De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vernieuwing in de gehandicaptenzorg Yes, we care 1 Infosessie MDT’s februari 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vernieuwing in de gehandicaptenzorg Yes, we care 1 Infosessie MDT’s februari 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Vernieuwing in de gehandicaptenzorg Yes, we care 1 Infosessie MDT’s februari 2015

2 Enkele voetnoten Situatie voor meerderjarige PmH Voor minderjarigen: afstemming met ITP Enkel zorg & ondersteuning Combinatie met IMB blijft mogelijk Nieuwe ontwikkelingen: stand van zaken zoals gekend vandaag Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap2

3 Verloop van de sessie Zorg en ondersteuning voor PmH: bestaande situatie Naar een vernieuwd zorglandschap voor PmH Toeleiding tot een persoonsvolgend budget Besteding en verantwoording van het PVB nRTH Monitoren, evalueren en bijsturen Nieuwe basisdossier Planning Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 3

4 De zorg en ondersteuning voor PmH: situatie tot voor kort Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap4

5 Aanbod zorg en ondersteuning Zorgaanbieders worden erkend en gesubsidieerd om begeleiding en opvang voor PmH te voorzien Verschillende types van ondersteuning –ambulante dienstverlening: thuisbegeleiding, begeleid wonen, beschermd wonen, Zelfstandig Wonen – semi-residentiële ondersteuning: dagcentrum – residentiële ondersteuning: tehuis, logeren Erkende capaciteit: aantal plaatsen of aantal begeleidingen Aanbieder verantwoordt besteding middelen Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap5

6 Persoonlijke Assistentiebudget (PAB) Een budget waarmee PmH zelf de nodige ondersteuning kan realiseren PmH is budgethouder die zelf optreedt als werkgever Beperkte combinatiemogelijkheden met zorg Besteding volledig te verantwoorden Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap6

7 Persoonsgebonden Budget (PGB) Een budget waarmee PmH – zelf ondersteuning kan realiseren – reguliere dienstverlening kan inkopen – zorg kan inkopen bij vergunde aanbieders Experiment Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap7

8 Indicatiestelling Zorg en PAB Wie komt in aanmerking? – Jonger dan 65 jaar – In het Nederlands taalgebied of Brussel wonen – Voldoen aan de verblijfsvoorwaarden – Voldoen aan definitie handicap –Behoefte hebben aan handicapspecifieke zorg en ondersteuning Procedure: aanvraag via provinciale afdeling VAPH – Aanvraag voor ondersteuning - Multidisciplinair verslag of PAB-inschalingsverslag door erkend MDT Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap8

9 beoordeling & beslissing –beoordeling door PEC en bij vraag naar PAB ook door Deskundigencommissie –voornemen van beslissing – heroverweging PEC-voornemen mogelijk via HOC – beslissing (via provinciale afdeling VAPH) – beroepsprocedure via Arbeidsrechtbank versnelde procedure mogelijk Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap9

10 Centrale Registratie Zorgvragen Vraag registreren op CRZ (per provincie) – door contactpersoon (bv voorziening, MDT) – actieve of toekomstgerichte vraag – dringend oplossing nodig: RPC, status PTB – ook voor PAB-vragen – bemiddeling (helpen zoeken naar geschikte oplossing) Aanbod en vraag op elkaar afstemmen Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap10

11 Naar een vernieuwd zorglandschap voor PmH in 2020 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap11

12 Kader Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap12 Cirkel 1: zelfzorg Cirkel 2: gebruikelijke zorg & ondersteuning binnen gezin Cirkel 3: vrijwillige ondersteuning door familie, vrienden, buren Cirkel 4: ondersteuning door reguliere diensten Cirkel 5: door het VAPH gefinancierde ondersteuning, rechtstreeks en niet rechtstreeks toegankelijk Regie in handen van PmH, volwaardig burgerschap Vermaatschappelijking van de zorg. Gedeelde zorg en ondersteuning. VN Conventie PmH Perspectief 2020: nieuw ondersteuningsbeleid PmH Decreet PVF

13 Doelstellingen Perspectief 2020 Zorggarantie voor personen met de grootste ondersteuningsnood Geïnformeerde gebruikers genieten van vraaggestuurde zorg en assistentie Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap13

14 Continuüm van ondersteuning Diensten Ondersteuningsplan (DOP) Multidisciplinaire Teams (MDT’s) Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) Basisondersteuningsbudget (BOB) Niet rechtstreeks toegankelijke hulp (nRTH) In cash, als voucher, of combinatie Bijstandsorganisaties Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap14

15 Continuüm van ondersteuning Diensten Ondersteuningsplan (DOP) Multidisciplinaire Teams (MDT’s) Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) Basisondersteuningsbudget (BOB) Niet rechtstreeks toegankelijke hulp (nRTH) Bijstandsorganisaties Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap15

