De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Europees aanbesteden ICT beheer PO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Europees aanbesteden ICT beheer PO."— Transcript van de presentatie:

1 Europees aanbesteden ICT beheer PO

2 Samenstelling werkgroep
Iwan Trouwborst (dir. J.H. Snijdersschool) – voorzitter Daan van der Meer (adj.dir sws Balans) Manfred Jansen ICT Peter Honselaar ICT Dominique Bribosia Inkoop Jetske & Danielle bureau Significant

3 Tijdpad aanbesteding In hoofdlijnen zag de planning er als volgt uit:
Onderdeel Startdatum Einddatum Opstellen aanbestedingsstrategie + goedkeuring BMT PO en CvB Opstellen selectieleidraad Opstellen PvE Opstellen Gunningsleidraad Selectiefase Gunningsfase Voornemen tot gunnen + goedkeuring BMT PO en CvB Alcatel-termijn Definitieve gunning Contractbespreking Implementatie Start dienstverlening

4 Uitgangspunten Huidige SLA Beheer op techniek
Huidige indeling netwerk behouden bij aanvang Beheer op gebruikersniveau Service op maat - standaardcontract voor alle Lucas-PO-scholen - verschillende opties voor plus diensten Wijze van melden – door elke gebruiker Diversiteit van hardware op de scholen Plan van aanpak vloeiende overgang van oud naar nieuw PvE – beschrijven wat je van de nieuwe partij verwacht – wat is goed en wat moet anders?

5 Verloop 17 geïnteresseerde partijen
8 partijen schreven in bij de selectiefase 6 partijen voldeden niet aan de gestelde eisen 2 partijen uitgenodigd voor de gunningsfase Eerste beoordeling op kwaliteit - min. ‘4’ (5-puntsschaal) Inrichting helpdesk Implementatieplan Rapportage Visie Tweede beoordeling op de prijsstelling Eén partij voldeed niet aan de ‘4’ norm

6 Nieuwe (oude) partner minder kosten– meer service…

7 Wat verandert er? Alle goede dingen blijven
24/7 dienstverlening op mail en thuiswerk Pluspakketten - snellere afhandeling storingen - zaterdag/zomerschool - smart boarden Openingstijden (eerder open, later dicht, ook weken in vakanties) Duidelijke afspraken over snelheid van afhandelen Contractbesprekingen over praktische invulling van o.a. - Wijze van hulp buiten werktijden - Afhandeling van problemen – heel duidelijk in kaart brengen - Wanneer welke dienstverlening verwacht kan worden Informatie richting scholen over verschillende contracten Communicatielijnen - direct tussen school en ITS - helpdesktool / / sms-dienst / telefoon /schoolbezoek - rapportage op de diverse niveaus op vastgestelde momenten

8 Prijsstelling Basisdienst : helpdesk op werkdagen van 7.30 uur tot uur 8% lager dan huidige contract Plusdienst 1: hersteltijd verkorten 2454,- per jaar Plusdienst 2: helpdesk zaterdag en zomer 1437,- per jaar Plusdienst 3: Third party management ,- per jaar

9 Vervolgstappen Contractbespreking nov
Informatiepakket scholen opstellen dec Informatiebijeenkomsten (ICT-ambassadeurs en directie) jan


Download ppt "Europees aanbesteden ICT beheer PO."

Verwante presentaties


Ads door Google