De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

3.2 Behandeling amendementen. Amendement 1 – Indiener Reimond Went BETREFT: Vervangen ‘het waterschap’ en ‘een waterschap’ door AGV. Huidige tekst: ‘het.

Verwante presentaties


Presentatie over: "3.2 Behandeling amendementen. Amendement 1 – Indiener Reimond Went BETREFT: Vervangen ‘het waterschap’ en ‘een waterschap’ door AGV. Huidige tekst: ‘het."— Transcript van de presentatie:

1 3.2 Behandeling amendementen. Amendement 1 – Indiener Reimond Went BETREFT: Vervangen ‘het waterschap’ en ‘een waterschap’ door AGV. Huidige tekst: ‘het waterschap’ en ‘een waterschap’. GEWIJZIGD TEKSTVOORSTEL: AGV.

2 3.2 Behandeling amendementen Amendement 1 – Indiener Reimond Went TOELICHTING We zeggen in het programma in algemene zin dingen over Waterschappen, maar als het over één waterschap gaat dan gaat over ons waterschap. Dus dan ook gewoon AGV noemen.

3 3.2 Behandeling amendementen Amendement 1 – Indiener Reimond Went ADVIES BESTUUR Niet overnemen en stuk controleren of er consequent Waterschap AGV staat. Na stemming Het advies van het bestuur is aangenomen.

4 3.2 Behandeling amendementen. Amendement 2 – Indiener Reimond Went BETREFT: Verplaatsen tekst onder kopje Amsterdam naar 4. Tariefontwikkeling. Toevoegen aan laatste bullit van dat hoofdstuk. Huidige tekst: De tarieven ………. sterk te verlagen.

5 3.2 Behandeling amendementen Amendement 2 – Indiener Reimond Went GEWIJZIGD TEKSTVOORSTEL: Verplaatsen tekst onder kopje Amsterdam naar 4. Tariefontwikkeling. Toevoegen aan laatste bullit van dat hoofdstuk. TOELICHTING Onderwerp past het beste bij tariefontwikkeling en niet als enige punt onder een kopje Amsterdam.

6 3.2 Behandeling amendementen Amendement 2 – Indiener Reimond Went ADVIES BESTUUR Ontraden. Na stemming Aangenomen.

7 3.2 Behandeling amendementen. Amendement 3 – Indiener Reimond Went BETREFT: Nieuwe tekst over ‘grootstedelijk water’ ipv de huidige tekst onder het kopje Amsterdam. En daar ook de tekst onder het huidige kopje Sloterplas aan toevoegen. Huidige tekst:

8 3.2 Behandeling amendementen Amendement 3 – Indiener Reimond Went GEWIJZIGD TEKSTVOORSTEL: Stad, uw water! Water is als altijd al bepalend voor de ontwikkeling van het stedelijk gebied. Stedelijk waterbeheer is een belangrijk vraagstuk voor de komende jaren. Dat betekent dat we niet alleen ruimte moeten maken voor water en het goed moeten gebruiken. De VVD vindt het ook een belangrijke taak van een waterschap om te zorgen dat kan worden genoten van haar water. Waterschap AVG is nadrukkelijk aanjager, makelaar en geeft het voorbeeld met snelle implementatie als ze zelf aan zet zijn.

9 3.2 Behandeling amendementen Amendement 3 – Indiener Reimond Went TOELICHTING Er moet in het verkiezingsprogramma zeker iets worden opgenomen over grootstedelijk water en de specifieke uitdagingen en oplossingen. Daarmee automatisch ook iets over Amsterdam.

10 3.2 Behandeling amendementen Amendement 3 – Indiener Reimond Went ADVIES BESTUUR Ontraden. Na stemming Aangenomen.

11 3.2 Behandeling amendementen. Amendement 4 – Indiener Johan Molema BETREFT: Punt 6 van het tien puntenplan Huidige tekst: 6. Samenwerking is noodzakelijk. De VVD zet zich in voor intensivering voor samenwerking tussen alle instanties die met het waterbeheer te maken hebben (gemeenten, provincies, waterschappen. "de waterketen") ten behoeve van de doelmatigheid.

12 3.2 Behandeling amendementen Amendement 4 – Indiener Johan Molema GEWIJZIGD TEKSTVOORSTEL: De VVD zet zich in voor intensivering voor samenwerking tussen alle instanties die met het waterbeheer te maken hebben ( gemeenten, provincies, waterschappen. "de waterketen") ten behoeve van de doelmatigheid. Hierbij dient tevens onderzocht te worden of het opschalen of het elders onderbrengen van de waterschapstaken kan resulteren in het efficienter beheren van de taken.

13 3.2 Behandeling amendementen Amendement 4 – Indiener Johan Molema TOELICHTING Ondanks de wat gematigde toon van de minister om de plannen m.b.t. de waterschappen uit het regeerakkoord te realiseren denk ik dat elke organisatie zelfkritisch moet blijven. Het uitvoeren van een onderzoek naar de taken van het waterschap en de (her)organisatie van deze taken kan immers ook de huidige organisatie doen versterken als blijkt dat de taken juist bij een apart bestuursorgaan moeten blijven om de veiligheid te kunnen waarborgen.

