De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

H5 Ontdekker en hervormersH5.4 De Nederlandse Opstand De bron heet “de duivels doedelzak”. Wie stelt het hoofd voor dat als doedelzak wordt bespeeld? Welk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "H5 Ontdekker en hervormersH5.4 De Nederlandse Opstand De bron heet “de duivels doedelzak”. Wie stelt het hoofd voor dat als doedelzak wordt bespeeld? Welk."— Transcript van de presentatie:

1 H5 Ontdekker en hervormersH5.4 De Nederlandse Opstand De bron heet “de duivels doedelzak”. Wie stelt het hoofd voor dat als doedelzak wordt bespeeld? Welk geloof had de tekenaar van deze bron?

2 H5 Ontdekker en hervormersH5.4 De Nederlandse Opstand Bij welk geloof hoort deze prent? Noem twee beeldelementen die bewijzen dat je idee klopt.

3 H5 Ontdekker en hervormersH5.4 De Nederlandse Opstand De bron heet `de geloofsboom`. Bij welk geloof hoort de boom en waar kun je dat aan zien? Wat of wie stellen de mannen met de bijlen voor en waarom hakken ze de “geloofsboom” om? Wat of wie stellen de andere mannen voor? Leg uit waar je dat aan kunt zien.Welk geloof had de tekenaar van de bron?

4 H5 Ontdekker en hervormersH5.4 De Nederlandse Opstand “Interieur van de St Odulphuskerk in Assendelft”, geschilderd door P.J Saenredam in 1649 Welk geloof hebben de mensen in de kerk en leg uit waarom je dat denkt. In de kerk heeft de preekstoel een centrale plaats. Vanaf de preekstoel werd o.a. de bijbel voorgelezen. Waarom was de preekstoel zo belangrijk voor protestanten?

5 H5 Ontdekker en hervormers De Nederlanden vielen sinds de 15 de eeuw onder één landsheer Karel V had in 1515 het bestuur over de Nederlanden op zich genomen. De gewesten hadden een grote zelfstandigheid Ook de steden hadden grote zelfstandigheid In ieder gewest had Karel V een stadhouder die voor hem overlegde met de standen van het gewest Slechts bij hoge uitzondering riep Karel V de Staten Generaal bij elkaar H5.4 De Nederlandse Opstand

6 H5 Ontdekker en hervormers Vanuit zijn hof in Brussel werkte Karel V aan de centralisatie van zijn bestuur Hij beperkte de gewestelijke zelfstandigheid door centrale adviesraden op te richten waar ambtenaren in zaten Ook Karels godsdienst- politiek versterkte zijn greep op de gewesten H5.4 De Nederlandse Opstand In 1522 richtte Karel V een eigen inquisitie op Onder Karel V werden meer dan 2000 mensen om hun geloof op de brandstapel gebracht

7 H5 Ontdekker en hervormersH5.4 De Nederlandse Opstand In 1555 verdeelt Karel V zijn rijk tussen zijn zoons. Filips II wordt koning van Spanje, Napels, Sicilië en Portugal en Heer der Nederlanden Naast een groot rijk erft Filips II ook veel problemen in de Nederlanden

8 H5 Ontdekker en hervormersH5.4 De Nederlandse Opstand De edelen waren boos omdat er adviesraden zijn ingesteld die: -wetten maken buiten de edelen om -belastingen innen die de edelen daardoor mislopen -een gedeelte van de rechtspraak overnemen waardoor ze minder aanzien krijgen Veel mensen in de Nederlanden zijn boos vanwege de centralisatie De burgers in de steden zijn boos omdat: -hun oude stadsrechten zoals zelfbestuur en zelf recht mogen spreken worden aangetast -de vervolgingen van de protestanten slecht is voor de handel Protestanten zijn boos omdat de inquisitie is ingesteld Filips II gaat door met de centralisatie

9 H5 Ontdekker en hervormersH5.4 De Nederlandse Opstand Filips II zet de politiek van zijn vader voort Hij gaat door met het centraliseren van het bestuur en het protestantisme te bestrijden Een voorbeeld van zijn centralisatiepolitiek was de kerkelijke reorganisatie die hij doorvoerde Juist nu drong het Calvinisme door in de Nederlanden. De inquisitie werkte op volle toeren

10 H5 Ontdekker en hervormersH5.4 De Nederlandse Opstand In 1559 stelt Filips zijn zuster Margaretha van Parma aan als landvoogdes Ze kreeg direct problemen met de hoge adel vanwege haar adviseur kardinaal Granvelle Voor de hoge adel was hij de verpersoonlijking van de centralisatiepolitie

11 H5 Ontdekker en hervormersH5.4 De Nederlandse Opstand Het verzet van de hoge edelen wordt geleid door Willem van Oranje In 1564 vraagt Willem van Oranje namens de hoge adel om godsdienstvrijheid In 1566 trekken honderden lage edelen naar het paleis van de landvoogdes en bieden een smeekschrift aan waarin ze vragen om afschaffing van de inquisitie Ce ne sont que des Geux!

12 H5 Ontdekker en hervormersH5.4 De Nederlandse Opstand Margaretha van Parma belooft de kettervervolgingen te matigen Daardoor durfde calvinisten in de zomer van 1566 openlijk bijeen te komen.

13 Pieter Breugel de Oude, De predeking van Johannes de Doper 1566 H5 Ontdekker en hervormersH5.4 De Nederlandse Opstand

14 H5 Ontdekker en hervormersH5.4 De Nederlandse Opstand Schandelijke beeldenverering!! Schande! Op naar het klooster Daardoor durfde calvinisten in de zomer van 1566 openlijk bijeen te komen. Margaretha van Parma belooft de kettervervolgingen te matigen In de weken daarna raasde een beeldenstorm door de Nederlanden

15 Huiswerk:L. Par 5.3 & 5.4 Aant & ppt H5 Ontdekker en hervormersH5.4 De Nederlandse Opstand


Download ppt "H5 Ontdekker en hervormersH5.4 De Nederlandse Opstand De bron heet “de duivels doedelzak”. Wie stelt het hoofd voor dat als doedelzak wordt bespeeld? Welk."

Verwante presentaties


Ads door Google