De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond 11 februari 2015

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond 11 februari 2015"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond 11 februari 2015

2 DE HOOGBEGAAFDE LEERLING
denkt en … DE HOOGBEGAAFDE LEERLING denkt TOP DOWN: (geheeldeel) onthoudt makkelijk denkt door denkt en … denkt en … denkt en … creatief denkt en … intelligente humor denkt autonoom denkt en … denkt en … denkt en … denkt onderzoeksgericht denkt en … denkt en … denkt en … denkt buiten kaders denkt en … denkt snel denkt en … Eigenwijs denkt en … denkt en … brede interesse denkt en … denkt en … denkt en …

3 Uitgangspunten VIA Hageveld
TOP DOWN: uit de echte wereld, geen overbodige herhaling AUTONOMIE: optimale differentiatie (b.v. tempo, aanpak) ONDERZOEKEN EN ONTWERPEN HB-THEMA’S: peers, motivatie en mindset, studie-vaardigheden MEERVOUDIGE INTELLIGENTIES VAN H. GARDNER OPTIMAAL LEERRENDEMENT KADERS, GRENZEN EN EISEN: gedrag, regels, wettelijke eisen

4 Het onderwijs in VIA Hageveld
PRESTATIES Kennis: Prestaties Voortgangstoetsen Lessen/workshops Excursies Vaardigheden: Prestaties Workshops Stage Reflectie met ontwikkellijnen Portfolio

5 Prestatie alfa

6 Prestatie Bèta

7 Prestatie gamma

8 Prestatie delta

9 Weekritme onderbouw in dagdelen
Maandag 8.30 – 14.20 Dinsdag Woensdag 8.30 – 16.10 Donderdag Vrijdag 1/2 Mentortijd Prestatietijd of Informatica Studievaardig-heden of filosofie Workshop Engels Delta major workshop: Tekenen/hv of Muziek of Drama. Lichamelijke opvoeding 3/4 Gamma (AK) workshop Workshops alfa Workshop Nederlands Delta minor Workshop Frans Prestatietijd leerplein Workshop wiskunde 5/6 Prestatietijd op leerplein Workshop gamma Voer van Buiten: Gastsprekers e.d.

10 Weekritme onderbouw in dagdelen
Maandag 8.30 – 14.20 Dinsdag Woensdag 8.30 – 16.10 Donderdag Vrijdag 1/2 Mentortijd Prestatietijd of Informatica Studievaardig-heden of filosofie Workshop Engels Delta major workshop: Tekenen/hv of Muziek of Drama. Lichamelijke opvoeding 3/4 Gamma (AK) workshop Workshops alfa Workshop Nederlands Delta minor Workshop Frans Prestatietijd leerplein Workshop wiskunde 5/6 Prestatietijd op leerplein Workshop gamma Voer van Buiten: Gastsprekers e.d.

11 Weekritme onderbouw in dagdelen
Maandag 8.30 – 14.20 Dinsdag Woensdag 8.30 – 16.10 Donderdag Vrijdag 1/2 Mentortijd Prestatietijd of Informatica Studievaardig-heden of filosofie Workshop Engels Delta major workshop: Tekenen/hv of Muziek of Drama. Lichamelijke opvoeding 3/4 Gamma (AK) workshop Workshops alfa Workshop Nederlands Delta minor Workshop Frans Prestatietijd leerplein Workshop wiskunde 5/6 Prestatietijd op leerplein Workshop gamma Voer van Buiten: Gastsprekers e.d.

12 Leerplein

13 Weekritme onderbouw in dagdelen
Maandag 8.30 – 14.20 Dinsdag Woensdag 8.30 – 16.10 Donderdag Vrijdag 1/2 Mentortijd Prestatietijd of Informatica Studievaardig-heden of filosofie Workshop Engels Delta major workshop: Tekenen/hv of Muziek of Drama. Lichamelijke opvoeding 3/4 Gamma (AK) workshop Workshops alfa Workshop Nederlands Delta minor Workshop Frans Prestatietijd leerplein Workshop wiskunde 5/6 Prestatietijd op leerplein Workshop gamma (GS) Voer van Buiten: Gastsprekers e.d.

14 Weekritme onderbouw in dagdelen
Maandag 8.30 – 14.20 Dinsdag Woensdag 8.30 – 16.10 Donderdag Vrijdag 1/2 Mentortijd Prestatietijd of Informatica Studievaardig-heden of filosofie Workshop Engels Delta major workshop: Tekenen/hv of Muziek of Drama. Lichamelijke opvoeding 3/4 Gamma (AK) workshop Workshops alfa Workshop Nederlands Delta minor Workshop Frans Prestatietijd leerplein Workshop wiskunde 5/6 Prestatietijd op leerplein Workshop gamma Voer van Buiten: Gastsprekers e.d.