14 3.2 Behandeling amendementen Amendement 4 – Indiener Johan Molema ADVIES BESTUUR Ontraden. Na stemming Vervallen, besloten is het tien puntenprogramma niet vast te stellen.

15 3.2 Behandeling amendementen. Amendement 5 – Indiener Ariane Hoog BETREFT: Verkiezingsprogramma Huidige tekst:

16 3.2 Behandeling amendementen Amendement 5 – Indiener Ariane Hoog GEWIJZIGD TEKSTVOORSTEL: De Amstel, Gooi en Vechtstreek heeft een afwisselend landschap met veel verschillende functies van stadsleven en landbouw tot natuur en recreatie. In het gebied wonen en werken veel mensen en zijn veel bedrijven en instellingen gevestigd, die zorgen voor werkgelegenheid. Denk bijvoorbeeld aan Amsterdam met haar grachten, die op de werelderfgoedlijst van Unesco staan en de ZuidAs, Hilversum met het mediapark en maar ook Stichtse Vecht en de plassen. De Amstel, Gooi en Vechtstreek omvat ook belangrijke vaarwegverbindingen, die van belang zijn voor zowel de beroeps- en de recreatievaart als voor het hele watersysteem.

17 3.2 Behandeling amendementen Amendement 5 – Indiener Ariane Hoog GEWIJZIGD TEKSTVOORSTEL: De VVD wil een actieve rol vervullen in het waterschapsbestuur van AGV, omdat zij ervan overtuigd is dat AGV een belangrijke bijdrage aan de economie levert en daarmee de werkgelegenheid in de regio een positieve impuls geeft.

18 3.2 Behandeling amendementen Amendement 5 – Indiener Ariane Hoog TOELICHTING In de huidige inleiding ontbreekt iets over het gebied AGV en het belang van het waterschap voor de bewoners en bedrijven. Met wat voorbeelden wordt de lezer meer bewust dat het ook om de eigen leefomgeving gaat.

19 3.2 Behandeling amendementen Amendement 5 – Indiener Ariane Hoog ADVIES BESTUUR Overnemen. Na stemming Aangenomen.

20 3.2 Behandeling amendementen. Amendement 6 – Indiener Ariane Hoog BETREFT: Verkiezingsprogramma Huidige tekst: De VVD wil werk met werk maken door bijvoorbeeld waterberging met natuur te combineren.

21 3.2 Behandeling amendementen Amendement 6 – Indiener Ariane Hoog GEWIJZIGD TEKSTVOORSTEL: De VVD wil werk met werk maken door bijvoorbeeld waterberging met recreatie/groen te combineren.

22 3.2 Behandeling amendementen Amendement 6 – Indiener Ariane Hoog TOELICHTING Door het voorbeeld van recreatie te kiezen houdt je het breder en is beter toegankelijk voor ondernemers. Bovendien wil VVD AGV dat het waterschap zich op haar kerntaken richt. Natuur, EHS etc is kerntaak van de provincie, die krijgt daar ook vanuit het rijk de middelen voor.

23 3.2 Behandeling amendementen Amendement 6 – Indiener Ariane Hoog ADVIES BESTUUR Overnemen. Na stemming Aangenomen.

24 3.2 Behandeling amendementen. Amendement 7 – Indiener Ariane Hoog BETREFT: Verkiezingsprogramma Huidige tekst: Financiën is een van de speerpunten.

25 3.2 Behandeling amendementen Amendement 7 – Indiener Ariane Hoog GEWIJZIGD TEKSTVOORSTEL: Financiën op orde is.

26 3.2 Behandeling amendementen Amendement 7 – Indiener Ariane Hoog TOELICHTING Een van de slogans van de vorige verkiezingen van de VVD is financiën op orde. Dit is voor de kiezer zeer herkenbaar. Financiën is generieker, iedereen doet dat maar met zijn eigen interpretatie.

27 3.2 Behandeling amendementen Amendement 7 – Indiener Ariane Hoog ADVIES BESTUUR Voorstel is om dit te combineren: Financiën op orde is één van de speerpunten van de VVD. Na stemming Aangenomen.

28 3.2 Behandeling amendementen. Amendement 8 – Indiener Ariane Hoog BETREFT: Verkiezingsprogramma Huidige tekst: Om de tarieven laag te houden …tot en met waterschap.

29 3.2 Behandeling amendementen Amendement 8 – Indiener Ariane Hoog GEWIJZIGD TEKSTVOORSTEL: De VVD wil zo slim en efficiënt mogelijk omgaan met de middelen van het AGV, hierdoor kunnen de tarieven zo laag mogelijk blijven. Daarom wil de VVD dat het AGV aan assetmanagement gaat doen. Dat betekent onder meer dat gekeken wordt of de levensduur van kapitaalintensieve goederen, zoals installaties verlengd kunnen worden, in plaats van direct te vervangen. Hiermee wordt minder beslag gelegd op de vermogenspositie van het Waterschap.

