De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OPKOMST VAN DE REPUBLIEK. 1555 FILIPS II VOLGT, ZIJN VADER, KAREL V OP MARGARETHA VAN PARMA WORDT AANGESTELD ALS LANDVOOGDES.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OPKOMST VAN DE REPUBLIEK. 1555 FILIPS II VOLGT, ZIJN VADER, KAREL V OP MARGARETHA VAN PARMA WORDT AANGESTELD ALS LANDVOOGDES."— Transcript van de presentatie:

1 OPKOMST VAN DE REPUBLIEK

2 1555 FILIPS II VOLGT, ZIJN VADER, KAREL V OP MARGARETHA VAN PARMA WORDT AANGESTELD ALS LANDVOOGDES

3 FILIPS II17 GEWESTEN POLITIEKCENTRALISATIEPARTICULARISME RELIGIEUSKATHOLIEKPROTESTANT (TOLERANT TOV ANDERS GELOVIGEN) ECONOMISCHCENTRALE BELASTINGEN IEDER GEWEST / STAD HEEFT EIGEN BELASTING. HEER VRAAGT DMV “BEDE” OM BELASTINGOP- BRENGST

4  FILIPS II IS STRENG GELOVIG  KETTERS MOETEN STRENG WORDEN AANGEPAKT  “BRIEVEN UIT HET BOS VAN SEGOVIA”  VERBOND DER EDELEN PLEIT VOOR “VERZACHTING VAN DE KETTERPLAKKATEN” (SMEEKSCHRIFT)

5 “N’AYEZ PAS PEUR, MADAME, CE NE SONT PAS DES GUEUX”

6  U HOEFT NIET BANG TE ZIJN, MEVROUW, HET ZIJN SLECHTS BEDELAARS  “GEUS” WORDT ERENAAM  EDELEN DRAGEN GEUZENPENNIG AAN DE HALS OF HOUTEN BEDELNAP AAN RIEM

7  MARGARETHA PROBEERT BEIDE KANTEN TE VRIEND TE HOUDEN  TERVERGEEFS  AUGUSTUS 1566: BOM BARST IN STEENVOORDEN  BEELDENSTORM

8

9  FILIPS II WOEST OVER SMEEKSCHRIFT  HIJ STUURT HERTOG VAN ALVA NAAR OPSTANDIGE GEWESTEN

10  RAAD VAN BEROERTEN (BLOEDBANK) KRIJFT OPDRACHT OM SCHULDIGEN VAN BEELDENSTORM TE BESTRAFFEN  EERSTE SLACHTOFFERS: STADHOUDERS EGMONT EN HOORNE  WIL 10 E PENNING INVOEREN (CENTRALE BELASTING)  NEEMT GENOEGEN MET AFKOOPSOM

11  1568 BEGIN GEWAPEND VERZET (HUURLEGER) OLV WILLEM VAN ORANJE  1568 HEILIGERLEE  1572 DEN BRIEL  1573 / 1574 BEZETTING LEIDEN, HAARLEM EN ALKMAAR ▪ INNUDATIES (DIJKEN DOORSTEKEN, LAND LOOPT ONDER WATER, BELEGERAARS KOMEN IN DE KNEL)  1574 MOOKERHEI

12 BELEG VAN LEIDEN

13  FILIPS II HEEFT NAAST DE OPSTANDIGE 17 GEWESTEN, NOG MEER OP ZIJN BORD LIGGEN  FILIPS II IS BANKROET (2X FAILLIET)  SOLDATEN IN GEWESTEN WORDEN NIET BETAALD  SOLDATEN GAAN “LOON” ZELF HALEN  “SPAANSE FURIE”

14  1576 PACIFICATIE VAN GENT  STATEN-GENERAAL WILLEN GEZAMENLIJK DE SPAANSE TROEPEN VERDRIJVEN  FILIPS II BLIJFT WETTIG HEER DER NEDERLANDEN  1579 UNIE VAN ATRECHT (ARRAS)  ZUIDELIJKE GEWESTEN SLUITEN VERDRAG MET FILIPS II

