De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond 11 februari 2015 DE HOOGBEGAAFDE LEERLING denkt snel brede interesse onthoudt makkelijk denkt door intelligente humor denkt buiten kaders.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond 11 februari 2015 DE HOOGBEGAAFDE LEERLING denkt snel brede interesse onthoudt makkelijk denkt door intelligente humor denkt buiten kaders."— Transcript van de presentatie:

1

2 Informatieavond 11 februari 2015

3 DE HOOGBEGAAFDE LEERLING denkt snel brede interesse onthoudt makkelijk denkt door intelligente humor denkt buiten kaders creatief Eigenwijs denkt en … denkt en … denkt en … denkt en … denkt en … denkt en … denkt en … denkt en … denkt en … denkt en … denkt en … denkt en … denkt en … denkt en … denkt en … denkt en … denkt en … De hoogbegaafde leerling denkt en … denkt autonoom denkt onderzoeksgericht denkt TOP DOWN: (geheel  deel)

4 Uitgangspunten VIA Hageveld TOP DOWN: uit de echte wereld, geen overbodige herhaling AUTONOMIE: optimale differentiatie (b.v. tempo, aanpak) ONDERZOEKEN EN ONTWERPEN HB-THEMA’S: peers, motivatie en mindset, studie- vaardigheden MEERVOUDIGE INTELLIGENTIES VAN H. GARDNER OPTIMAAL LEERRENDEMENT KADERS, GRENZEN EN EISEN: gedrag, regels, wettelijke eisen

5 Het onderwijs in VIA Hageveld PRESTATIES Kennis: -Prestaties -Voortgangstoetsen -Lessen/workshops -Excursies Vaardigheden: -Prestaties -Workshops -Stage -Reflectie met ontwikkellijnen Portfolio

6 Prestatie alfa

7 Prestatie Bèta

8 Prestatie gamma

9 Prestatie delta

10 Weekritme onderbouw in dagdelen Maandag 8.30 – 14.20 Dinsdag 8.30 – 14.20 Woensdag 8.30 – 16.10 Donderdag 8.30 – 14.20 Vrijdag 8.30 – 14.20 1/2MentortijdPrestatietijd of Informatica Studievaardig- heden of filosofie Workshop Engels Delta major workshop: Tekenen/hv of Muziek of Drama. Lichamelijke opvoeding 3/4Gamma (AK) workshop Workshops alfa Workshop Nederlands Delta minor Workshop Frans Prestatietijd leerplein Workshop wiskunde 5/6Prestatietijd op leerplein Workshop wiskunde Workshop gamma Voer van Buiten: Gastsprekers e.d. Prestatietijd op leerplein Workshop Engels Mentortijd

11 Weekritme onderbouw in dagdelen Maandag 8.30 – 14.20 Dinsdag 8.30 – 14.20 Woensdag 8.30 – 16.10 Donderdag 8.30 – 14.20 Vrijdag 8.30 – 14.20 1/2MentortijdPrestatietijd of Informatica Studievaardig- heden of filosofie Workshop Engels Delta major workshop: Tekenen/hv of Muziek of Drama. Lichamelijke opvoeding 3/4Gamma (AK) workshop Workshops alfa Workshop Nederlands Delta minor Workshop Frans Prestatietijd leerplein Workshop wiskunde 5/6Prestatietijd op leerplein Workshop wiskunde Workshop gamma Voer van Buiten: Gastsprekers e.d. Prestatietijd op leerplein Workshop Engels Mentortijd

12 Weekritme onderbouw in dagdelen Maandag 8.30 – 14.20 Dinsdag 8.30 – 14.20 Woensdag 8.30 – 16.10 Donderdag 8.30 – 14.20 Vrijdag 8.30 – 14.20 1/2MentortijdPrestatietijd of Informatica Studievaardig- heden of filosofie Workshop Engels Delta major workshop: Tekenen/hv of Muziek of Drama. Lichamelijke opvoeding 3/4Gamma (AK) workshop Workshops alfa Workshop Nederlands Delta minor Workshop Frans Prestatietijd leerplein Workshop wiskunde 5/6Prestatietijd op leerplein Workshop wiskunde Workshop gamma Voer van Buiten: Gastsprekers e.d. Prestatietijd op leerplein Workshop Engels Mentortijd

13 Leerplein

14 Weekritme onderbouw in dagdelen Maandag 8.30 – 14.20 Dinsdag 8.30 – 14.20 Woensdag 8.30 – 16.10 Donderdag 8.30 – 14.20 Vrijdag 8.30 – 14.20 1/2MentortijdPrestatietijd of Informatica Studievaardig- heden of filosofie Workshop Engels Delta major workshop: Tekenen/hv of Muziek of Drama. Lichamelijke opvoeding 3/4Gamma (AK) workshop Workshops alfa Workshop Nederlands Delta minor Workshop Frans Prestatietijd leerplein Workshop wiskunde 5/6Prestatietijd op leerplein Workshop wiskunde Workshop gamma (GS) Voer van Buiten: Gastsprekers e.d. Prestatietijd op leerplein Workshop Engels Mentortijd