15 Weekritme onderbouw in dagdelen
Maandag 8.30 – 14.20 Dinsdag Woensdag 8.30 – 16.10 Donderdag Vrijdag 1/2 Mentortijd Prestatietijd of Informatica Studievaardig-heden of filosofie Workshop Engels Delta major workshop: Tekenen/hv of Muziek of Drama. Lichamelijke opvoeding 3/4 Gamma (AK) workshop Workshops alfa Workshop Nederlands Delta minor Workshop Frans Prestatietijd leerplein Workshop wiskunde 5/6 Prestatietijd op leerplein Workshop gamma Voer van Buiten: Gastsprekers e.d.

16

17 Voorbeeld ontwikkellijn
STARTER X KUNNER Wacht af, wacht op instructie, aansturing, straf. Neemt het heft in eigen hand, neemt initiatief, stelt vragen, laat zich helpen. Kiest maar wat (workshops, prestaties). Kiest bewust voor prestaties en workshops. Kiest de makkelijke weg. Verlegt grenzen. Denkt niet vooruit, maakt geen planning. Denkt vooruit, maakt een concrete planning. Laat de planning snel los, stelt uit. Houdt zich zoveel mogelijk aan de planning, pakt aan. Haalt deadlines niet of negeert ze. Haalt deadlines. Haakt af. Zet door. Gebruikt de prestatietijd om niet te werken. Gebruikt de prestatietijd om flink door te werken. Laat de inhoud van workshops over zich heenkomen. Weet waarom hij of zij in de workshop zit en doet actief mee. Zoekt geen hulp bij een vraag of probleem (bij medeleerling, expert of mentor). Zoekt hulp zodra hij of zij ergens zelf niet uit komt (bij medeleerling, expert of mentor). Ziet v rijheid en keuzemogelijkheden in VIA als een bedreiging. Ziet vrijheid en keuzemogelijkheden in VIA als een kans.

18 Wat vraagt VIA van leerlingen (en ouders)?
Bereidheid zich een groeimindset eigen te maken. Zelfstandigheid en zelfsturend vermogen. Bereidheid daar waar nodig externe hulp in te schakelen.

19 VIA, een leergemeenschap
Samen met de leerlingen en de ouders zoeken we naar evenwicht tussen individuele behoeftes en gezamenlijke doelen behalen eigen aanpak en vereiste kwaliteit wat je als docent gewend was en wat nu nodig is respect voor de autonomie van de leerling en een zekere mate van aansturing

20 Onze ervaringen met VIA
Er is al veel ontwikkeld; er moet nog veel meer Leerlingen komen met plezier naar school Een “peer”groep werkt Veel variatie in het aanbod Voer Van Buiten doet het goed We komen ogen en handen tekort M.n. ouders vinden het moeilijk om regulier los te laten We zijn op de goede weg naar onderwijs op maat

21 VIA: individuele progressie Regulier: jaarlaag/klas
Eindexamen OB/ BB Nl En Fa Wi Bi Na Sk Ak Ge VWO regulier Eindexamen Klas 6 Klas 5 Klas 4 Onderbouw Klas 3 Klas 2 Klas 1 VIA: individuele progressie Regulier: jaarlaag/klas

22 Inschrijven en evt. loten leerlingen basisschool
7 februari: Open Dag (8.30 – 13.00) 11 februari: Hageveld Experience (19.30 – 21.00) Dan: Digitaal inschrijven Intakegesprek Eventueel loting (gewogen naar woonplaats)

23 Toelating in hoger leerjaar
Beperkt aantal plekken, pas in april meer bekend over hoeveel beschikbaar. Wachtlijst, interne overstappers gaan voor, daarna extern op volgorde van aanmelding.

24 Extra (vrijwillige) ouderbijdrage
Nodig om te kunnen werken met kleinere groepen dan waarvoor we een Rijksbijdrage ontvangen. Richtbedrag: 1.500,- euro.

25 M.I. Prestaties over VIA Schrijf een compacte folder voor ouders.
Bedenk een statistisch onderzoek om toegenomen geluk aan te tonen. Een beeldende poster voor groep 8. Een rap of lied over de meerwaarde van topdown leren. Ontwerp een profiel van de ideale VIA leerling. Bedenk 10 veldwerk- opdrachten voor gamma die leerlingen enthousiast en nieuwsgierig maken. Beschrijf hoe jouw kind zich zou voelen in VIA. Maak een hoorspel over het leren in VIA.


Download ppt "Informatieavond 11 februari 2015"

Verwante presentaties


Ads door Google