De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap"— Transcript van de presentatie:

1 Nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap
Perspectief 2020 Nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap Titel van conceptnota overgenomen.

2 Vorming en coaching op maat over toegankelijk en vraaggericht werken met cliënten met een beperking
Korte voorstelling project

3 Thema’s: Perspectief 2020 – een veranderend ondersteuningsbeleid voor personen met een beperking Mensen met een verstandelijke beperking of een autismespectrumstoornis Communicatie met mensen met een beperking Vraagverduidelijking en ondersteuning Korte kadering van het project

4 Een inclusieve samenleving in 2020 : van droom naar werkelijkheid
Perspectief 2020 Nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap De titel ‘inclusieve samenleving in 2020: van droom naar werkelijkheid. Een inclusieve samenleving in 2020 : van droom naar werkelijkheid

5 Handicap? Inleiding: drie korte vragen aan deelnemers:
- Wat verstaan we onder ‘handicap’? - wat vinden we belangrijk in de kijk naar personen met een beperking? - wat ervaren we als we denken aan de zorg voor personen met een beperking? We starten met even een brainstorm rond 'handicap'. Zoom even met je buur rond. (de drie vragen) Daarna collectief – noteren op flipboard/ – Wat verstaan we onder 'handicap'? – wat vinden we belangrijk in de kijk naar personen met een beperking? – wat ervaren we als we denken aan de zorg voor personen met een beperking?

6 De evolutie in de gehandicaptenzorg (naar Karel Decorte)
Medisch model Ontwikkelingsmodel Burgerschapsmodel Gebreken Jaren ’60 - ’70 Mentaal gehandicapte, ziek, defect, ‘sukkelaars’ Weg van de maatschappij Genezen & verzorgen SEGREGATIE Mogelijkheden Jaren ’80 - ’90 Persoon met een verstandelijke handicap (sociaal) Behandelen Stimuleren & max. ontplooien Personen met mogelijkheden NORMALISATIE en INTEGRATIE Rechten en plichten 2000 … Persoon met een verstandelijke beperking Volwaardige burgers met rechten en plichten Ondersteunen EMANCIPATIE & INCLUSIE (tweerichting)

7 Een stukje film…

8 Nieuw ondersteuningsbeleid
Perspectief 2020 Van aanbodgerichte naar vraaggerichte zorg en een streven naar continuüm in de zorg. Schets ‘aanbodgerichte zorg’ – verwijzen naar het niet-rechtstreekse aanbod aan hulpverlening. Vraaggericht – kort toelichten Minister Jo Vandeurzen maakte een conceptplan op “Perspectief 2020”. Tegen 2020 gaan we naar een vraaggerichte zorgverlening voor mensen met een beperking. In het volgende zullen we hier dieper op ingaan.

9 Basisprincipes P2020 Rechten van personen met een handicap
Burgerschapsmodel Kwaliteit van bestaan We gaan terug naar de conceptnota van Jo Vandeurzen... Deze conceptnota steunt op een aantal basisprincipes. De rechten van personen met een handicap. Het burgerschapsmodel waar een 'volwaardige burger zijn' centraal staat. En kwaliteit van leven. We streven naar een kwaliteitvol leven. Iedereen wil dat, iedereen heeft daar recht op. Mensen met een beperking ook. Ik wil hierbij een nuancering maken op dat plan: we streven naar 'kwaliteit van leven'... dit is niet hetzelfde als het perfecte, ideale leven, maar we streven naar KWALITEIT.

10 Kwaliteit van bestaan: 8 domeinen

11 En … lange wachtlijsten voor ondersteuning Bron: plazilla.com

12 2 grote doelstellingen Realiseren van zorggarantie
Evolueren naar vraaggerichte zorg en ondersteuning

13 Kernelementen P2020 Model van 5 concentrische cirkels
Goed uitgebouwd voortraject Gevarieerde en flexibele ondersteuning op maat Persoonsvolgende financiering Wat zijn nu die kernelementen van perspectief (slide overlopen)

14 Kernelementen P2020 Model van 5 concentrische cirkels
Goed uitgebouwd voortraject Gevarieerde en flexibele ondersteuning op maat Persoonsvolgende financiering Wat zijn nu die kernelementen van perspectief (slide overlopen)

15 Model van de concentrische cirkels
Model van de 5 cirkels Gewoon als het kan, speciaal als het nodig is. Vertrekkend vanuit de aanwezige krachten. Ter versterking van de aanwezige krachten.