16 Diensten Ondersteuningsplan WAT? –vraagverheldering, netwerkversterking, brug naar reguliere dienstverlening –maximum 12 begeleidingen gespreid over 12 maanden Voor WIE? – voor personen met (een vermoeden van) een handicap; rechtstreeks toegankelijk Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap16

17 Geresponsabiliseerde MDT’s WAT? – erkennen handicap – objectiveren ondersteuningsnood obv vraag – aanleveren informatie ifv prioriteit Gemachtigde indicatiestelling (tegen 2020) –geen PEC meer voor objectivering ondersteuningsnood, wel nog voor handicap – vorming, intervisie, ex post controle Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap17

18 Continuüm van ondersteuning Diensten Ondersteuningsplan (DOP) Multidisciplinaire Teams (MDT’s) Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) Basisondersteuningsbudget (BOB) Niet rechtstreeks toegankelijke hulp (nRTH) Bijstandsorganisaties Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap18

19 Rechtstreeks Toegankelijke Hulp gespecialiseerde hulp, rechtstreeks toegankelijk (niet door toegangspoort) – Persoon met (een vermoeden van) een handicap – Ondersteuningsfuncties − ambulante en mobiele begeleiding (eerste 2 jaar: max 24x/jaar; vanaf 3 de jaar: max 12x/jaar) − dagopvang (max 24 dagen/jaar) − verblijf (max 12 nachten/jaar) − outreach: overdracht van handicapspecifieke kennis, vb aan kinderopvang, scholen, reguliere diensten, … – Persoonlijke bijdrage naargelang ondersteuningsfunctie Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap19

20 Rechtstreeks Toegankelijke Hulp RTH wordt sterk uitgebreid in 2015 verdere optimalisatie in 2015 – flexibeler inzet, geen strikt onderscheid in functies persoonlijke bijdrage kan via BOB regelgeving aangepast: oktober 2015 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap20

21 Persoonsvolgende financiering Trap 1: BOB recht op basisondersteuning voor elke PmH met duidelijk vastgestelde behoefte aan zorg en ondersteuning Trap 2: PVB nRTH persoonsvolgend budget voor wie nood heeft aan meer intensieve, frequente of gespecialiseerde ondersteuning Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap21

22 Basisondersteuningsbudget WAT? Garantie op basisondersteuning Maandelijks, vast, forfaitair bedrag Vrij besteedbaar Uitbetaald door zorgkassen Combineerbaar met RTH en IMB NIET combineerbaar met PVB nRTH (trap 2) Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap22

23 Basisondersteuningsbudget Voor WIE? Personen met erkende handicap EN vastgestelde ondersteuningsnood Erkennen handicap en vaststellen ondersteuningsnood: –Vroegere positieve beslissing (zorg, PAB) –Attesten –Nieuw te doorlopen multidisciplinair onderzoek (MDO) (via erkend MDT) Gefaseerde invoer vanaf 2016 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap23

24 Persoonsvolgend budget (PVB) nRTH Budget om zorg en ondersteuning te realiseren Niet rechtstreeks toegankelijk Hoogte budget afhankelijk van vraag en nood Combineerbaar met IMB NIET combineerbaar met RTH, BOB Inzetbaar als cash en/of als voucher Besteding te verantwoorden Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap24

25 PVB nRTH – start 2016 uitstroom wordt persoonsvolgend heringezet nieuwe toekenningen zijn persoonsvolgend 2015: overgangsperiode –nieuwe administratieve processen & transitie VAPH – regelgeving – ICT-ontwikkeling – reorganisatie van het aanbod Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap25

26 Tehuis niet- werkenden Dagcentrum Thuisbegeleiding Flexibelere ondersteuning: FAM & MFC Vroeger

27 Multifunctioneel Centrum Minderjarigen (MFC) Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM) Nu

28 FAM als tussenstap naar PVF Overgang naar PVF faciliteren (visie, werking en structuren aanpassen) Soepele en vraaggestuurde zorgtrajecten, op maat van de cliënt Ondersteuning zo inclusief mogelijk organiseren – Aandeel inclusief wonen verhogen – Inschakeling van reguliere diensten verhogen Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap28

29 FAM als tussenstap naar PVF Ruimte voor sociaal ondernemerschap –soepel personeelsbeleid ifv vragen van cliënten –administratieve vereenvoudiging Kosten voor wonen en ondersteuning loskoppelen van elkaar (eigen woon- en leefkosten) Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap29

30 Timing Alle voorzieningen voor meerderjarigen in 2015 naar FAM Vanaf 2016: Regelgeving FAM (en MFC en personeel) van kracht Start PVF vanaf 2016 2020: Alle personen met een handicap hebben een PVB Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap30

