De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Perspectief 2020 Nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Perspectief 2020 Nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap."— Transcript van de presentatie:

1 Perspectief 2020 Nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap

2 Vorming en coaching op maat over toegankelijk en vraaggericht werken met cliënten met een beperking

3 Thema’s: Perspectief 2020 – een veranderend ondersteuningsbeleid voor personen met een beperking Mensen met een verstandelijke beperking of een autismespectrumstoornis Communicatie met mensen met een beperking Vraagverduidelijking en ondersteuning

4 Perspectief 2020 Een inclusieve samenleving in 2020 : van droom naar werkelijkheid Nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap

5 Handicap?

6 Medisch modelOntwikkelingsmodelBurgerschapsmodel De evolutie in de gehandicaptenzorg (naar Karel Decorte)Gebreken Jaren ’60 - ’70 Mentaal gehandicapte, ziek, defect, ‘sukkelaars’ Weg van de maatschappij Genezen & verzorgen SEGREGATIE Mogelijkheden Jaren ’80 - ’90 Persoon met een verstandelijke handicap (sociaal) Behandelen Stimuleren & max. ontplooien Personen met mogelijkheden NORMALISATIE en INTEGRATIE Rechten en plichten 2000 … Persoon met een verstandelijke beperking Volwaardige burgers met rechten en plichten Ondersteunen EMANCIPATIE & INCLUSIE (tweerichting)

7 Een stukje film…

8 Nieuw ondersteuningsbeleid Perspectief 2020 Van aanbodgerichte naar vraaggerichte zorg en een streven naar continuüm in de zorg.

9 Basisprincipes P2020 ● Rechten van personen met een handicap ● Burgerschapsmodel ● Kwaliteit van bestaan

10

11 En … lange wachtlijsten voor ondersteuning Bron: plazilla.com

12 2 grote doelstellingen ● Realiseren van zorggarantie ● Evolueren naar vraaggerichte zorg en ondersteuning

13 Kernelementen P2020 ● Model van 5 concentrische cirkels ● Goed uitgebouwd voortraject ● Gevarieerde en flexibele ondersteuning op maat ● Persoonsvolgende financiering

14 Kernelementen P2020 ● Model van 5 concentrische cirkels ● Goed uitgebouwd voortraject ● Gevarieerde en flexibele ondersteuning op maat ● Persoonsvolgende financiering

15 Model van de concentrische cirkels Model van de 5 cirkels Gewoon als het kan, speciaal als het nodig is. Vertrekkend vanuit de aanwezige krachten. Ter versterking van de aanwezige krachten.

16 Cirkel 1 1 Persoon met een beperking

17 Cirkel 2 2 Het gezin en andere huisgenoten 2

18 Cirkel 3 2 Familie, vrienden, buren, vrijwilligers,… 3

19 Cirkel 4 2 4 Diensten waarop iedereen beroep kan doen

20 Cirkel 5 2 5 Zorg en ondersteuning die wordt erkend door het VAPH

21 De cirkels moeten niet in een bepaalde volgorde worden doorlopen. Er is het streven naar een dynamische samenwerking, een gedeelde zorg

22 Je hoeft de binnenste cirkels niet uit te putten voor je naar de buitenste kan.

23 Concentrische cirkels ● Persoon zelf centraal ● Zo gewoon mogelijk, specifiek waar nodig ● Samenwerken belangrijk ● Flexibel ● Vraaggerichte ondersteuning ● Regie in eigen handen ● Natuurlijk netwerk vaak duurzaamst

24 Kernelementen P2020 ● Model van 5 concentrische cirkels ● Goed uitgebouwd voortraject ● Gevarieerde en flexibele ondersteuning op maat ● Persoonsvolgende financiëring

25 Continuüm van ondersteuning Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) Een basisondersteuningsbudget (BOB) Diensten Ondersteuningsplan (DOP) Multidisciplinaire Teams (MDT’s) Niet rechtstreeks toegankelijke hulp (nRTH) In cash, als voucher, of combinatie Bijstandsorganisaties 25 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

