De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Republiek in een tijd van vorsten3.1 Burgeroorlog in Engeland, godsdienstvrede in Frankrijk Onder de jonge Edward VI had de Anglicaanse kerk een protestante.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Republiek in een tijd van vorsten3.1 Burgeroorlog in Engeland, godsdienstvrede in Frankrijk Onder de jonge Edward VI had de Anglicaanse kerk een protestante."— Transcript van de presentatie:

1 De Republiek in een tijd van vorsten3.1 Burgeroorlog in Engeland, godsdienstvrede in Frankrijk Onder de jonge Edward VI had de Anglicaanse kerk een protestante leer gekregen Na het overlijden van Edward VI in 1553 kwam Bloody Mary op de troon en werd het katholicisme weer ingevoerd in Engeland Na het overlijden van Bloody Mary in 1558 kwam Elizabeth I op de troon die het protestantisme weer invoerde Het protestantisme was in Engeland gered door de ondergang van de Spaanse Armada In 1596 bedreigde Filips II Engeland opnieuw met een armada waarop Elisabeth het drievoudig verbond sloot met de Republiek en Frankrijk

2 De Republiek in een tijd van vorsten3.1 Burgeroorlog in Engeland, godsdienstvrede in Frankrijk Ook de Franse koning had vrede met Spanje gesloten waardoor de Republiek er vanaf 1604 weer alleen voor stond tegen Spanje Haar opvolger Jacobus I van Engeland sloot in 1604 vrede met Spanje The Virgin Queen overleed in 1603 Jacobus I en zijn opvolger Karel I kregen problemen met het parlement omdat ze vonden dat ze door God gezonden waren en niet afhakelijk hoorden te zijn van het parlement Karel I riep het parlement zelfs 11 jaar niet bijeen tot hij in 1640 geld nodig had om een opstand van de Schotten te onderdrukken Het liep uit op een burgeroorlog tussen voor- en tegenstanders van de koning In 1645 werd Karel I verslagen door Oliver Cromwell een strenge calvinist

3 De Republiek in een tijd van vorsten3.1 Burgeroorlog in Engeland, godsdienstvrede in Frankrijk Karel mocht eerst koning blijven maar in 1649 veroordeelde het parlement hem ter dood wegens hoogverraad Engeland werd een republiek onder leiding van Cromwell

4 De Republiek in een tijd van vorsten3.1 Burgeroorlog in Engeland, godsdienstvrede in Frankrijk Elisabeth I 1558-1603 Jacobus I 1603-1625 Karel I 1625-1649 Cromwell 1649-1660

5 De Republiek in een tijd van vorsten3.1 Burgeroorlog in Engeland, godsdienstvrede in Frankrijk Onder koning Hendrik II waren de hugenoten zwaar onderdrukt waardoor het rustig bleef in Frankrijk Hendrik II werd in 1559 opgevolgd door zijn zwakzinnige zoon Frans II Frans II overleed na een jaar waarna hij werd opgevolgd door zijn 10 jarige broer Karel IX Omdat Hendrik en Frans beide minderjarig waren was hun moeder eigenlijk degene die Frankrijk bestuurde Dat maakte haar niet zo machtig en felle katholieken probeerden haar te beïnvloeden om op te treden tegen de hugenoten Hugenoten probeerden haar te beïnvloeden om meer godsdienstvrijheid te krijgen

6 De Republiek in een tijd van vorsten3.1 Burgeroorlog in Engeland, godsdienstvrede in Frankrijk De hugenotenleider Gaspard de Coligny lukte het haar over te halen in 1572 om haar dochter te laten trouwen met de vooraanstaande hugenoot Hendrik van Navarra Door dit huwelijk zou de rust in Frankrijk moeten terugkeren Het huwelijk liep in 1572 uit op de bloedbruiloft Karel IX nam de verantwoordelijkheid voor dit bloedbad en de oorlog tussen hugenoten en katholieken die daarna volgde Karel IX stierf in 1574 kinderloos en werd opgevolgd door zijn broer Hendrik III Hendrik III was bang dat hij zijn troon zou verliezen aan machtige katholieken en liet daarom katholieke leiders vermoorden Hendrik III zelf werd op zijn beurt in 1589 vermoord Hij stierf kinderloos

7 De Republiek in een tijd van vorsten3.1 Burgeroorlog in Engeland, godsdienstvrede in Frankrijk Veel gematigde katholieken erkenden hem nu wel als koning en Hendrik kon nu eindelijk Parijs binnengaan Doordat Hendrik III kinderloos stierf volgde de hugenotenleider Hendrik van Navarra hem op omdat hij in 1572 met een zus van Hendrik III was getrouwd Katholieken weigerde Hendrik IV als koning te erkennen Filips II schoof zijn dochter Isabella naar voren om koningin te worden Tegelijkertijd gaf Filips II de hertog van Parma opdracht om Frankrijk vanuit de Nederlanden aan te vallen In deze situatie deed Hendrik IV in 1593 voor een tweede keer afstand van zijn calvinistische geloof

