, advocaat, vertaler

29 Het vrije deel Kies 2 uit alle examenvakken: •Frans, Duits, Spaans, Latijn, tekenen •Aardrijkskunde, maatschappij- wetenschappen, geschiedenis, filosofie •Economie, management en organisatie (M&O) •Natuurkunde scheikunde, biologie, natuur, leven en technologie (NLT), informatica, Onderzoeken & Ontwerpen (O&O)

30 •Als je biologie kiest wordt de combinatie met scheikunde nadrukkelijk aangeraden

31 •Natuur, leven en technologie is in principe een verrijking van de exacte vakken maar je mag het eventueel kiezen zonder deze vakken

32 •Onderzoeken en ontwerpen is een nieuw vak

33 Mogelijkheden in het vrije deel •Geen beperkingen vooraf in het vrije deel •Met roosterprogramma wordt geprobeerd zoveel mogelijk keuzen in het vrije deel mogelijk te maken •Keuze voor tweede vak in het vrije deel kan niet altijd gehonoreerd worden •Overleg met decaan over alternatieven

34 Als je het profiel gekozen hebt dat aansluit bij je eerste keus, kun je de aansluitings- mogelijkheden vergroten door b r e d e r te kiezen.

35 •Als je geneeskunde wilt studeren moet je zowel biologie als natuurkunde hebben •NT met bio •NG met natuurkunde

36 controleer of de combinatie van vakken niet te zwaar wordt

37 •Wees reëel: kies niet tegen beter weten in Nieuwe zak/slaagregeling bij CE: * ten hoogste één 5 voor Ne, En en Wi * gemiddeld voldoende voor examenvakken

38 •Kies niet een vak louter omdat het je gemakkelijk afgaat. •Kijk naar de mogelijkheden die het jou oplevert

39 •“kies maar een natuurprofiel want dan kun je alle kanten uit”

40 studie- en beroepskeuze is niet een eenmalige beslissing op een bepaald moment

41 Bij de eerste ‘beroepskeuzen’ worden jongens- en meisjesrollen geoefend •Jongens: •profvoetballer •coach bij Ajax •piloot •astronaut •brandweerman •Meisjes: •actrice/zangeres •stewardess •(dieren-)arts •paardenverzorging/ manege •kraamverzorgster

42 Sociale stratificatie •Aan het einde van de basisschool maken de leerlingen een inschatting van hun latere positie op de maatschappelijke ladder

43 •Op de middelbare school moet de fantasiefase overgaan in een realistische fase: rekeninghoudend met capaciteiten en beperkingen

44 De uiteindelijke studie- en beroepskeuze berust maar voor een klein deel op rationele keuzes

45 Op dit moment wordt door de wetenschap betwijfeld of kinderen van 15 jaar wel ‘grote beslissingen over hun toekomst’ kunnen nemen.

46 je kiest een profiel en nog niet een studie of beroep

47 •Bij de studie- en beroepskeuze moet je zowel ‘naar binnen’ als ’naar buiten’ kijken

48 de kenmerken van de studie en het beroep moeten aansluiten op de eigenschappen en mogelijkheden van de leerling

49 waarin ben jij verschillend van anderen?

50 wat zijn jouw sterke kanten? capaciteiten

51 wat vind je leuk? interesse

52 hoe ver wil je het schoppen? ambitie

53 De ‘varkenscyclus’ op de arbeidsmarkt

54 Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt tussen nu en 2020 zijn moeilijk voorspelbaar!

55 •voorspeld wordt dat veel beroepen die deze generatie later gaat uitoefenen op dit moment nog niet bestaan

56 Hart en hoofd •Ga uit van je interesse en kijk daarna naar werkgelegenheid

57 •Demografisch gezien is te verwachten dat de huidige leerlingen te maken krijgen met een grote vraag op de arbeidsmarkt

58 wat vind je voor later belangrijk? waarden

59 hoe ver wil je komen en wat heb je er voor over?

60 heel belangrijk is dat je je actief inzet om een duidelijk beeld van de mogelijkheden te krijgen: eerst in de breedte horizonverruiming

61 Vermijd een tunnelvisie! •“Waarom moet ik aan dit gedoe meedoen als ik al weet wat ik wil worden?”

62 Stel jezelf steeds weer de vraag: “Zou dit beroep of deze studie iets voor mij kunnen zijn?”

63 met welk profiel ben je toelaatbaar en met welk profiel niet?

64 controleer de mogelijkheden die je hebt

65 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 januari 2013 nr. WJZ/ 472638 (10293) tot wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 en de Regeling aanvullende eisen hoger onderwijs en kunstonderwijs 2007 in verband met wijzigingen in opleidingen en (nadere) vooropleidingseisen 2013 •Nieuwe vooropleidingseisen staan op schoolsite!