16 Cirkel 1 Persoon met een beperking 1

17 Cirkel 2 Het gezin en andere huisgenoten 2 2

18 Cirkel 3 Familie, vrienden, buren, vrijwilligers,… 3 2

19 Cirkel 4 Diensten waarop iedereen beroep kan doen 4 2

20 Cirkel 5 Zorg en ondersteuning die wordt erkend door het VAPH 5 2

21 De cirkels moeten niet in een bepaalde volgorde worden doorlopen.
Er is het streven naar een dynamische samenwerking, een gedeelde zorg

22 Je hoeft de binnenste cirkels niet uit te putten voor je naar de buitenste kan.

23 Concentrische cirkels
Persoon zelf centraal Zo gewoon mogelijk, specifiek waar nodig Samenwerken belangrijk Flexibel Vraaggerichte ondersteuning Regie in eigen handen Natuurlijk netwerk vaak duurzaamst Voorbeeld vertellen van een cliënt.

24 Kernelementen P2020 Model van 5 concentrische cirkels
Goed uitgebouwd voortraject Gevarieerde en flexibele ondersteuning op maat Persoonsvolgende financiëring Wat zijn nu die kernelementen van perspectief (slide overlopen)

25 Continuüm van ondersteuning
Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) Een basisondersteuningsbudget (BOB) Diensten Ondersteuningsplan (DOP) Multidisciplinaire Teams (MDT’s) Niet rechtstreeks toegankelijke hulp (nRTH) In cash, als voucher, of combinatie Bijstandsorganisaties Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

26 Continuüm van ondersteuning
Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) Een basisondersteuningsbudget (BOB) Diensten Ondersteuningsplan (DOP) Multidisciplinaire Teams (MDT’s) Niet rechtstreeks toegankelijke hulp (nRTH) In cash, als voucher, of combinatie Bijstandsorganisaties Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

27 Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH)
Handicapspecifieke, gespecialiseerde ondersteuning Personen met (een vermoeden van) beperking: rechtstreeks toegankelijk na afweging van de RTH-organisatie 4 modules Afgebakende frequentie, intensiteit en duur Combineren kan, flexibele inzet Persoon mag niet ondersteund worden door nt-RTH (intensievere VAPH-ondersteuning) Personen met een (vermoeden van een) beperking = rechtstreeks toegankelijk na afweging van RTH-organisatie Minder- en meerderjarigen voor alle doelgroepen VAPH, maar GES alleen minderjarigen

28 4 Modules RTH Ambulante/Mobiele begeleiding Dagondersteuning
Nachtopvang/verblijf Ambulante/Mobiele outreach Heel wat diensten bieden RTH aan. RTH-Groot Gent , Kompas bieden alles aan Wunian, Kwadrant, Tanderuis, Sint-Lievenspoort, De Tandem, De Kangoeroe, Accent bieden amb/mob. beg. aan Trap 1

29 RTH: Ambulant/mobiele begeleiding
Psychosociale ondersteuning Ambulant: persoon verplaatst zich naar begeleider Mobiel: begeleider verplaatst zich naar persoon Per contact: min. 1u – max. 2u 2 jaar: max. 48u 3e jaar: max. 12 contacten/jaar Bijdrage: max. 5,05€/contact

30 RTH: Dagondersteuning
opvang/dagondersteuning Maximaal 24 dagen / 48 halve dagen per jaar Bijdrage: max. 9,6 €/dag

31 RTH: Nachtopvang/verblijf
Verblijf met overnachting (+ ondersteuning 's morgens en 's avonds) Maximaal 12 nachten/jaar Bijdrage: maximaal 24,14€/verblijf

32 RTH: Ambulante/Mobiele Outreach
Kennisoverdracht van handicapspecifieke know-how Minimum 3 ondersteuners Min. 1u, max. 2u Bijdrage: af te spreken

