De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Europees aanbesteden ICT beheer PO. Samenstelling werkgroep Iwan Trouwborst (dir. J.H. Snijdersschool) – voorzitter Daan van der Meer(adj.dir sws Balans)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Europees aanbesteden ICT beheer PO. Samenstelling werkgroep Iwan Trouwborst (dir. J.H. Snijdersschool) – voorzitter Daan van der Meer(adj.dir sws Balans)"— Transcript van de presentatie:

1 Europees aanbesteden ICT beheer PO

2 Samenstelling werkgroep Iwan Trouwborst (dir. J.H. Snijdersschool) – voorzitter Daan van der Meer(adj.dir sws Balans) Manfred JansenICT Peter HonselaarICT Dominique BribosiaInkoop Jetske & Daniellebureau Significant

3 Pagina 3 van 15 In hoofdlijnen zag de planning er als volgt uit: OnderdeelStartdatumEinddatum Opstellen aanbestedingsstrategie + goedkeuring BMT PO en CvB Opstellen selectieleidraad Opstellen PvE Opstellen Gunningsleidraad Selectiefase Gunningsfase Voornemen tot gunnen + goedkeuring BMT PO en CvB Alcatel-termijn Definitieve gunning Contractbespreking Implementatie Start dienstverlening Tijdpad aanbesteding

4 Uitgangspunten Huidige SLA Beheer op techniek Huidige indeling netwerk behouden bij aanvang Beheer op gebruikersniveau Service op maat - standaardcontract voor alle Lucas-PO-scholen - verschillende opties voor plus diensten Wijze van melden – door elke gebruiker Diversiteit van hardware op de scholen Plan van aanpak vloeiende overgang van oud naar nieuw o PvE – beschrijven wat je van de nieuwe partij verwacht – wat is goed en wat moet anders?

5 Verloop 17 geïnteresseerde partijen 8 partijen schreven in bij de selectiefase 6 partijen voldeden niet aan de gestelde eisen 2 partijen uitgenodigd voor de gunningsfase Eerste beoordeling op kwaliteit - min. ‘4’ (5-puntsschaal) Inrichting helpdesk Implementatieplan Rapportage Visie Tweede beoordeling op de prijsstelling Eén partij voldeed niet aan de ‘4’ norm

6 Nieuwe (oude) partner minder kosten– meer service…

7 Wat verandert er? o Alle goede dingen blijven o 24/7 dienstverlening op mail en thuiswerk o Pluspakketten - snellere afhandeling storingen - zaterdag/zomerschool - smart boarden o Openingstijden (eerder open, later dicht, ook weken in vakanties) o Duidelijke afspraken over snelheid van afhandelen o Contractbesprekingen over praktische invulling van o.a. - Wijze van hulp buiten werktijden - Afhandeling van problemen – heel duidelijk in kaart brengen - Wanneer welke dienstverlening verwacht kan worden o Informatie richting scholen over verschillende contracten o Communicatielijnen - direct tussen school en ITS - helpdesktool / / sms-dienst / telefoon /schoolbezoek - rapportage op de diverse niveaus op vastgestelde momenten

8 Prijsstelling Basisdienst : helpdesk op werkdagen van 7.30 uur tot uur 8% lager dan huidige contract Plusdienst 1: hersteltijd verkorten2454,- per jaar Plusdienst 2: helpdesk zaterdag en zomer1437,- per jaar Plusdienst 3: Third party management 0,- per jaar

9 Vervolgstappen o Contractbesprekingnov o Informatiepakket scholen opstellendec o Informatiebijeenkomsten (ICT-ambassadeurs en directie)jan


Download ppt "Europees aanbesteden ICT beheer PO. Samenstelling werkgroep Iwan Trouwborst (dir. J.H. Snijdersschool) – voorzitter Daan van der Meer(adj.dir sws Balans)"

Verwante presentaties


Ads door Google