De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kenmerk 21 De protestantse reformatie die splitsing van de christelijke kerk in West-Europa tot gevolg had. Les 1: De Christelijke Kerk valt uiteen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kenmerk 21 De protestantse reformatie die splitsing van de christelijke kerk in West-Europa tot gevolg had. Les 1: De Christelijke Kerk valt uiteen."— Transcript van de presentatie:

1 Kenmerk 21 De protestantse reformatie die splitsing van de christelijke kerk in West-Europa tot gevolg had. Les 1: De Christelijke Kerk valt uiteen

2 Herontdekking van het Schrift Ontwikkeling boekdrukkunst en alfabetisme –Eind 15 e eeuw nam Het aantal bijbels toe door de ontwikkeling van de boekdrukkunst Nam het aantal geletterde toe –Gevolg Het aantal mensen dat zelf de kritisch Bijbel leest, neemt toe Een aantal mensen legt de bijbel anders uit dan dé Kerk Gevolg –Sommige mensen wijzen de Kerk op haar tekortkomingen »Erasmus –Anderen keren de kerk de rug toe »O.a. Luther en Calvijn H4:§ 2:p69-71

3 Hervorming a.k.a. Reformatie Luther en Calvijn –Wilden duidelijke en vergaande veranderingen van/in dé Kerk Deze kwamen er niet Hierdoor traden zij en/of stelden zij zich buiten de Kerk (ketters) Maarten Luther (1483-1546) Johannes Calvijn (1509-1564)

4 Kritiek op de Rooms-katholieke kerk Neemt in de 15 e en 16 e eeuw steeds meer toe –Luxe van de kerk & geestelijken luxe leven haaks op armoede –Rijkdom van de Kerk: land, gebouwen & geld haaks op armoede & wie betaalt hier voor –Beelden verafgoden & relikwieën vereren staat haaks op het OT –Misbruik macht door geestelijken Door misbruik van hun invloed op jouw leven & alleenrecht op uitleg van de Bijbel –Aflatenhandel; in het handboek wordt specifiek op ingegaan op de Betaling voor vergeving van je zonden door “God”

5 Maarten Luther - een echte fundo Ging nog verder in zijn kritiek –Afschaffen Pausschap Celibaat Allerlei sacramenten (een gewijde handelingen die terug zouden zijn te voeren op Jezus’ handelen) Kloosterorden –Doel Mensen moesten persoonlijk in contact komen met God –Niet een laag ertussen –Actie –Hij vertaalde de Bijbel –Wilde onderwijs voor gewone mensen op 31 oktober 1517 spijkerde Maarten Luther95 stellingen aan de deur van de slotkapel in Wittenberg

6 Hervorming = afscheiding De Paus gooide Luther – na zijn wilde voorstellen - in de ban. Vergaande Gevolgen –Helaas voor de paus kreeg Luther steun van de Duitse vorsten! Dwars tegen de wil van de Keizer in! –De vorsten keerden zich af van Rome en de Keizer, wat aardig voordelig bleek! Zij werden zelf hoofd van de Kerken Pakten alle bezittingen van de RK kerk af Volgens de Hervormde Leer (Protestantse Geloof) moest een onderdaan altijd naar de vorst luisteren

7 Calvijn Calvijn stichtte in Zwitserland een eigen Kerk –Deze kerk had veel overeenkomsten met de Lutheranen, maar ook verschillen Een Calvinistische gemeenschap bestuurt zichzelf, dus geen vorst boven je Je mag tegen de wereldlijke machthebber in opstand komen, als die een slecht vorst is In Scandinavië volgende men de Duitse weg, in Nederland de Zwitserse. In Engeland brak Hendrik VIII met de Paus –In eerste instantie uit eigenbelang (wilde scheiden) –Stichtte de Anglicaanse Kerk –Lijkt enigszins op het Protestantisme

8 Reformatie en Contrareformatie

9


Download ppt "Kenmerk 21 De protestantse reformatie die splitsing van de christelijke kerk in West-Europa tot gevolg had. Les 1: De Christelijke Kerk valt uiteen."

Verwante presentaties


Ads door Google