De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Levensloop bij FLO- overgangsrecht Donderdag 2 en vrijdag 3 november 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Levensloop bij FLO- overgangsrecht Donderdag 2 en vrijdag 3 november 2006."— Transcript van de presentatie:

1 Levensloop bij FLO- overgangsrecht Donderdag 2 en vrijdag 3 november 2006

2 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Waar hebben we het over vandaag? De CAO-afspraken Selectieprocedure Het LOGA-pad Wanneer zeggen we wat? Belangrijk voor werkgever

3 Vereniging van Nederlandse Gemeenten CAO-afspraken

4 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Bij 20 dienstjaren: 210% (FLO 55-59) = 3 x 70% 140% (FLO 60) = 2 x 70% 59 (FLO 55-59) 60 (FLO 60) 62 pensioenonbetaald verlof 01-01-2006 percentage laatstgenoten bezoldiging 70%

5 Vereniging van Nederlandse Gemeenten CAO-afspraken Deze levensloopregeling is alleen van toepassing op medewerkers die: op 31 december 2005 werkzaam waren in een functie die recht gaf op FLO en, geboren zijn na 1949 en, die werkzaam zijn een bezwarende functie, zoals gedefinieerd in artikel 9b:2 sub b van de CAR-UWO: een betrekking met een hoge belasting door het frequent draaien van piket of het werken in roosterdiensten en deelname aan daaruit voortvloeiende werkzaamheden in de uitruk met als gevolg een verhoogde kans op gezondheidsklachten. Dus over medewerkers op wie artikel 9b:21 CAR of 9b:44 CAR van toepassing is.

6 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Bij 20 dienstjaren: 210% (FLO 55-59) = 3 x 70% 140% (FLO 60) = 2 x 70% 59 (FLO 55-59) 60 (FLO 60) 62 pensioenonbetaald verlof 01-01-2006 percentage laatstgenoten bezoldiging 70%

7 Vereniging van Nederlandse Gemeenten CAO-afspraken Er zijn een tweetal categorieën medewerkers voor wie deze levensloopregeling niet nu maar in 2007 zal worden uitgewerkt: Medewerkers die wél behoren tot de doelgroep maar die sinds 1 januari niet meer in een bezwarende functie werkzaam zijn Medewerkers die wél behoren tot de doelgroep die een invaliditeitsuitkering of herplaatsingstoelage krijgen.

8 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Selectieprocedure

9 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Selectieprocedure 38 levensloopaanbieders aangeschreven 11 offertes Geselecteerd op goede mix van: –solide rendementsverwachtingen –lage beheerskosten op beleggingen –goed uitgewerkt plan van aanpak met betrekking tot invoering en dienstverlening en ondersteuning aan werkgever en werknemer  Loyalis

10 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Het LOGA-pad

11 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Het LOGA-pad Loyalis berekent de periodieke bijdrage die de werkgever geeft om de gestelde doelen te bereiken. De medewerker heeft alle vrijheid te doen met deze werkgeversbijdrage levensloop wat hij wil Maar: alleen bij het volgen van het LOGA-pad kan de werkgever garanderen dat de 210% (of 140%) wordt bereikt.

12 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wat is het LOGA-pad? De werknemer volgt het LOGA-pad als hij: –deelneemt aan de levensloopregeling bij Loyalis in het geselecteerde product (Levensloop Garant) –Zijn complete werkgeversbijdrage inlegt op zijn levenslooprekening bij Loyalis –Niet tussentijds (vóór het bereiken van leeftijd 59/60 jaar) zijn levenslooptegoed opneemt

13 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Gevolgen afwijken LOGA-pad –Als de medewerker afwijkt van het LOGA- pad dan vervalt de garantie van de werkgever van de 210% (140%) op 59 (60) jarige leeftijd. –De medewerker moet zelf een financiële voorziening treffen om de periode 59-62 jaar te overbruggen

14 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Bijdrage > 12% Een aantal medewerkers zou per jaar > 12% in moeten leggen om het doel te bereiken, maar kan niet > 12% fiscaal gefacilieerd inleggen op zijn levenslooprekening. Voor deze medewerkers splitst de werkgever de storting van de bijdrage in: –een levensloopbijdrage van 12%; –een netto-uitkering van het resterende deel.

15 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Bijdrage > 12% - vervolg - Speciaal om voor de genoemde categorie medewerkers het doel alsnog te bereiken biedt Loyalis een netto spaarverzekering aan onder dezelfde voorwaarden als Levensloop Garant. Als de medewerker de netto uitkering van het resterende deel van de werkgever op de netto- rekening van Loyalis zet blijft de garantie van 210% (140%) behouden.

16 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Bijdrage van werkgever in 2006 Standaardsituatie: 12% van de opgegeven bezoldiging op peildatum, 1 januari 2006 met een correctie indien: –Werknemer na 1 januari meer of minder is gaan werken, –De bezoldiging over heel 2006 om andere reden lager is dan op peildatum verwacht. NB: werkgevers kunnen meer/minder gereserveerd hebben in 2006; breng dit onder de aandacht van de afdeling financiën.

17 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wanneer zeggen we wat?

18 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Begin november Persbericht LOGA kiest voor Loyalis als levensloopaanbieder. Internet, intranet, artikelen (extern en interne communicatie), Q&A en Loyalis Klantenservice Middelen ter ondersteuning van het communicatietraject. Informerende mailing naar werknemers Werkgever informeert werknemers over de keuze voor Loyalis, de besluiten en de betekenis ervan. Presentaties en spreekuur op locatie Mondelinge toelichting op afspraken en de betekenis daarvan.

19 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Half november Vooronderzoek tweede mailing naar werknemers over afsluiten Loyalis Levensloop Bij werknemers testen we de begrijpelijkheid van de tweede mailing. Toekennen polisnummer en aanleveren betaalkenmerken aan werkgevers bankrekeningnummer, polisnummer en code 33

20 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Eind november Tweede mailing naar werknemers Werkgever informeert alle werknemers over Loyalis Levensloop en geeft aan dat iedereen vanaf december een polis krijgt. Wil de werknemer dat niet, dan kan hij dat doorgeven. Implementatie van het systeem ´LOGA virtueel´ In dit systeem wordt de werkgeversbijdrage bepaald en er wordt bijgehouden of het doel van levensloop bereikt wordt. Marktonderzoek Testen of mensen bewust kiezen voor Loyalis Levensloop.

21 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vanaf december Start verzending polissen mogelijkheid terugsturen tot 1 maart 2007.

22 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Belangrijk voor werkgever

23 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Belangrijk voor werkgever Houd dagelijks het thema “Levensloop voormalig FLO” op www.VNG.nl, bij beleidsveld “arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid “ in de gaten voorwww.VNG.nl –FAQ’s –De sheets van deze presentatie –Alle andere informatie over dit onderwerp


Download ppt "Levensloop bij FLO- overgangsrecht Donderdag 2 en vrijdag 3 november 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google