33 Continuüm van ondersteuning
Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) Een basisondersteuningsbudget (BOB) Diensten Ondersteuningsplan (DOP) Multidisciplinaire Teams (MDT’s) Niet rechtstreeks toegankelijke hulp (nRTH) In cash, als voucher, of combinatie Bijstandsorganisaties Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

34 Basisondersteuningsbudget
VOOR WIE Personen met erkende handicap EN vastgestelde ondersteuningsnood WAT? Garantie op basisondersteuning Maandelijks, vast, forfaitair bedrag, 300 € Vrij besteedbaar Uitbetaald door zorgkassen, gefaseerd vanaf sept. 2016 Combineerbaar met RTH en IMB (hulpmiddelen) NIET combineerbaar met een Persoonsvolgend Budget

35 Continuüm van ondersteuning
Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) Een basisondersteuningsbudget (BOB) Diensten Ondersteuningsplan (DOP) Multidisciplinaire Teams (MDT’s) Niet rechtstreeks toegankelijke hulp (nRTH) In cash, als voucher, of combinatie Bijstandsorganisaties Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

36 Dienst Ondersteuningsplan (DOP)
Vraagverduidelijking (met eigen methodiek), geen hulpverlening Personen met een (vermoeden van) handicap Netwerk versterken Opstellen ondersteuningsplan 12 maanden Geen hulpverlening toegevoegd Onder vraagverduidelijking wordt bedoeld: Zicht krijgen op eigen wensen, mogelijkheden, beperkingen en ondersteuningsnoden (intensieve vraagverduidelijking) Vertaalt in een ondersteuningsplan: – Alle levensdomeinen – kijken vanuit bril van alle cirkels – netwerk versterken Voor personen met een vermoeden van handicap, die nog geen beroep doen op niet- RTH Voor jongeren vanaf 17 jaar die beroep doen op een vaph dienst voor minderjarigen Maximum 12 contacten in 12 maanden Geen begeleiding, maar vraagverduidelijking, netwerk versterken, ondersteuningsplan Folder

37 Continuüm van ondersteuning
Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) Een basisondersteuningsbudget (BOB) Diensten Ondersteuningsplan (DOP) Multidisciplinaire Teams (MDT’s) Niet rechtstreeks toegankelijke hulp (nRTH) In cash, als voucher, of combinatie Bijstandsorganisaties Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

38 Multidisciplinaire Teams
WAT? Onderzoek zorgzwaarte inschaling (ZZI) voor erkenning handicap objectiveren ondersteuningsnood aanleveren informatie ifv prioriteit van de vraag WIE? Oa. Mutualiteiten, gespecialiseerde organisaties Op website VAPH staat er een lijst van alle erkende MDT’s in Vlaanderen. In het nieuwe ondersteuningsbeleid wordt een nadruk gelegd op het 'voortraject'. Tijdens het voortraject moet een goede 'vraagverduidelijking' gebeuren. Wie kan vraagverduidelijking doen? Persoon zelf, anderen, reguliere diensten, Dienst Ondersteuningsplan... Er dient een ondersteuningsplan opgemaakt te worden. Criteria hiervan zijn nog niet duidelijk. Vermoedelijk gaan verschillende diensten de cliënt kunnen ondersteunen hierin. Er zullen verschillen zijn. Tijdens het voortraject dient er ook aan 'netwerkversterking' gedaan te worden. De 'dienst ondersteuningsplan' is daar nu sterk mee bezig met dit voortraject.

39 Continuüm van ondersteuning
Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) Een basisondersteuningsbudget (BOB) Diensten Ondersteuningsplan (DOP) Multidisciplinaire Teams (MDT’s) Niet rechtstreeks toegankelijke hulp (nRTH) In cash, als voucher, of combinatie Bijstandsorganisaties Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

40 Gevarieerde en flexibele ondersteuning
Minderjarigen – Multifunctionele Centra (MFC) Meerderjarigen – Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM) = Niet rechtstreeks toegankelijke hulp via Persoonsvolgend Budget

41 Flexibel Aanbod Meerderjarigen
Ter vervanging van de huidige erkenningen aan de VAPH - organisaties. De voorbereidingsfase loopt ten volle. Volwassenen met een beperking, met een ondersteuningsvraag erkend door het VAPH (niet-rechtstreeks) Vraaggestuurd, eigen keuzes Minder regelgeving Meer op maat, soepeler, flexibel Er komt een Flexibel aanbod meerderjarigen Geen overbodige ondersteuning, er zullen meer mogelijkheden zijn om vlotter over te schakelen tussen ondersteuning thuis, overdag en 's nachts. Persoon met een beperking zal meer kunnen onderhandelen. De overgang zal geleidelijk gebeuren vanaf Bv. Ten dries start vanaf 1 januari. Je ziet soms voorzieningen samenwerken om een flexibel aanbod te kunnen bieden.