26 Continuüm van ondersteuning Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) Een basisondersteuningsbudget (BOB) Diensten Ondersteuningsplan (DOP) Multidisciplinaire Teams (MDT’s) Niet rechtstreeks toegankelijke hulp (nRTH) In cash, als voucher, of combinatie Bijstandsorganisaties 26 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

27 Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) ● Handicapspecifieke, gespecialiseerde ondersteuning ● Personen met (een vermoeden van) beperking: rechtstreeks toegankelijk na afweging van de RTH-organisatie ● 4 modules ● Afgebakende frequentie, intensiteit en duur ● Combineren kan, flexibele inzet ● Persoon mag niet ondersteund worden door nt-RTH (intensievere VAPH-ondersteuning)

28 4 Modules RTH ● Ambulante/Mobiele begeleiding ● Dagondersteuning ● Nachtopvang/verblijf ● Ambulante/Mobiele outreach Trap 1

29 RTH: Ambulant/mobiele begeleiding ● Psychosociale ondersteuning ● Ambulant: persoon verplaatst zich naar begeleider Mobiel: begeleider verplaatst zich naar persoon ● Per contact: min. 1u – max. 2u ● 2 jaar: max. 48u ● 3e jaar: max. 12 contacten/jaar ● Bijdrage: max. 5,05€/contact

30 RTH: Dagondersteuning ● opvang/dagondersteuning ● Maximaal 24 dagen / 48 halve dagen per jaar ● Bijdrage: max. 9,6 €/dag

31 RTH: Nachtopvang/verblijf ● Verblijf met overnachting (+ ondersteuning 's morgens en 's avonds) ● Maximaal 12 nachten/jaar ● Bijdrage: maximaal 24,14€/verblijf

32 RTH: Ambulante/Mobiele Outreach ● Kennisoverdracht van handicapspecifieke know- how ● Minimum 3 ondersteuners ● Min. 1u, max. 2u ● Bijdrage: af te spreken

33 Continuüm van ondersteuning Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) Een basisondersteuningsbudget (BOB) Diensten Ondersteuningsplan (DOP) Multidisciplinaire Teams (MDT’s) Niet rechtstreeks toegankelijke hulp (nRTH) In cash, als voucher, of combinatie Bijstandsorganisaties 33 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

34 Basisondersteuningsbudget VOOR WIE Personen met erkende handicap EN vastgestelde ondersteuningsnood WAT? Garantie op basisondersteuning Maandelijks, vast, forfaitair bedrag, 300 € Vrij besteedbaar Uitbetaald door zorgkassen, gefaseerd vanaf sept. 2016 Combineerbaar met RTH en IMB (hulpmiddelen) NIET combineerbaar met een Persoonsvolgend Budget

35 Continuüm van ondersteuning Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) Een basisondersteuningsbudget (BOB) Diensten Ondersteuningsplan (DOP) Multidisciplinaire Teams (MDT’s) Niet rechtstreeks toegankelijke hulp (nRTH) In cash, als voucher, of combinatie Bijstandsorganisaties 35 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

36 Dienst Ondersteuningsplan (DOP) ● Vraagverduidelijking (met eigen methodiek), geen hulpverlening ● Personen met een (vermoeden van) handicap ● Netwerk versterken ● Opstellen ondersteuningsplan ● 12 maanden

37 Continuüm van ondersteuning Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) Een basisondersteuningsbudget (BOB) Diensten Ondersteuningsplan (DOP) Multidisciplinaire Teams (MDT’s) Niet rechtstreeks toegankelijke hulp (nRTH) In cash, als voucher, of combinatie Bijstandsorganisaties 37 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

