De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

25 stappen tot 2017 Op 31 oktober 2017 is het juist 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de deur van de slotkapel te Wittenburg ophing.

Verwante presentaties


Presentatie over: "25 stappen tot 2017 Op 31 oktober 2017 is het juist 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de deur van de slotkapel te Wittenburg ophing."— Transcript van de presentatie:

1 25 stappen tot 2017 Op 31 oktober 2017 is het juist 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de deur van de slotkapel te Wittenburg ophing. Hij deed dit met de bedoeling een discussie op gang te brengen rondom een essentieel punt in het geloof: de vergeving van zonden en verzoening met de rechtvaardigheid van God.

2 25 stappen tot 2017 Wij willen als Lutheranen deze kans aangrijpen om met alle belang-stellenden de discussie aan te gaan. We willen dat doen door 25 maal op dinsdagavond bij elkaar te komen en stap voor stap de weg van Luther af te leggen, om samen te leren van hem.

3 25 stappen tot 2017 De 25 stappen zijn verdeeld in 3 groepen:
Luther zijn weg en werk over zijn leven en hoe hij was Luther en de bijbel over zijn interpretatie van de bijbel Luther en de theologie de belangrijkste leerstellingen van hem

4 25 stappen tot 2017 De opzet van de avond is als volgt:
1 Inloop, kennismaking, opening Presentatie van het onderwerp van de avond Koffie pauze Discussie over het onderwerp Afsluiting Nazit, voor wie dat wil, over de 95 nieuwe stellingen

5 Luther Lezingen 1e STAP

6 Luther Lezingen 1e STAP Hans Lüder – Margarete Lindeman
? Oudere broer Martin Lüder - Eisleben 10 nov – 18 febr. 1546 Totaal 6 kinderen Later latiniseerde hij zijn naam tot Martinus Luther

7 Luther Lezingen 1e STAP Enige jaartallen
voorjaar familie verhuist naar Mansfeld voorjaar naar de stadsschool voorjaar op school in Maagdenburg zomer naar parochieschool Eisenach – h.Anna april naar universiteit Erfurt herfst baccalareus artium - filosofie 2 juli onweer in Stotternheim 17 juli intrede in klooster Erfurt 4 april priesterwijding herfst naar Wittenberg - college geven november 1510 reis naar Rome herfst terug in Wittenburg 19 oktober 1512 promotie tot doctor in de theologie

8 Luther Lezingen 1e STAP Luthers jeugdjaren en eerste scholen
Met Luther op pad blz.7-8

9 Luther Lezingen 1e STAP De Parochieschool blz. 10
Naar de Universiteit blz. 11 Rechten en filosofie Zijn studie en Aristoteles Nominalisme versus Realisme Geloven versus Weten

10 Luther Lezingen 1e STAP Het onweer en de belofte blz. 12

11 Luther Lezingen 1e STAP In het klooster van de Augustijners te Erfurt
blz.13,14 Zijn priesterwijding 4 april en de eerste preek 2 mei 1507 De afkeur van zijn vader trof hem diep

12 Luther Lezingen 1e STAP De worsteling met Gods beeld
Luther kwelt zich met waken en vasten God is onbarmhartig, straft de zondaar en is een rechtvaardige rechter in zijn oordeel. Von Staupich, zijn biechtvader Haalt hem over theologie te studeren

13 Luther Lezingen 1e STAP Naar Rome 1510 blz. 18 – 19
Een grote teleurstelling

14 Luther Lezingen 1e STAP Promotie tot doctor, oktober 1512, met de woorden “Ik, Doctor Martinus, ben ertoe gedwongen en geroepen Doctor in de Heilige Schrift te worden. Ik moet op mijn geliefde Heilige Schrift zweren en beloven haar trouw en onvervalst te prediken en te leren”. Aan die belofte heeft hij zich trouw gehouden! Studie div. bijbelboeken en vertalingen van Bijbel boeken voor zijn lessen. Hij krijgt voor het eerst alle bijbelboeken in handen.

15 Luther Lezingen 1e STAP Er waren rond 1500 veel veranderingen:
Naar India - Vasco da Gama Amerika - Christoffel Columbus Rond de wereld - Magelhaes Eerste globe en kaart - Mercator Wereldbeeld - Nicolaus Copernicus Boekdrukkunst - Johannes Gutenberg Draagbare klok - Peter Helein

16 Luther Lezingen 1e STAP Maar Luther was géén hervormer – géén vernieuwer en wilde dat ook later niet zijn. Hij had niet veel op met de nieuwe ideeën, als de Bijbel zegt dat de zon om de aarde draait dan is dat zo! Liever wilde hij terug naar de oude beginsels en de leer van bijv. Augustinus. Hij meende dat hij zich met overgave daarop moest richten.

17 Luther Lezingen 1e STAP Luther als monnik werd beschreven als: Martinus is van middelbare grootte. Zijn lichaam is mager, door zorgen en studie zo uitgemergeld, dat men, als men dichterbij komt, bijna al zijn beenderen kan tellen.

18 Luther Lezingen 1e STAP Ter discussie / gesprek: God als
Rechtvaardige Rechter – straft de zonde Zijn Gerechtigheid, Rechtvaardiging? Hoe dacht ‘men’ rond 1500 daarover? Hoe denkt u er nu over?

19 Luther Lezingen 2e STAP Volgende maand, zelfde tijd en plaats.
Deel 2: de geopende deur We zullen zien hoe allerlei gebeurtenissen en vooral de studie van Paulus brief aan de Romeinen, Luther voorbereidde voor de grote stap: de 95 stellingen.


Download ppt "25 stappen tot 2017 Op 31 oktober 2017 is het juist 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de deur van de slotkapel te Wittenburg ophing."

Verwante presentaties


Ads door Google