De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH)"— Transcript van de presentatie:

1 Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH)
Als inclusieve aanvulling op de niet rechtstreeks toegankelijke hulpverlening (nRTH)

2 RTH & nRTH Opdeling van VAPH-ondersteuning in RTH & nRTH kadert in Perspectiefplan 2020 en haar twee strategische doelstellingen: zorggarantie voor grootste ondersteuningsnood vraaggestuurde zorg voor geïnformeerde gebruikers kritische succesfactor: er is een ruim aanbod van rechtstreeks toegankelijke handicapspecifieke eerstelijnshulpverlening voorhanden zelfredzaamheid PmH en sociaal netwerk maximale kansen geven vroegtijdige en/of onnodige instroom in nRTH (lees duurdere zorgvormen) vermijden

3 RTH & nRTH Toegang tot VAPH aanbod wordt selectiever (subsidiariteit), ter zelfdertijd wordt de specifieke hulpverlening aan PmH inclusiever (vermaatschappelijking) aanbod VAPH op vandaag is nRTH inschrijvingsprocedure: (1) aanvraag - (2) multidisciplinair verslag - (3) PEC-beslissing tot te laste neming evolueert naar deels RTH aanbod voor de toegangspoort PmH hoeft geen inschrijvingsprocedure te doorlopen geen/minder administratieve formaliteiten (zorgregie)

4 RTH & nRTH Definitie begeleidingen (mobiel of ambulant)
een laagfrequent, niet intensief aanbod van eerstelijns hulpverlening vanuit VAPH aanbieders aan PmH, begeleidingen (mobiel of ambulant) outreach (mobiel of ambulant) mobiel: dienstverlening bij cliënt aan huis ambulant: cliënt komt naar de dienstverlener dagopvang verblijf

5 RTH & nRTH Aanbod begeleiding outreach
algemene psychosociale ondersteuning minimaal één uur en maximaal twee uur max.12 begeleidingen/jaar (eerste 2 jaar samen:max. 48 begeleidingen) outreach kennisoverdracht naar een groep van ondersteuners (minstens 3), die nood hebben aan handicapspecifieke kennis max. 12u/jaar per groep (min. 3pers)

6 RTH & nRTH Aanbod Dagopvang: Verblijf
ondersteuning overdag voor een aangepaste opvang of een aangepaste dagbesteding (in dagdelen) maximum 24 dagen per jaar mag ook in halve dagen Verblijf Verblijf met overnachting, inclusief de opvang en ondersteuning gedurende de ochtend en avonduren maximum 12 dagen per jaar

7 RTH & nRTH Voorwaarden cliënt hoeft geen PEC-ticket te hebben
wel een handicap of een vermoeden van handicap (criteria cf. inschrijvingsvw. VAPH), cliënt mag (ter zelf der tijd) geen gebruik maken van NRTH RTH kan niet gecombineerd worden met nRTH combinaties binnen RTH zijn wel toegestaan mogelijkheid tot het samenstellen van een vrij omvangrijk pakket 12 mobiele of ambulante begeleidingen 24 dagen dagopvang 12 dagen verblijf

8 RTH & nRTH Erkenning RTH aanbieden vereist een aparte erkenning
een bijkomende erkenning, bovenop een (VAPH) basiserkenning als zorgaanbieder vb.: tehuis niet-werkenden en RTH; begeleid wonen en RTH; thuisbegeleiding en RTH erkenning is uitgedrukt in personeelspunten, niet in capaciteit

9 RTH & nRTH Personeelspunten Situering Principe
reeds van toepassing binnen beschermd wonen, geïntegreerd wonen, DIO, experiment MFC en binnen thuisbegeleiding (nieuw decreet) wordt waarschijnlijk ook de wijze waarop persoonsvolgende financiering (zin - voucher) zal uitgedrukt worden Principe alle bestaande functies en barema’s geldelijk tegenover elkaar vergeleken 1 functie directeur + 90 bedden (voltijds, één jaar) staat gelijk met 100 punten (ijkpunt) andere functies: berekend in verhouding tot de kost van deze functie

10 RTH & nRTH Personeelspunten principe
aan alle mogelijke barema’s is een puntenwaarde toegekend indien iemand deeltijds werkt : verhouding nemen bvb 0,5fte opvoeder klasse 1 : 71 punten/2 = 35,5 indien iemand maar bepaalde periode werkt: ook verhouding nemen diploma- en functievoorwaarden voor de diverse barema’s blijven ongewijzigd voorziening ontvangt in erkenning of gebaseerd op zijn erkenning een bepaald aantal personeelspunten voorziening kiest zelf welke functies ze aanwerft VAPH be(p)(t)aalt werkelijke loonlast, met anciënniteit

11 RTH & nRTH Subsidiëring
Toekenning personeelspunten en werkingstoelagen: afhankelijk van geleverde prestaties met maximum van de erkenning Personeel erkenning wordt uitgedrukt in personeelspunten, die moeten bewezen wordt adh van geleverde prestaties ambulante begeleiding/outreach : 0,155 PPT mobiele begeleiding/outreach : 0,22 PPT dagopvang: 0,087 PPT verblijf : 0,13 PPT Werkingstoelagen 89 euro per personeelspunt Indien 90 % van erkende personeelspunten bereikt wordt  100 % van personeelspunten toegekend Opgepast: deze regel geldt NIET voor werkingstoelagen

12 RTH & nRTH Bijdrage er mag aan de cliënt een persoonlijke bijdrage gevraagd worden, voor zover volgende maxima worden gerespecteerd voor mobiele of ambulante begeleiding: max. 4,90 € voor dagopvang: max. 9,30 € voor verblijf : max. 23,40 € “mag” en “maximaal”: het vragen van een bijdrage vragen is niet verplicht en mag ook lager zijn dan het maximum onderhandelingsmarge gezond verstand !

13 RTH & nRTH Mogelijkheid tot samenwerking
BVR voorziet dat personeelspunten en werkingsmiddelen mogen overgedragen worden, indien prestaties door andere voorziening verricht wordt dient te gaan om ERKENDE VAPH-voorzieningen voorziening die erkenning heeft, functioneert als “penhouder” verantwoordt en verdeelt subsidies naar samenwerkende voorzieningen

14 RTH & nRTH Registratie binnen VAPH :
moet in kaart brengen/ in beeld houden of de cliënt reeds geniet van nRTH (overenigbaarheid!) ? hoeveel begeleidingen nRTH reeds werden verricht ? binnen VAPH : uitbreiding van de CliëntRegistratie (CR) niet alleen begeleidingsovereenkomsten, ook gepresteerde begeleidingen

15 RTH & nRTH Bronnen BVR herziening regelgeving thuisbegeleiding
BVR rechtstreeks toegankelijke hulpverlening Omzendbrief VAPH 21/12/2012: “ontwerpbesluit RTH principieel goedgekeurd door Vlaamse regering” Toelichting Jos Theunis (Hoofd Afdeling Zorg – VAPH) – 30/01/2013


Download ppt "Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH)"

Verwante presentaties


Ads door Google