38 Multidisciplinaire Teams WAT? Onderzoek zorgzwaarte inschaling (ZZI) voor erkenning handicap objectiveren ondersteuningsnood aanleveren informatie ifv prioriteit van de vraag WIE? Oa. Mutualiteiten, gespecialiseerde organisaties

39 Continuüm van ondersteuning Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) Een basisondersteuningsbudget (BOB) Diensten Ondersteuningsplan (DOP) Multidisciplinaire Teams (MDT’s) Niet rechtstreeks toegankelijke hulp (nRTH) In cash, als voucher, of combinatie Bijstandsorganisaties 39 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

40 Gevarieerde en flexibele ondersteuning Minderjarigen – Multifunctionele Centra (MFC) Meerderjarigen – Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM) = Niet rechtstreeks toegankelijke hulp via Persoonsvolgend Budget

41 Flexibel Aanbod Meerderjarigen Ter vervanging van de huidige erkenningen aan de VAPH - organisaties. De voorbereidingsfase loopt ten volle. ● Volwassenen met een beperking, met een ondersteuningsvraag erkend door het VAPH (niet-rechtstreeks) ● Vraaggestuurd, eigen keuzes ● Minder regelgeving ● Meer op maat, soepeler, flexibel

42 Flexibel Aanbod Meerderjarigen 3 soorten begeleidingsovereenkomsten ● FAM – Mobiele en ambulante begeleiding ● FAM – Dagbestedingsondersteuning ● FAM – intensieve woonondersteuning

43 Persoonsvolgende financiering Mechanisme van P2020 Trap 2

44 Vroeger

45 Binnenkort

46 Persoonsvolgende financiering (PVF) ● http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/progr ammas/journaal/2.33077?video=1.1948276 http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/progr ammas/journaal/2.33077?video=1.1948276 Bron: Een, De Redactie www.deredactie.bewww.deredactie.be

47 Persoonsvolgende financiering ● Mechanisme achter zorgvernieuwing ● Decreet 2014, nog geen uitvoeringsbesluiten ● Een budget om zorg en ondersteuning te realiseren (zorggarantie) ● Niet rechtstreeks toegankelijk ● Persoonsvolgend en op maat (vraaggestuurd) ● Persoon is ‘eigenaar’ van budget

48 Persoon is eigenaar van het budget ? –Cash : een som wordt op een aparte rekening gestort voor het betalen van ‘zorg’ zowel aan reguliere diensten als Vaph-organisaties volledige verantwoording af te leggen –Voucher : volgens overeenkomst met de ‘eigenaar’ van de voucher kan de Vaph-organisatie een som opvragen bij de overheid - puntensysteem –Combinatie cash – voucher is mogelijk

49 Persoonsvolgende financiering Voorwaarden: Voortraject doorlopen hebben ● Proces van vraagverduidelijking ● Ondersteuningsplan met ondersteunersgroep – Plan opgesteld door ● Persoon zelf ● Eerstelijnsdiensten kunnen persoon ondersteunen ● DOP ● Vaststelling handicap + zorgzwaarte

50 Continuüm van ondersteuning Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) Een basisondersteuningsbudget (BOB) Diensten Ondersteuningsplan (DOP) Multidisciplinaire Teams (MDT’s) Niet rechtstreeks toegankelijke hulp (nRTH) In cash, als voucher, of combinatie Bijstandsorganisaties 50 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

51 Bijstandsorganisatie Bijstandsorganisaties : Bijstand na de poort Inzetten & adequaat besteden, beheren en verantwoorden PVB Sterker maken van budgethouders VAPH vergunt organisaties die deze specifieke opdracht opnemen

52 P 2020 – reguliere diensten ● Toegankelijke dienstverlening ● Vraagverduidelijking ondersteunen ● Emancipatorisch werken ● Intersectoraal werken ● Samenwerken met natuurlijk en professioneel netwerk ● Netwerk versterken

53 Verliezers? Winnaars ?

54


Download ppt "Perspectief 2020 Nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap."

Verwante presentaties


Ads door Google