31 Continuüm van ondersteuning Diensten Ondersteuningsplan (DOP) Multidisciplinaire Teams (MDT’s) Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) Basisondersteuningsbudget (BOB) Niet rechtstreeks toegankelijke hulp (nRTH) Bijstandsorganisaties Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap31

32 Bijstandsorganisaties Bijstand na de poort Inzetten & adequaat besteden, beheren en verantwoorden PVB Sterker maken van budgethouders VAPH vergunt organisaties die deze specifieke opdracht opnemen Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap32

33 Toeleiding tot een persoonsvolgend budget nRTH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap33

34 Indicering persoonsvolgend budget nRTH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap34 Basis: –Ondersteuningsplan & afgeleide VAPH-vraag –Objectivering van de ondersteuningsnood Vertaalsleutel (punten - euro): € 817,36

35 Vraagverheldering & ondersteuningsplanning Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

36 Ondersteuningsplan Plan met inzet 5 cirkels van ondersteuning bij vraag naar zorg en ondersteuning Sjabloon – Beginschets – Ondernomen acties –Eindschets met VAPH-vraag naar zorg en ondersteuning Testing & vervolgonderzoek (D)OP: 2015 Vorming en intervisie andere diensten Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap36

37 Objectivering Multidisciplinair onderzoek door erkend MDT −Handicap −Objectivering van ondersteuningsnood − Beschrijvende informatie, en eventueel schalen − Afname zorgzwaarte-instrument (ZZI) −Elementen prioriteit Sjabloon MDV

38 Bepaling budgethoogte: stappenplan Stap 1: opstellen OP met formulering vraag aan VAPH Ondersteuningsfuncties: -Dagondersteuning (1 - 7 dagen/week) -Woonondersteuning (1 – 7 nachten/week) -Psychosociale begeleiding (0,5 – 4 u/week) -Praktische hulp (u/week) -Globale individuele ondersteuning (u/week) -Oproepbare permanentie (ja/neen)

39 Ondersteuningsfuncties

40 Stap 2: bepalen vereiste objectivering ondersteuningsnood, obv VAPH-vraag PmH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap40

41 Stap 3: berekenen gewicht totale vraag Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap41

42 Stap 3: berekenen gewicht totale vraag Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap42

43 Stap 4: vertalen naar budgetcategorie Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap43

44 Voorbeeld berekening gevraagde budgetcategorie 3 dagen dagondersteuning (basisgewicht): - 3 x 1,8 = 5,4 - gewicht 5,4 valt in categorie I

45 Stap 5: checken objectiveringswijze op basis van gevraagde budgetcategorie Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap45

46 Stap 6: bepalen toe te wijzen budget- categorie. -Categorie V en hoger: -Vergelijking gevraagde budgetcategorie en bekomen budgetcategorie obv ZZI -Resultaat ZZI bepaalt maximaal te verkrijgen budgetcategorie -Categorie I – IV: -Budgetcategorie op basis van totale gewicht uit ondersteuningsplan -Ondersteuningsvraag afdoende gemotiveerd Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap46

47 Persoonsvolgend budget nRTH: vraag & zorgzwaarte Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap47

48 Bepalen mogelijkheden binnen budgetcategorie Voorbeeld budgetcategorie IV: -Minimum gewicht = 13,1 -Maximum gewicht = 19,9 Hoeveel uren praktische hulp komt hiermee richtinggevend overeen? Gewicht praktische hulp = 0,75 Minimum aantal uren (indicatief): 13,1/0,75 = 17,5 u/week Maximum aantal uren (indicatief): 19,9/0,75 = 26,5u/week

49 Prioritering Enkel actuele vragen Prioritering op cliëntniveau – elementen ifv prioritering in OP, MDV – één prioriteitsscore per persoon Uitzondering – na noodsituatie –cliënt kiest om OP te splitsen in twee delen waarvan urgentie verschilt Bijzondere situaties: spoedprocedure, noodsituatie (tijdelijk budget) Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap49

50 Prioritering Prioriteitengroepen: – PVF na noodsituatie – prioriteitengroep 1, 2, 3 en 4 Idealiter: – voor elke groep toekenningskansen –daarnaast ruimte voor ‘andere beleidsopties’ (bv preventie) Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap50

51 PVF na noodsituatie zo objectief mogelijke criteria noodsituatie niet van tijdelijke aard toe te kennen door VAPH middelen steeds beschikbaar aansluitend op noodsituatie Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap51

52 Prioriteitengroepen intersubjectieve beoordeling obv dringendheid, door RPC omvang kloof huidige ondersteuning – ondersteuningsnood obv handicap toekenning budget –prioriteitengroep 1: toekenning binnen de 3 maanden (= streefdoel) –prioriteitengroep 2 en 3: termijn toekenning afhankelijk van totale budget – prioriteitengroep 4: voorlopig geen budget Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap52