8 3.1 Burgeroorlog in Engeland, godsdienstvrede in Frankrijk In 1598 maakte Hendrik IV een eind aan de godsdienstoorlogen in zijn land met het Edict van Nantes De Republiek in een tijd van vorsten In het Edict van Nantes werd bepaald dat:  Frankrijk een katholiek land was  Hugenoten vrijheid van godsdienst hadden in de steden die ze al in handen hadden  Hugenoten troepen in 100 steden kregen om zich te kunnen verdedigen  In Parijs en omgeving bleef het protestantisme verboden In datzelfde jaar werden Frankrijk en Spanje gedwongen om vrede te sluiten omdat hun schatkist leeg was

9 De Republiek in een tijd van vorsten3.1 Burgeroorlog in Engeland, godsdienstvrede in Frankrijk Frankrijk kende na 1598 rust tot Hendrik IV in 1610 door een katholieke fanaticus werd vermoord De nieuwe koning Lodewijk XIII liet de regering grotendeels over aan kardinaal Richelieu Richelieu sloeg een opstand van hugenoten neer waardoor zij hun militaire privileges verloren

10 De Republiek in een tijd van vorsten Elisabeth I 1558-1603 Jacobus I 1603-1625 Karel I 1625-1649 Cromwell 1649-1660 Karel IX 1560- 1574 Hendrik III 1574- 1589 Hendrik IV 1589-1610 Lodewijk XIII 1610-1643 Lodewijk XIV 1643-1715 Filips II 1555-1581De Republiek 1588-1795 1568 begin van de Opstand 1579 Unie van Utrecht 1572 Inname van den Briel 1581 Plakkaat van Verlatinghe 1584 Willem van Oranje vermoord 1588 Ondergang 1 ste Armada 1584 Elisabeth stuurt troepen naar de Nederlanden 1642 begin Engelse burgeroorlog 1596 Drievoudig verbond 1645 Karel I verslagen door Cromwell 1562 Begin Franse godsdienst- oorlogen 1572 Bloedbruiloft 1598 Edict van Nantes 3.2 De eerste twintig jaar van de Republiek 1589 Filips II stuurt troepen om zijn dochter op de troon te krijgen

11 De Republiek in een tijd van vorsten3.2 De eerste twintig jaar van de Republiek Na de moord op van Willem van Oranje in 1584 werd er niet meer gezocht naar een vorst. De Unie van Utrecht leek ingenomen te worden door Spanje De Republiek werd gered door:  De ondergang van de Armada in 1588  De poging om de Franse troon in handen te krijgen in 1589

12 De Republiek in een tijd van vorsten3.2 De eerste twintig jaar van de Republiek Alle zeven gewesten en alle steden hadden hun eigen bestuur Ze overlegden in de Gewestelijke Staten die voor elk gewest een stadhouder benoemde De steden en gewesten waren dus autonoom De gewestelijke staten overlegden in de Staten Generaal over de buitenlandse politiek en defensie Het gewest Holland was overheersend in de Staten Generaal omdat Holland meer dan de helft van de uitgaven betaalde

13 3.2 De eerste twintig jaar van de Republiek Tot 1588 veroverde Parma grote gebieden Na 1588 kreeg Parma de opdracht om de hugenoten te verjagen waardoor hij niet op volle kracht in de Nederlanden kon vechten Bovendien werd het Spaanse leger verzwakt door geldnood De Republiek in een tijd van vorsten De Republiek kon door economische voorspoed een goed leger opbouwen onder leiding van prins Maurits Onder leiding van Maurits boekte de Republiek de ene overwinning na de andere Door het Drievoudig Verbond kreeg de Republiek internationale steun en erkenning

14 De Republiek in een tijd van vorsten3.2 De eerste twintig jaar van de Republiek Door financiele nood wilde Spanje in1606 praten over vrede Spanje en de Republiek konden het niet eens worden over godsdienst- vrijheid voor de katholieken in de Republiek In 1609 kwamen ze het twaalfjarig bestand overeen

15 De Republiek in een tijd van vorsten3.2 De eerste twintig jaar van de Republiek regeringsleiderRegenten benoemen Opperbevelhebber van leger en vloot Tijdens twaalfjarig bestand machtsstrijd

16 De Republiek in een tijd van vorsten3.2 De eerste twintig jaar van de Republiek

17 De Republiek in een tijd van vorsten3.2 De eerste twintig jaar van de Republiek

18 De Republiek in een tijd van vorsten3.2 De eerste twintig jaar van de Republiek

19 De Republiek in een tijd van vorsten 3.2 De eerste twintig jaar van de Republiek www.geschiedeniswerkplaats.noordhoff.nl -L. H2 De Republiek in een tijd van vorsten -M. Hulpvragen Havo hoofdstuk 3


Download ppt "De Republiek in een tijd van vorsten3.1 Burgeroorlog in Engeland, godsdienstvrede in Frankrijk Onder de jonge Edward VI had de Anglicaanse kerk een protestante."

Verwante presentaties


Ads door Google