De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VOORLICHTINGSAVOND VAKKEN-/PROFIELKEUZE LWOO BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG THEORETISCHE LEERWEG DINSDAG 13 JANUARI 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VOORLICHTINGSAVOND VAKKEN-/PROFIELKEUZE LWOO BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG THEORETISCHE LEERWEG DINSDAG 13 JANUARI 2015."— Transcript van de presentatie:

1 VOORLICHTINGSAVOND VAKKEN-/PROFIELKEUZE LWOO BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG THEORETISCHE LEERWEG DINSDAG 13 JANUARI 2015

2 VOORLICHTINGSAVOND VAKKEN-/PROFIELKEUZE Programma: 19.15 uur Inloop met koffie en thee 19.30 uur Welkom en opening (Sandra, afdelingsleider onderbouw) 19.40 uur Informatie over de keuzemogelijkheden in de bovenbouw en aansluiting naar MBO en Havo (Mina Pikerie, decaan) 19:50 uur Vragen 20.30 uur Sluiting

3 VAKKENKEUZE LWOO Bestaat uit: Gemeenschappelijk deel Keuze deel

4 VAKKENKEUZE LWOO Leerjaar 3 en 4 gemeenschappelijke vakken: Nederlands Engels Wiskunde Rekenen Maatschappijleer Bewegingsonderwijs CKV Mentorles Dienstverlening en Producten

5 VAKKENKEUZE LWOO Keuze 1 uit 2: Economie Biologie

6 VAKKENKEUZE BASIS/KADER Bestaat uit: Gemeenschappelijk deel Keuze deel

7 VAKKENKEUZE BASIS/KADER Leerjaar 3 en 4 gemeenschappelijke vakken: Nederlands Engels Wiskunde Rekenen Maatschappijleer Bewegingsonderwijs CKV Mentorles Dienstverlening en Producten

8 VAKKENKEUZE BASIS/KADER Keuze uit 1 uit 3: Duits Economie Biologie

9 PROFIELKEUZE TL Bestaat uit 3 delen: Gemeenschappelijk deel Profieldeel Vrije deel

10 PROFIELKEUZE TL Leerjaar 3 en 4 gemeenschappelijk deel: Nederlands Engels Wiskunde Rekenen Maatschappijleer Bewegingsonderwijs CKV Mentorles

11 PROFIELKEUZE TL 3 Profielen: Techniek Facilitair/Horeca/Commercie Zorg & Welzijn

12 PROFIEL TECHNIEK Profieldeel: Nask 1 (natuurkunde) Nask 2 (scheikunde) Vrije deel (1 uit 3 kiezen): Economie Biologie Duits

13 PROFIEL FACILITAIR/ HORECA/COMMERCIE Profieldeel: Economie Biologie Vrije deel: Duits of Frans Geschiedenis of Aardrijkskunde

14 PROFIEL ZORG EN WELZIJN Profieldeel: Maatschappijleer 2 Biologie Vrije deel: Duits of Frans Geschiedenis of Aardrijkskunde

15 ALLE PROFIELEN TNFHC Z&W ProfieldeelNask 1EconomieMaat. 2 Nask 2BiologieBiologie Vrije deelEconomie Duits of FransDuits of Frans Biologieenen DuitsGeschiedenis of Geschiedenis ofAardrijkskunde

16 Na het vmbo MBO TL4 – Havo 4 4 profielen: - Cultuur en Maatschappij (C&M) - Economie en Maatschappij (E&M) - Natuur en Gezondheid (N&G) - Natuur en Techniek (N&T)

17 Aansluiting Havo Profielen Havo Vereiste Vakken Profielen Houtens TechniekF/H/CZorg & Welzijn C&MDuits of Frans (Geschiedenis) Duits (in het vrije deel kiezen) Duits of Frans (in het vrije deel kiezen) Duits of Frans (in het vrije deel kiezen) E&MWiskunde (Geschiedenis) Wiskunde (gem. deel) Wiskunde (gem. deel) Wiskunde (gem. deel) N&GWiskunde Nask 1 Nask 2 Wiskunde Nask 1 Nask 2 N&TWiskunde Nask 1 Nask 2 Wiskunde Nask 1 Nask 2

18 VAKKEN-/PROFIELKEUZE Havo 4: Geschiedenis Leerlingen die C&M of E&M profiel willen kiezen of denken te gaan kiezen voor havo 4, wordt aangeraden om geschiedenis nu te kiezen. Leerlingen die C&M of E&M profiel willen kiezen of denken te gaan kiezen voor havo 4 en nu geen geschiedenis kiezen moeten in havo 4 een inhaalprogramma volgen.

19 VAKKEN-/PROFIELKEUZE Havo 3: Leerlingen van TL+ kunnen aan het einde van leerjaar 2 naar havo 3 doorstromen indien: -Voor de vakken wiskunde, Nederlands, Engels en M&M het eindcijfer ten minste een onafgeronde 7,5 bedraagt. -Het eindcijfer van de overige vakken ten minste een 7 zijn. - Er geen onvoldoendes op het eindrapport zijn.

20 VAKKEN-/PROFIELKEUZE Oriënteren op opleidingen en beroepen in leerjaar 2: In de week (13 t/m 17 oktober) Opleidingenmarkt en Beroepenavond (25 nov) Qompas www.beroepeninbeeld.nl Vakken-/Profielkeuze

21 BELANGRIJKE DATA 6 maart Voorlopige keuzeformulier inleveren bij de mentor. 23 t/m 27 maart In deze week krijgen de leerlingen bij het mentorlesuur een brief met hun voorlopige keuze erop. 10 april Definitieve keuzeformulier inleveren bij de mentor. 11 t/m 15 mei In deze week krijgen de leerlingen bij het mentorlesuur een brief met hun definitieve keuze erop.

22 VOORLICHTINGSAVOND VAKKEN-/PROFIELKEUZE Vragen: minapikerie@mijnhoutens.nl Decaan sandrasnippe@mijnhoutens.nl Afdelingsleider Onderbouw guussmid@mijnhoutens.nl Afdelingsleider Bovenbouw


Download ppt "VOORLICHTINGSAVOND VAKKEN-/PROFIELKEUZE LWOO BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG THEORETISCHE LEERWEG DINSDAG 13 JANUARI 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google