30 3.2 Behandeling amendementen Amendement 8 – Indiener Ariane Hoog TOELICHTING Het doel van de VVD zou niet een laag tarief maar een slimme en efficiënt manier met de middelen omgaan. Het is ook een financieel technisch verhaal dat verduidelijking behoeft.

31 3.2 Behandeling amendementen Amendement 8 – Indiener Ariane Hoog ADVIES BESTUUR Overnemen. Na stemming Aangenomen.

32 3.2 Behandeling amendementen. Amendement 9 – Indiener Ariane Hoog BETREFT: Verkiezingsprogramma Huidige tekst: Situatie.

33 3.2 Behandeling amendementen Amendement 9 – Indiener Ariane Hoog GEWIJZIGD TEKSTVOORSTEL: Huishouding.

34 3.2 Behandeling amendementen Amendement 9 – Indiener Ariane Hoog TOELICHTING Situatie is generiek, huishouding meer specifiek.

35 3.2 Behandeling amendementen Amendement 9 – Indiener Ariane Hoog ADVIES BESTUUR Overnemen. Na stemming Aangenomen.

36 3.2 Behandeling amendementen. Amendement 10 – Indiener Ariane Hoog BETREFT: Verkiezingsprogramma Huidige tekst: Financiën en bestuur.

37 3.2 Behandeling amendementen Amendement 10 – Indiener Ariane Hoog GEWIJZIGD TEKSTVOORSTEL: Daar waar mogelijk streven we dan ook naar vormen van samenwerking om expertise en middelen zo slim en efficiënt mogelijk in te zetten.

38 3.2 Behandeling amendementen Amendement 10 – Indiener Ariane Hoog TOELICHTING De VVD ziet samenwerking als een manier om kosten in de hand te houden. Waarom het wiel zelf opnieuw uit vinden als er al een duurzame oplossing voor handen is.

39 3.2 Behandeling amendementen Amendement 10 – Indiener Ariane Hoog ADVIES BESTUUR Overnemen. Na stemming Aangenomen; redactioneel kijken of er geen dubbelingen in staan.

40 3.2 Behandeling amendementen. Amendement 11 – Indiener Ariane Hoog BETREFT: Verkiezingsprogramma Huidige tekst: De VVD wil dat door de extra kapitaallasten … t/m gehouden.

41 3.2 Behandeling amendementen Amendement 11 – Indiener Ariane Hoog GEWIJZIGD TEKSTVOORSTEL: De VVD wil de tariefontwikkeling in de hand houden. Dit wil zij onder meer bereiken door bij gelijkblijvend risicoprofiel, te zorgen dat het investeringsplafond niet overschreden wordt.

42 3.2 Behandeling amendementen Amendement 11 – Indiener Ariane Hoog TOELICHTING Bij de huidige regel zouden we geen extra investering kunnen doen. Stel dat de veiligheid dan wel gezondheid in het geding is, dan zouden we bij de huidige regel geen extra investering kunnen doen. Volgens mij moeten we dit als VVD niet willen.

43 3.2 Behandeling amendementen Amendement 11 – Indiener Ariane Hoog ADVIES BESTUUR Overnemen. Na stemming Aangenomen.

44 3.2 Behandeling amendementen. Amendement 12 – Indiener Ariane Hoog BETREFT: Verkiezingsprogramma Huidige tekst: De VVD vindt dat bezuinigingen …. t/m te houden.

45 3.2 Behandeling amendementen Amendement 12 – Indiener Ariane Hoog GEWIJZIGD TEKSTVOORSTEL: De eerste bullit te veranderen in: De VVD is van mening dat de tarieven zo laag mogelijk gehouden moeten worden, mede door een efficiënt mogelijke organisatie. Tweede voorstel: Punt 4 tariefsontwikkeling opnemen onder op 2 of als hoofdstuk 3

46 3.2 Behandeling amendementen Amendement 12 – Indiener Ariane Hoog TOELICHTING Het doel van de VVD is niet om te bezuinigen maar om zo efficiënt mogelijk met de middelen om te gaan. Dat kan ook beteken dat bezuinigd wordt. Als men vindt dat er bij het AGV op bepaalde zaken bezuinigd kan worden, zouden we dat concreet moeten benoemen. BV uit de benchmark blijkt dat we het op bepaalde punten duurder uitvoeren dan andere waterschappen, dit is voor de VVD reden om het slimmer uit te voeren wat een bezuiniging betekent.

47 3.2 Behandeling amendementen Amendement 12 – Indiener Ariane Hoog ADVIES BESTUUR Ontraden. Na stemming Aangenomen, tweede voorstel redactioneel naar kijken.


Download ppt "3.2 Behandeling amendementen. Amendement 1 – Indiener Reimond Went BETREFT: Vervangen ‘het waterschap’ en ‘een waterschap’ door AGV. Huidige tekst: ‘het."

Verwante presentaties


Ads door Google