De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Republiek in een tijd van vorsten Centralisatie en reformatie § 1.2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Republiek in een tijd van vorsten Centralisatie en reformatie § 1.2."— Transcript van de presentatie:

1 De Republiek in een tijd van vorsten Centralisatie en reformatie § 1.2

2 1.2 De Nederlanden onder de Bourgondiërs en de Habsburgers •Het Duitse Keizerrijk en Frankrijk –De Nederlanden waren aparte staatjes (Gewesten). De Noordelijke Nederlanden behoorden tot het Duitse Keizerrijk; de Zuidelijken bij Frankrijk –De Gewesten waren in de 14 e en 15 e eeuw grotendeels zelfstandig –De Gewesten werden bestuurd door de staten waarin edelen, geestelijken en steden vertegenwoordigd waren. –De steden waren goeddeels zelfstandig; de adel bestuurde het platteland

3 1.2 De Nederlanden onder de Bourgondiërs en de Habsburgers •De Bourgondiërs grijpen de “macht” –Gedurende de 15 e eeuw kwamen steeds meer Gewesten onder de Bourgondische Kroon (in 1383 het eerste gewest) –De Bourgondiërs trachten het bestuur meer te centraliseren •Ze verplaatsen hun hof naar Brussel •Er werd een hoogste rechtbank ingesteld (De Grote Raad) •En in 1466 werd de Staten Generaal voor het eerst bijeengeroepen •Met de SG maakte het hof ook afspraken over centrale belastingen •De Habsburgers krijgen de “macht” –In 1477 stierf de laatste Bourgondische koning op het slagveld. Hij had geen zoons en zijn dochter volgende hem op. Zij trouwde met een Habsburger.

4 Bourgondische Rijk

5 1512

6 1.2 De Nederlanden onder de Bourgondiërs en de Habsburgers •De Habsburgers krijgen de “macht” –Deze Habsburgers “leverden” vorsten aan het Duitse keizerrijk, Oostenrijk en uiteindelijk ook het Spaanse rijk. –Wel verloor men Bourgondië aan de Franse Koning Lodewijk XI (1477)! •Karel V –Karel V (1515) erfde uiteindelijk alle gebieden en vormde zich een groot rijk: •In 1515 werd Karel uitgeroepen als heer van de Nederlanden; uiteindelijk erfde hij Spanje (1516) en Oostenrijk (1519). •Hij dankte zijn macht vooral aan het rijke en machtige Spaanse Rijk.

7 Karel V (1500-1558)

8 Habsburgse Rijk

9 1.2 De Nederlanden onder de Bourgondiërs en de Habsburgers •Karel V –Zette de centralisatie politiek van de Bourgondiërs voort. –De Gewesten hielden echter hun privileges. –Wel vormde hij drie nieuwe centrale raden (1531) •De Raad van State –Advies orgaan van Hoge Adel voor de koning, •De Geheime Raad –Hoge ambtenaren en rechtsgeleerden, die wetten opstelden •De Raad van Financiën –Overleg met de Gewesten voor centen

10 1.2 De Nederlanden onder de Bourgondiërs en de Habsburgers •Karel V –Stelde een landvoogd aan om gedurende zijn afwezigheid de Nederlanden te besturen. Dit was om loyaliteitsredenen altijd een familielid. –Stelde – evenals de Bourgondiërs – stadhouders aan om namens hem de Gewesten te besturen. Hiervoor koos hij mensen uit de hoge adel. [waarom?]

11 1.2 De Nederlanden onder de Bourgondiërs en de Habsburgers •Het feitelijke beleid van Karel V –Hij zat altijd in geldnood (door oorlogen). Om dit af te dekken voerde hij vaste belastingen in. • Hij voerde de Tiende Penning in –Hiermee belaste hij verkoop van onroerend goed en hief accijnzen op bier, wijn en geweven stoffen –Ook voerde hij oorlog in de Nederlanden en voegde Friesland, Overijssel, Utrecht, Groningen en Gerle aan zijn rijk toe. –Tevens dwong hij Frankrijk afstand te doen van haar claim op de Zuidelijke gewesten. •Hierdoor ontstond in 1548 de staatkundige eenheid van de zeventien Nederlanden. Het Duitse Keizerrijk (de keizer) en de Staten Generaal – de staten via een eed – stemden hiermee in. Filips bedje leek gespreid!

12

13 Europa 1600


Download ppt "De Republiek in een tijd van vorsten Centralisatie en reformatie § 1.2."

Verwante presentaties


Ads door Google