15  1579 UNIE VAN UTRECHT  NOORDELIJKE GEWESTEN BESLUITEN STRIJD VOORT TE ZETTEN  VRIJHEID VAN GEWETEN ≠ GELOOFSVRIJHEID GEWESTEN BESLISSEN IEDER VOOR ZICH OVER HET GELOOF  NIEMAND MAG VERVOLGD WORDEN VANWEGE GODSDIENST

16

17

18  1581 ACTE VAN VERLATINGHE  STATEN-GENERAAL (VAN DE NOORDELIJKE, OPSTANDIGE GEWESTEN) ZETTEN FILIPS II ALS “HEER DER NEDERLANDEN” AAN DE KANT  WIE WORDT NU SOEVEREIN DER NEDERLANDEN?  HERTOG VAN ANJOU (BEVALT NIET)  WILLEM VAN ORANJE († 1584)  GRAAF VAN LEICESTER (BEVALT NIET)

19  DEDUCTIE VAN VRANCKEN  SOUVEREINITEIT LAG ALTIJD AL BIJ DE STATEN- GENERAAL  STATENBOND: LOS VERBOND VAN ZELFSTANDIGE STATEN  ALEEN SAMENWERKING OP NOODZAKELIJKE TERREINEN ▪ DEFENSIE ▪ BUITENLANDSE ZAKEN

20  VRIJHEID VAN GEWETEN  GEEN GELOOFSVRIJHEID IN DE REPUBLIEK  ANDERE GELOVEN WORDEN GEDOOGD :  ER VEEL KATHOLIEKEN IN DE REPUBLIEK WOONDEN  REPUBLIEK IN OPSTAND GEKOMEN VANWEGE DE GELOOFSVERVOLGING (WILLEN NIET HYPOCRIET OVERKOMEN)  GELOOFSVERVOLGING SLECHT VOOR HANDEL

21  VEEL MIGRANTEN NAAR DE REPUBLIEK  JODEN (VANWEGE ANTI-SEMITISME IN LAND VAN HERKOMST)  PROTESTANTEN  WETENSCHAPPERS ▪ VRIJHEID VAN GEWETEN ▪ RELATIEF WEINIG CENSUUR

22  MOEDERNEGOTIE IS DE BASIS  ONTSTAAN COMMERCIELE LANDBOUW  ONTBREKEN VAN FEODALE TRADITIE  PRODUCEREN VOOR DE MARKT IS DUS MOGELIJK  POLITIEKE MACHT VAN DE GILDEN GERING  1585 VAL VAN ANTWERPEN (AFSLUITING VAN DE SCHELDE)  STAPELMARKT IN AMSTERDAM  CONSTANTE TOEVOER VAN MIGRANTEN

23  ZELFSTANDIGHEID VAN DE VERSCHILLENDE GEWESTEN WORDT SCHERP BEWAAKT.  EIGEN BELANG VOOR HET ALGMEEN BELANG (PROTECTIONISME)

24  WATERBEHEERSING GAAT ECHTER BOVEN ALLES. DIT WORDT WEL GOED GEREGELD  PERSOONLIJKE CONTACTEN ZIJN DE SAMENHANGNDE FACTOR IN DE REPUBLIEK.  HANDEL  HUWELIJK

25  SAMENWERKINGSVERBAND VAN KOOPLIEDEN OM DE GEVAREN/KOSTEN VAN DE LANGE VAART OP TE SPECERIJGEBIEDEN TE DELEN  KOSTEN UITRUSTEN SCHIP EN BEMANNING  VIJANDELIJKE OORLOGSSCHEPEN  KAPERS  STORM  WINDSTILTE


Download ppt "OPKOMST VAN DE REPUBLIEK. 1555 FILIPS II VOLGT, ZIJN VADER, KAREL V OP MARGARETHA VAN PARMA WORDT AANGESTELD ALS LANDVOOGDES."

Verwante presentaties


Ads door Google