15 Weekritme onderbouw in dagdelen Maandag 8.30 – 14.20 Dinsdag 8.30 – 14.20 Woensdag 8.30 – 16.10 Donderdag 8.30 – 14.20 Vrijdag 8.30 – 14.20 1/2MentortijdPrestatietijd of Informatica Studievaardig- heden of filosofie Workshop Engels Delta major workshop: Tekenen/hv of Muziek of Drama. Lichamelijke opvoeding 3/4Gamma (AK) workshop Workshops alfa Workshop Nederlands Delta minor Workshop Frans Prestatietijd leerplein Workshop wiskunde 5/6Prestatietijd op leerplein Workshop wiskunde Workshop gamma Voer van Buiten: Gastsprekers e.d. Prestatietijd op leerplein Workshop Engels Mentortijd

16 Weekritme onderbouw in dagdelen Maandag 8.30 – 14.20 Dinsdag 8.30 – 14.20 Woensdag 8.30 – 16.10 Donderdag 8.30 – 14.20 Vrijdag 8.30 – 14.20 1/2MentortijdPrestatietijd of Informatica Studievaardig- heden of filosofie Workshop Engels Delta major workshop: Tekenen/hv of Muziek of Drama. Lichamelijke opvoeding 3/4Gamma (AK) workshop Workshops alfa Workshop Nederlands Delta minor Workshop Frans Prestatietijd leerplein Workshop wiskunde 5/6Prestatietijd op leerplein Workshop wiskunde Workshop gamma Voer van Buiten: Gastsprekers e.d. Prestatietijd op leerplein Workshop Engels Mentortijd

17

18 Voorbeeld ontwikkellijn STARTER X X X X X KUNNER Wacht af, wacht op instructie, aansturing, straf. Neemt het heft in eigen hand, neemt initiatief, stelt vragen, laat zich helpen. Kiest maar wat (workshops, prestaties). Kiest bewust voor prestaties en workshops. Kiest de makkelijke weg. Verlegt grenzen. Denkt niet vooruit, maakt geen planning. Denkt vooruit, maakt een concrete planning. Laat de planning snel los, stelt uit. Houdt zich zoveelmogelijk aan de planning, pakt aan. Haalt deadlines niet of negeert ze. Haalt deadlines. Haakt af. Zet door. Gebruikt de prestatietijd om niet te werken. Gebruikt de prestatietijd om flink door te werken. Laat de inhoud van workshopsover zich heenkomen. Weet waarom hij of zij in de workshop zit en doet actief mee. Zoekt geen hulp bij een vraag of probleem (bij medeleerling, expert of mentor). Zoekt hulp zodra hij of zij ergens zelf niet uit komt (bij medeleerling, expertof mentor). Zietvrijheid en keuzemogelijkheden in VIA als een bedreiging. Ziet vrijheid en keuzemogelijkheden in VIA als een kans.

19 Wat vraagt VIA van leerlingen (en ouders)? Bereidheid zich een groeimindset eigen te maken. Zelfstandigheid en zelfsturend vermogen. Bereidheid daar waar nodig externe hulp in te schakelen.

20 VIA, een leergemeenschap Samen met de leerlingen en de ouders zoeken we naar evenwicht tussen individuele behoeftes en gezamenlijke doelen behalen eigen aanpak en vereiste kwaliteit wat je als docent gewend was en wat nu nodig is respect voor de autonomie van de leerling en een zekere mate van aansturing

21 Onze ervaringen met VIA Er is al veel ontwikkeld; er moet nog veel meer Leerlingen komen met plezier naar school Een “peer”groep werkt Veel variatie in het aanbod Voer Van Buiten doet het goed We komen ogen en handen tekort M.n. ouders vinden het moeilijk om regulier los te laten We zijn op de goede weg naar onderwijs op maat

22 Regulier: jaarlaag/klas VIA: individuele progressie VWO regulier Eindexamen -------------------- Klas 6 Klas 5 Klas 4 Onderbouw -------------------- Klas 3 Klas 2 Klas 1 VIA Eindexamen -------------------- ------------------------- OB/ BB Nl En Fa Wi Bi Na Sk Ak Ge

23 Inschrijven en evt. loten leerlingen basisschool 7 februari: Open Dag (8.30 – 13.00) 11 februari: Hageveld Experience (19.30 – 21.00) Dan: Digitaal inschrijven Intakegesprek Eventueel loting (gewogen naar woonplaats)

24 Toelating in hoger leerjaar Beperkt aantal plekken, pas in april meer bekend over hoeveel beschikbaar. Wachtlijst, interne overstappers gaan voor, daarna extern op volgorde van aanmelding.

25 Extra (vrijwillige) ouderbijdrage Nodig om te kunnen werken met kleinere groepen dan waarvoor we een Rijksbijdrage ontvangen. Richtbedrag: 1.500,- euro.

26 M.I. Prestaties over VIA 1.Schrijf een compacte folder voor ouders. 2.Bedenk een statistisch onderzoek om toegenomen geluk aan te tonen. 3.Een beeldende poster voor groep 8. 4.Een rap of lied over de meerwaarde van topdown leren. 5.Ontwerp een profiel van de ideale VIA leerling. 6.Bedenk 10 veldwerk- opdrachten voor gamma die leerlingen enthousiast en nieuwsgierig maken. 7.Beschrijf hoe jouw kind zich zou voelen in VIA. 8.Maak een hoorspel over het leren in VIA.


Download ppt "Informatieavond 11 februari 2015 DE HOOGBEGAAFDE LEERLING denkt snel brede interesse onthoudt makkelijk denkt door intelligente humor denkt buiten kaders."

Verwante presentaties


Ads door Google