66 testen kunnen het keuzeproces aanvullen, maar niet vervangen

67 begeleiding van ouders positief: - interesse tonen -er regelmatig over praten -meelezen en meepraten -meegaan naar open dagen -in contact brengen met beroepen -voorbereiden op zelfstandigheid -proces gaande houden

68 •Vooral bij een bijzondere keuze kunnen leerlingen positieve steun gebruiken van de omgeving

69 begeleiding van ouders negatief: -keuzen bekritiseren -afschuiven op kind of op school -vasthouden aan eigen denkbeelden -kind niet serieus nemen -geen tijd hebben

70 valkuil in de begeleiding vanuit onzekerheid volgen leerlingen vaak ‘adviezen’ op (later kan dat tot verwijten leiden )

71 kies niet vóór of juist tegen de docent

72 docenten van de examenvakken brengen advies uit A = afraden T = twijfel toelichting op dit advies kan op de ouderspreekavond aan de docent gevraagd worden

73 Aangescherpte examennormen •Je moet gemiddeld een voldoende halen voor het Centraal Schriftelijk Examen •Je mag ten hoogste één vijf scoren voor Nederlands, Engels en wiskunde •Je bent dus gezakt met meer dan één vijf bij deze vakken of met een vier of lager

74 als adviezen tegenvallen en idealen bijgesteld moeten worden, kunnen ouders helpen

75 de school probeert maatwerk te leveren maar kan niet elke combinatie van vakken garanderen

76 In de vierde klas kun je bij het eerste rapport -onder voorwaarden- nog een keer veranderen

77 vakwissel •Niet direct •Wordt in rapportvergadering besproken •Niet om een beter rooster te krijgen •Wordt niet toegewezen als er niet gewerkt is •Alternatief moet rooster- technisch haalbaar zijn •Je volgt vak tot de beslissing

78 Oefenkeuze •de vakkenkeuze bestaat uit drie delen: •eerst het verplichte profieldeel •dan het vrije profieldeel •vervolgens de vakken in het vrije deel

79 gemeenschappelijke vakken zijn verplichte vakken •ANW = algemene natuurwetenschappen Gemeenschappelijke vakken Nederlands Engels Maatschappijleer Lich. Opvoeding ANW

80 Profielen OOOO Natuur EconomieCultuur &&&& TechniekGezondheidMaatschappij ↓↓↓↓ Keuze uit: O Frans 1 kiezen O Duits O CKV 1 kiezen O KCV ↓↓↓↓

81 Profielvakken Wiskunde BBiologieEconomieGeschiedenis NatuurkundeScheikundeGeschiedenis Scheikunde ↓↓↓↓ Keuze uit: geen keuzevak O Wiskunde A O Wiskunde C O Wiskunde B O Wiskunde A O Wiskunde B Om wiskunde-B te kunnen volgen moet je in de derde klas voor dit vak minimaal een 6 op je eindrapport hebben

82 Profielkeuzevak Verplicht 1 uit 4 Verplicht 1 uit 5 Verplicht 1 maatsch.vak en 1 cultuurvak O NLT O M&OO AardrijkskundeMaatsch. O InformaticaO Aardrijkskunde O Maatsch.wetensch. Maatsch. O BiologieO NatuurkundeO Maatsch.wetensch.O Economie Maatsch. O O&O O DuitsO TekenenCultuur O FransO DuitsCultuur O FransCultuur O LatijnCultuur O FilosofieCultuur ↓↓↓↓ Je kunt Latijn niet kiezen als je dat vak in de onderbouw niet gehad hebt. Filosofie kun je wèl kiezen als je het eerder niet had.

83 Keuze-examenvak (keuze van 2 vakken is verplicht) Voor keuze-examen vakken kun je een keuze maken uit alle in de profielen aangeboden vakken. 1111 2222 •Keuze uit: Latijn, Frans, Duits, Spaans, geschiedenis, aardrijkskunde, natuurkunde, scheikunde, natuur, leven & technologie (NLT), biologie, economie, management & organisatie (M&O), maatschappijwetenschappen, tekenen, informatica en filosofie •Bij biologie wordt nadrukkelijk de combinatie met scheikunde aangeraden. •Niet tweemaal hetzelfde vak kiezen!

84 •Extra vak alleen als het roostertechnisch past

85

86 Tijdpad •In februari/maart: voorlichtingen over examenvakken •maart: docenten brengen advies uit •april: ouderspreekavond •april: voorlopige profielkeuze •februari – juni: individuele gesprekken met leerlingen •mei: combinatiemogelijkheden bekend en ruimte voor evt. extra vak

87 einde


Download ppt "Decanenvoorlichting ouders 3 atheneum 5 februari 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google