53 Besteding en verantwoording van het PVB nRTH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap53

54 Inzet van het PVB nRTH Keuze tussen cash en/ of voucher: – vrije keuze; combinatie mogelijk – na toewijzing PVB nRTH – wijziging mogelijk Budget = zorggebonden punten –bij inkoop vergunde aanbieder met cash of voucher: extra % organisatiegebonden kosten; te verantwoorden door aanbieder –andere gevallen: extra % beheerskosten; te verantwoorden door budgethouder Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap54

55 Inzet PVB nRTH - vergunde zorgaanbieders VAPH vergunt aanbieders om zorg en ondersteuning aan te bieden Vergunning mits – naleven kwaliteitsvoorwaarden –verantwoording aan VAPH over ter beschikking gestelde middelen (voucher + organisatiegebonden punten) –verantwoording aan budgethouder over gerealiseerde ondersteuning en kostprijs Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap55

56 PVB nRTH – Persoonsvolgend financieringssysteem Voucher: –in te zetten bij door VAPH vergunde zorgaanbieder –overeenkomst tussen budgethouder en aanbieder – verantwoording zorggebonden punten – verantwoording organisatiegebonden punten Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap56

57 Cash budget: – wordt gestort op aparte rekening – directe kosten: overeenkomst met persoonlijke assistenten, interimkantoren, diensten die met dienstencheques werken, zelfstandigen, organisaties die met vrijwilligers werken, remgeld reguliere diensten, vergunde aanbieders – indirecte kosten: onkosten assistent, bankkosten, telefoonkosten – verantwoording door budgethouder aan VAPH –richtlijnen besteding vergelijkbaar met PAB/PGB vandaag Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap57

58 Geïnformeerde & sterke gebruikers Betrokken eerstelijnsdiensten Bijstand vóór de poort: RTH en DOP Bijstand na de poort: bijstandsorganisaties en vergunde zorgaanbieders Mijnvaph.be Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap58

59 Monitoren, evalueren & bijsturen Ontwikkelen indicatorenset Beleids-, proces- en kwaliteitsindicatoren, financiële indicatoren Nulmeting: eind 2015 Tussenevaluatie: 2017 – 2018 Effect- meting implementatie nieuwe beleid en nieuw financieringssysteem: 2019 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap59

60 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap60 Het vernieuwde basisdossier

61 Helios Modulair – Ondersteuningsplan – Objectivering van de handicap – Objectivering van de vraag Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap61

62 Het ondersteuningsplan Wie kan het invullen? Wie mag het indienen? Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap62

63 Het ondersteuningsplan 3 – delig: Beginschets Ondernomen acties Eindschets Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap63

64 Het ondersteuningsplan: beginschets Beeld van de aanvrager Voorstelling van de vraag Gezin & Context Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap64

65 Het ondersteuningsplan: ondernomen acties Wonen Werken Dagbesteding en vrije tijd Communicatie Mobiliteit Gedrag Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap65

66 Het ondersteuningsplan: eindschets Wie zal mijn ondersteuning opnemen? Welke resterende vragen zijn er nog? Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap66

67 Objectivering van de handicap Algemeen beeld Stoorniscodes: testing, objectivering, behandeling, … Opleiding en tewerkstelling Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap67

68 Objectivering van de vraag Afhankelijk van de vraag is dit verplicht een ZZI of een gemotiveerde beschrijving van de beperkingen. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap68

69 Objectivering van de vraag ZZI of Communicatie, zelfredzaamheid, mobiliteit, deelname aan het maatschappelijk leven, gedrag + vragenlijst zelfredzaamheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap69

70 Planning Strak tijdspad ifv start 2016 2015: voorbereiding – Testing methodiek budgetbepaling (maart – juni) − 100-tal nieuwe aanvragen − Opmaken OP, objectivering van ondersteuningsnood, budgetbepaling − Voorafgaand opleidingstraject Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 70

71 Planning 2015: voorbereiding – Simulatie budgetcategorieën (maart – juni): − Zijn bekomen budgetcategorieën toereikend? − Inschalingen van bestaande cliënten − Kan met bekomen budgetcategorie dezelfde (mate van) zorg en ondersteuning gerealiseerd worden zoals vandaag? – Opleiding ZZI (najaar) Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 71

72 Sara Demuzere E sara.demuzere@vaph.besara.demuzere@vaph.be Hanna Steenwegen E hanna.steenwegen@vaph.behanna.steenwegen@vaph.be Florian Roman E florian.roman@vaph.beflorian.roman@vaph.be Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap72

73 Bedankt Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap73


Download ppt "Vernieuwing in de gehandicaptenzorg Yes, we care 1 Infosessie MDT’s februari 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google