De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van Hunebed tot heden Kenmerk 22: Het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in de stichting van een Nederlandse staat Les 46: De Opstand.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van Hunebed tot heden Kenmerk 22: Het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in de stichting van een Nederlandse staat Les 46: De Opstand."— Transcript van de presentatie:

1 Van Hunebed tot heden Kenmerk 22: Het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in de stichting van een Nederlandse staat Les 46: De Opstand

2 Den Briel en haar gevolg
H10:§ 2:p168 Den Briel en haar gevolg Op 1 april veroverde de watergeuzen – per ongeluk – Den Briel Deze verovering werd opgedragen aan Willem van Oranje, hetgeen hij aanvaarde Gesterkt door deze veroveringen grijpen in veel Zeeuwse en Hollandse steden de Calvinisten de macht Waarna Spaanse troepen vaak niet succesvol trachtte de steden te heroveren Deze troepen zorgden ook voor veel ellende op het platteland Als gevolg hiervan sloten steeds meer steden/Gewesten zich aan bij de Opstandelingen - Pacificatie van Gent, 1576

3 Geen eenheid in de Nederlanden
Het verbond tussen de Gewesten – de Pacificatie – bleek een tijdelijke De voornaamste oorzaak was de godsdienstige verdeeldheid. Willem was er niet in geslaagd radicale katholieken (Zuiden) en radicale protestanten (Noorden) tot elkaar te brengen Zijn voorstel tot religievrede (juli 1578) werd zowel door het Noorden als het Zuiden afgewezen In 1579 sloten drie Zuidelijke Gewesten de Unie van Atrecht en onderwierpen zich weer aan Filips II De andere Zuidelijke Gewesten sloten zich bij het Noorden aan en vormde de Unie van Utrecht (1580)

4 De Unie van Utrecht, Atrecht (Arass) en enkele “losse” Gewesten

5 Hoe nu verder? De Gewesten die de Unie van Utrecht vormden vroegen zich af hoe nu verder te gaan? Willem wilde de Gewesten aan laten sluiten bij de hertog van Anjou, wat enkele ook deden, hetgeen uiteindelijk op niets uitliep. (De Franse vorst was de natuurlijke opponent van de Spaanse kroon!!) In 1581 schrijft Willem het Plakkaat van Verlatinge; een unieke daad; men kon niet anders! Filips was gewoon een slecht vorst! Willem kreeg echter geen tijd om zijn karwei af te maken, want in 1580 werd hij door Filips in de ban gedaan en in 1584 vermoord/geliquideerd

6 Plakkaat van Verlatinge

7 Moord op Willem de Zwijger

8 Strijd De Hertog van Parma moest van Filips orde op zaken stellen.
Hij boekte grote successen, maar had in Maurits en Frederik Hendrik voorname tegenstanders (zie kaarten) De afgescheiden provincies houden goeddeels stand, doordat Filips II meer oorlogen aan de hand had De Gewesten goed gebruikmaakte van de natte geografische omstandigheden (het water als wapen) De Gewesten - zo nu en dan - ook steun ontvingen

9 Zoek de verschillen

10 en einde Na het Twaalfjarige bestand ( ) werd de Vrede van Munster (1648) getekend Spanje erkende de Republiek Oorzaken De Spaanse strijd in het Zuiden kwam steeds verder klem te zitten tussen Noordelijke Nederlanden en Franse troepen Het Noorden (lees: Holland) wilde vrede, omdat de oorlog teveel kostte, waar de Holanders vooral voor moesten opdraaien.


Download ppt "Van Hunebed tot heden Kenmerk 22: Het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in de stichting van een Nederlandse staat Les 46: De Opstand."

Verwante presentaties


Ads door Google