De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

5 Een nieuwe wereld. Een nieuwe wereld Tijd van Ontdekkers en Hervormers (Vroegmoderne Tijd, 1500-1600)

Verwante presentaties


Presentatie over: "5 Een nieuwe wereld. Een nieuwe wereld Tijd van Ontdekkers en Hervormers (Vroegmoderne Tijd, 1500-1600)"— Transcript van de presentatie:

1 5 Een nieuwe wereld

2 Een nieuwe wereld Tijd van Ontdekkers en Hervormers (Vroegmoderne Tijd, 1500-1600)

3 Kenmerkende aspecten Het begin van de Europese overzeese expansie. Het veranderende mens- en wereldbeeld van de Renaissance en het begin van een nieuwe wetenschappelijke belangstelling. De hernieuwde oriëntatie op het erfgoed van de Klassieke Oudheid. De protestantse Reformatie, die de splitsing van de christelijke kerk in West-Europa tot gevolg had. Het conflict in de Nederlanden, dat resulteerde in de stichting van een Nederlandse staat.

4 De Portugese ontdekkingsreizen De Portugezen legden in de 15de eeuw de basis voor de Europese expansie: prins Hendrik de Zeevaarder zond expedities uit om de Afrikaanse westkust te verkennen zo raakten de Portugezen vertrouwd met windrichtingen en stromingen ook ontwikkelden ze betere schepen en nieuwe navigatietechnieken

5 Aan land in de nieuwe wereld

6 Europa ontdekt de wereld

7 Een nieuw wereldbeeld Door de ontdekkingstochten ging de cartografie snel vooruit De nieuwe kaarten tonen het nieuwe wereldbeeld Wetenschap was niet meer gebaseerd op overgeleverde kennis, maar op onderzoek en waarneming

8 Een nieuw mensbeeld In de 14de eeuw begon in Italië de Renaissance: er kwam een hernieuwde belangstelling voor het klassieke erfgoed in de kunst ging het om het individu en de schoonheid van het menselijk lichaam ook de kunstenaar werd gevierd als persoon; bij voorkeur was hij een uomo universale

9 Een verdraagzame spotter ‘holle hoofden onder de monnikskap’: ‘ wanneer ze met hun ezelsstemmen in de kerken hun psalmen uitbalken (die ze wel van buiten kennnen, maar waar ze niets van begrijpen), dan denken ze echt de oren der hemelbewoners te plezieren’ Erasmus was een van de belangrijkste humanisten: hij bestuurde de klassieke literatuur en wilde die echt begrijpen hij wilde terug naar het oorspronkelijke geloof via een juist begrip van de Bijbel door het individu hij hekelde misstanden binnen de Kerk, maar verafschuwde de scheuring veroorzaakt door de Hervorming hij pleitte voor verdraagzaaamheid

10 Scheuring in de Kerk In 1517 begint de Kerkhervorming of Reformatie, wanneer Maarten Luther zijn 95 stellingen publiceert Luther keert zich vooral tegen de handel in aflaten Johannes Calvijn is een nog radicalere hervormer Hij gaat uit van de predestinatie en geeft onderdanen het recht zich te verzetten tegen een ‘goddeloze’ overheid

11 De weegschaal van het geloof Naast het katholicisme ontstond het protestantisme als richting binnen het westerse christendom Beide richtingen bestreden elkaar fel

12 Einde aan de eenheid Contrareformatie en godsdienstoorlogen konden de eenheid binnen de Kerk niet herstellen Bovendien ontstond er meer dan één protestantse kerk

13 Onrust in de Nederlanden Karel en zijn opvolger Filips II voerden in de Nederlanden een politiek van centralisatie, maar de adel en de steden wilden hun privileges behouden Een andere bron van ergernis vormde de vervolging van protestanten door de inquisitie

14 De Beeldenstorm 1566 barst de bom en breekt de Beeldenstorm uit

15 De Opstand Filips II stuurde Alva om de onrust de kop in te drukken, maar door diens harde maatregelen nam het verzet alleen maar toe In 1568 begon de Opstand onder leiding van Willem van Oranje

16 Een nieuw begin ‘Op grond van de voorafgaande overwegingen en door de nood gedwongen zijn we overeengekomen de koning van Spanje krachtens het recht vervallen te verklaren van zijn rechten ten aanzien van ons land. Van nu af aan zullen we hem niet meer moeien in kwesties betreffende deze landen. Ook zullen wij zijn titel als vorst niet meer gebruiken of toestaan dat iemand deze gebruikt.’ In 1579 sloten de opstandige gewesten zich aaneen in de Unie van Utrecht Twee jaar later zwoeren zij Filips II af als vorst In 1588 stichtten zij de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden


Download ppt "5 Een nieuwe wereld. Een nieuwe wereld Tijd van Ontdekkers en Hervormers (Vroegmoderne Tijd, 1500-1600)"

Verwante presentaties


Ads door Google