42 Flexibel Aanbod Meerderjarigen
3 soorten begeleidingsovereenkomsten FAM – Mobiele en ambulante begeleiding FAM – Dagbestedingsondersteuning FAM – intensieve woonondersteuning Mobiele en ambulante begeleiding: Beg. naar jou of persoon naar dienst Max. 75 beg.contacten Kortdurende dagbesteding (max. 70 dagen) Kortdurende woondersteuning met verblijf (max 70 dagen) Dagbestedingsondersteuning Amb. En mobiele beg : max 75 contacten Dagbestedingsondersteuning (geen beperking in aantal dagen) Kortdurende woonondersteuning met verblijf (max 70 dagen) Intensieve woonondersteuning Amb. En mobiele beg. Max 75 contacten per jaar Dagbesteding Woonondersteuning (kleinschalige woonprojecten en grotere voorzieningen) Terug via CRZ Je kan zonder meer overschakelen van meest intensieve begeleidingsovereenkomst naar minder intensieve begeleidingsovereenkomst Omgekeerd gelden wel regels zorgregie (meest dringende vragen, …)

43 Persoonsvolgende financiering
Mechanisme van P2020 Trap 2

44 Vroeger Vroeger

45 Binnenkort

46 Persoonsvolgende financiering (PVF)
Bron: Een, De Redactie

47 Persoonsvolgende financiering
Mechanisme achter zorgvernieuwing Decreet 2014, nog geen uitvoeringsbesluiten Een budget om zorg en ondersteuning te realiseren (zorggarantie) Niet rechtstreeks toegankelijk Persoonsvolgend en op maat (vraaggestuurd) Persoon is ‘eigenaar’ van budget

48 Persoon is eigenaar van het budget ?
Cash : een som wordt op een aparte rekening gestort voor het betalen van ‘zorg’ zowel aan reguliere diensten als Vaph-organisaties volledige verantwoording af te leggen Voucher : volgens overeenkomst met de ‘eigenaar’ van de voucher kan de Vaph-organisatie een som opvragen bij de overheid - puntensysteem Combinatie cash – voucher is mogelijk

49 Persoonsvolgende financiering
Voorwaarden: Voortraject doorlopen hebben Proces van vraagverduidelijking Ondersteuningsplan met ondersteunersgroep Plan opgesteld door Persoon zelf Eerstelijnsdiensten kunnen persoon ondersteunen DOP Vaststelling handicap + zorgzwaarte Er is nu sprake (voorstel) van 12 budgetgroepen. Zou per kalenderjaar toegekend worden Twee opties: voucher (zorg in natura) of als cashbudget Er zou dan een administratieve verantwoording nodig zijn

50 Continuüm van ondersteuning
Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) Een basisondersteuningsbudget (BOB) Diensten Ondersteuningsplan (DOP) Multidisciplinaire Teams (MDT’s) Niet rechtstreeks toegankelijke hulp (nRTH) In cash, als voucher, of combinatie Bijstandsorganisaties Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

51 Bijstandsorganisatie
Bijstandsorganisaties : Bijstand na de poort Inzetten & adequaat besteden, beheren en verantwoorden PVB Sterker maken van budgethouders VAPH vergunt organisaties die deze specifieke opdracht opnemen

52 P 2020 – reguliere diensten Toegankelijke dienstverlening
Vraagverduidelijking ondersteunen Emancipatorisch werken Intersectoraal werken Samenwerken met natuurlijk en professioneel netwerk Netwerk versterken Koppeling naar wat betekent dit voor een reguliere dienst?

53 Winnaars ? Verliezers? Reflectie

54 Vragen?


Download ppt "Nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap"

Verwante presentaties


Ads door Google