De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OPLEIDINGENAVOND Jacob van Liesveldt PROFIELKEUZE EM 25 november 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OPLEIDINGENAVOND Jacob van Liesveldt PROFIELKEUZE EM 25 november 2014."— Transcript van de presentatie:

1 OPLEIDINGENAVOND Jacob van Liesveldt PROFIELKEUZE EM 25 november 2014

2 Even voorstellen … Harm Emmerzael -docent economie

3 Vakkenpakket Gemeenschappelijk deel Profieldeel / Profielkeuze deel Vrije deel

4 GEMEENSCHAPPELIJK DEEL (verplicht) Nederlands Engels LO Lbs Maatschappijleer CKV Werkweek LOB Profielwerkstuk

5 PROFIELKEUZE Economie & Maatschappij EM

6 PROFIELKEUZE EM Economische vervolgopleiding: ik wil gericht (bedrijfs)econo- mie, geschiedenis, rechten of een afgeleide studie gaan doen Veel opties open houden: veel beroeps- en opleidingsmogelijk- heden met economie als (een van de) basisvakken; je kunt er veel kanten mee op Algemene ontwikkeling: je komt er later altijd mee in aanraking (eigen huishouden of bedrijf); de maatschappij begrijpen Sluitpost: ik ben niet goed in exacte vakken (profiel NG en NT) of kunstvakken (CM); ik wist niet wat ik anders zou moeten kiezen

7 PROFIELKEUZE EM Wees eerlijk over jezelf … Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?

8 PROFIELKEUZE EM profieldeel Economie Geschiedenis Wiskunde A of wiskunde B Aardrijkskunde of Management & Organisatie

9 PROFIELKEUZE EM profieldeel: econ Economie versus M&O Macro/Meso niveau Micro niveau Abstract Praktisch Algemeen vormend Beroepsgericht Verplicht in EM profiel Keuzevak Alle profielen Alleen EM en CM

10 PROFIELKEUZE EM profieldeel: econ Domein A: Vaardigheden & Werkwijzen - Procenten - Indexcijfers - Begrijpend lezen - Standpunt bepalen - Tabellen & grafieken

11 PROFIELKEUZE EM profieldeel: econ Domein B: Concept schaarste beperkte middelen en ongelimiteerde be- hoeften dwingen tot het maken van keuzes Domein C: Concept ruil het ruilproces als basis voor een optimale inzet van productiefactoren en welvaart

12 PROFIELKEUZE EM profieldeel: econ Domein D: Concept markt - Prijsmechanisme (coördineert vraag/aanbod) - Marktevenwicht (korte en lange termijn) - Economische politiek (overheidsingrijpen) - Marktvormen - Elasticiteiten

13 PROFIELKEUZE EM profieldeel: econ Domein E: Concept ruilen over de tijd - Levensloop - Sparen en lenen - Rente (prijs voor intertemporele ruil) - P ensioenstelsels - E lementaire balans - Elementaire resultatenrekening

14 PROFIELKEUZE EM profieldeel: econ Domein F: Concept samenwerken en onderhandelen - Speltheorie - Principaal-agentdilemma - Verzonken kosten (bij investeringen) - Externe effecten ( produceren en consumeren)

15 PROFIELKEUZE EM profieldeel: econ Domein G: Concept risico en informatie - Verzekeren (en solidariteit) - Risico (en premie) - Moral hazard (en eigen risico) - Informatie asymmetrie - Beleggen (in aandelen of obligaties?)

16 PROFIELKEUZE EM profieldeel: econ Domein H: Concept welvaart en groei - Nationaal inkomen - Economische groei - Economische kringloop - Lorenzcurve (personele inkomensverdeling) - Herverdeling van inkomen - Arbeidsmarkt (werkloosheid)

17 PROFIELKEUZE EM profieldeel: econ Domein I: Concept goede tijden, slechte tijden - Conjunctuurcyclus - Internationale handel - Wisselkoersen - Europese Unie en EMU - Globalisering

18 PROFIELKEUZE EM profieldeel: M&O Management & Organisatie - Nu : bedrijfseconomie of bedrijfskunde - Voorheen: handelswetenschappen of economie II

19 PROFIELKEUZE EM profieldeel: M&O Domein A: Vaardigheden & Werkwijzen - Procenten - Indexcijfers - Begrijpend lezen - Standpunt bepalen - Tabellen & grafieken

20 PROFIELKEUZE EM profieldeel: M&O Domein B: Interne Organisatie & Perso- neelsbeleid - Management - Organigrammen - Leiderschapsstijlen - Communicatie

21 PROFIELKEUZE EM profieldeel: M&O Domein C: Financiering van activiteiten - Aandelenkapitaal - Hypothecaire leningen - Obligaties - Rechtsvormen

22 PROFIELKEUZE EM profieldeel: M&O Domein D: Marketingbeleid - Reclame - Public Relations - Merkenstrategieën - Prijsstrategieën

23 PROFIELKEUZE EM profieldeel: M&O Domein E: Financieel Beleid - FiFo & LiFo-systeem - BTW - Winstberekeningen - Afschrijvingen

24 PROFIELKEUZE EM profieldeel: M&O Domein F: Informatievoorziening met behulp van ICT - Excel - Internet

25 PROFIELKEUZE EM profieldeel: M&O Domein G: Externe financiële verslaggeving - Jaarverslagen - Accountancy - Balans en resultatenrekening - Kengetallen

26 PROFIELKEUZE EM vrije deel Eén vak kiezen uit: Frans Duits Aardrijkskunde Management & Organisatie Kunst Beeldende Vorming Bewegen Sport Maatschappij Informatica (PABO: Biologie)

27 E & M Beroepen/opleidingen Accountancy Bedrijfskunde/ Bedrijfseconomie/IBM Hotelmanagement / HTRO Commerciële economie CommunicatiePolitiek Rechten Overheid Logistiek en vervoer/haven

28 PROFIELKEUZE NG of NT met economie Interesse exact + economie Brede keuze vervolgopleiding Uitstellen van keuze

29 PROFIELKEUZE NG met wisA & econ NG: Biologie Scheikunde Wiskunde A (of wiskunde B) Aardrijkskunde of natuurkunde Vrije deel: economie

30 PROFIELKEUZE NT met nat / wisB & econ NT: (technische vervolgopleiding) Natuurkunde Scheikunde Wiskunde B Wiskunde D Vrije deel: economie

31 VRAGEN ??


Download ppt "OPLEIDINGENAVOND Jacob van Liesveldt PROFIELKEUZE EM 25 november 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google