De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VOORLICHTINGSAVOND VAKKEN-/PROFIELKEUZE

Verwante presentaties


Presentatie over: "VOORLICHTINGSAVOND VAKKEN-/PROFIELKEUZE"— Transcript van de presentatie:

1 VOORLICHTINGSAVOND VAKKEN-/PROFIELKEUZE
LWOO BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG THEORETISCHE LEERWEG DINSDAG 13 JANUARI 2015

2 VOORLICHTINGSAVOND VAKKEN-/PROFIELKEUZE
Programma: 19.15 uur Inloop met koffie en thee 19.30 uur Welkom en opening (Sandra , afdelingsleider onderbouw) 19.40 uur Informatie over de keuzemogelijkheden in de bovenbouw en aansluiting naar MBO en Havo (Mina Pikerie, decaan) 19:50 uur Vragen 20.30 uur Sluiting

3 Bestaat uit: Gemeenschappelijk deel Keuze deel
VAKKENKEUZE LWOO Bestaat uit: Gemeenschappelijk deel Keuze deel 

4 VAKKENKEUZE LWOO Leerjaar 3 en 4 gemeenschappelijke vakken: Nederlands
Engels Wiskunde Rekenen Maatschappijleer Bewegingsonderwijs CKV Mentorles Dienstverlening en Producten Elke klas krijgt 23 x 70 minuten les per week CKV = kennismaken en beleven van kunstuitingen Kunst & Cultuur = drama, muziek, dans

5 Keuze 1 uit 2: Economie Biologie
VAKKENKEUZE LWOO Keuze 1 uit 2: Economie Biologie

6 VAKKENKEUZE BASIS/KADER
Bestaat uit: Gemeenschappelijk deel Keuze deel 

7 VAKKENKEUZE BASIS/KADER
Leerjaar 3 en 4 gemeenschappelijke vakken: Nederlands Engels Wiskunde Rekenen Maatschappijleer Bewegingsonderwijs CKV Mentorles Dienstverlening en Producten Elke klas krijgt 23 x 70 minuten les per week CKV = kennismaken en beleven van kunstuitingen Kunst & Cultuur = drama, muziek, dans

8 VAKKENKEUZE BASIS/KADER
Keuze uit 1 uit 3: Duits Economie Biologie

9 Bestaat uit 3 delen: Gemeenschappelijk deel Profieldeel Vrije deel
PROFIELKEUZE TL Bestaat uit 3 delen: Gemeenschappelijk deel Profieldeel Vrije deel

10 PROFIELKEUZE TL Leerjaar 3 en 4 gemeenschappelijk deel: Nederlands
Engels Wiskunde Rekenen Maatschappijleer Bewegingsonderwijs CKV Mentorles

11 3 Profielen: Techniek Facilitair/Horeca/Commercie Zorg & Welzijn
PROFIELKEUZE TL 3 Profielen: Techniek Facilitair/Horeca/Commercie Zorg & Welzijn

12 PROFIEL TECHNIEK Profieldeel: Nask 1 (natuurkunde) Nask 2 (scheikunde)
Vrije deel (1 uit 3 kiezen): Economie Biologie Duits

13 PROFIEL FACILITAIR/ HORECA/COMMERCIE
Profieldeel: Economie Biologie Vrije deel: Duits of Frans Geschiedenis of Aardrijkskunde

14 PROFIEL ZORG EN WELZIJN
Profieldeel: Maatschappijleer 2 Biologie Vrije deel: Duits of Frans Geschiedenis of Aardrijkskunde Maatschappijleer 1 = gericht op burgerschap (beeldvorming en stereotypering, sociale verschillen, macht en zeggenschap, cultuur en socialisatie) Maatschappijleer 2 = gericht op bepaalde thema’s (mens en werk, massamedia, multiculturele samenleving, politiek)

15 ALLE PROFIELEN TN FHC Z&W Profieldeel Nask 1 Economie Maat. 2
Nask 2 Biologie Biologie Vrije deel Economie Duits of Frans Duits of Frans Biologie en en Duits Geschiedenis of Geschiedenis of Aardrijkskunde Aardrijkskunde Maatschappijleer 1 = gericht op burgerschap (beeldvorming en stereotypering, sociale verschillen, macht en zeggenschap, cultuur en socialisatie) Maatschappijleer 2 = gericht op bepaalde thema’s (mens en werk, massamedia, multiculturele samenleving, politiek)

16 Na het vmbo MBO TL4 – Havo 4 4 profielen: - Cultuur en Maatschappij (C&M) - Economie en Maatschappij (E&M) - Natuur en Gezondheid (N&G) - Natuur en Techniek (N&T) Maatschappijleer 1 = gericht op burgerschap (beeldvorming en stereotypering, sociale verschillen, macht en zeggenschap, cultuur en socialisatie) Maatschappijleer 2 = gericht op bepaalde thema’s (mens en werk, massamedia, multiculturele samenleving, politiek)

17 Aansluiting Havo Profielen Havo Vereiste Vakken Profielen Houtens
Techniek F/H/C Zorg & Welzijn C&M Duits of Frans (Geschiedenis) Duits (in het vrije deel kiezen) E&M Wiskunde (gem. deel) N&G Nask 1 Nask 2 N&T Maatschappijleer 1 = gericht op burgerschap (beeldvorming en stereotypering, sociale verschillen, macht en zeggenschap, cultuur en socialisatie) Maatschappijleer 2 = gericht op bepaalde thema’s (mens en werk, massamedia, multiculturele samenleving, politiek)

18 VAKKEN-/PROFIELKEUZE
Havo 4: Geschiedenis Leerlingen die C&M of E&M profiel willen kiezen of denken te gaan kiezen voor havo 4, wordt aangeraden om geschiedenis nu te kiezen. Leerlingen die C&M of E&M profiel willen kiezen of denken te gaan kiezen voor havo 4 en nu geen geschiedenis kiezen moeten in havo 4 een inhaalprogramma volgen.

19 VAKKEN-/PROFIELKEUZE
Havo 3: Leerlingen van TL+ kunnen aan het einde van leerjaar 2 naar havo 3 doorstromen indien: Voor de vakken wiskunde, Nederlands, Engels en M&M het eindcijfer ten minste een onafgeronde 7,5 bedraagt. Het eindcijfer van de overige vakken ten minste een 7 zijn. - Er geen onvoldoendes op het eindrapport zijn.

20 VAKKEN-/PROFIELKEUZE
Oriënteren op opleidingen en beroepen in leerjaar 2: In de week (13 t/m 17 oktober) Opleidingenmarkt en Beroepenavond (25 nov) Qompas Vakken-/Profielkeuze

21 BELANGRIJKE DATA 6 maart Voorlopige keuzeformulier
inleveren bij de mentor. 23 t/m 27 maart In deze week krijgen de leerlingen bij het mentorlesuur een brief met hun voorlopige keuze erop. 10 april Definitieve keuzeformulier 11 t/m 15 mei In deze week krijgen de leerlingen bij het mentorlesuur een brief met hun definitieve keuze erop.

22 VOORLICHTINGSAVOND VAKKEN-/PROFIELKEUZE
Vragen: Decaan Afdelingsleider Onderbouw Afdelingsleider Bovenbouw


Download ppt "VOORLICHTINGSAVOND VAKKEN-/PROFIELKEUZE"

Verwante presentaties


Ads door Google